Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor

“YEŞİLIRMAK ÇOCUKLARI DOĞADA BİLİMLE BULUŞUYOR”

ÖZET
Şehzadelerin yetiştiği ve tarihi zenginlikleri göze çarpan Amasya ilimiz doğal güzellikleri ve biyoçeşitliliği ile dikkat çeken illerimiz arasındadır. Doğayı bir laboratuar olarak kabul edip, doğa ve bilim odaklı olarak hazırladığımız projemizin amacı, öğrencilerin, doğal dünyayı anlamaları için uygun ortamları oluşturmak, bunun düşünsel zenginliğini ve heyecanını yaşamalarını sağlamak, çevreye karşı duyarlı, çevreyi ve doğayı koruyan bireyler yetişmesine imkân sağlamaktır. Bunların yanı sıra bilim ve teknoloji okuryazarlığını geliştirerek doğa, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkileri kavratmaktır. Ayrıca bilimsel problem çözebilen ve bilimsel düşünme becerilerine sahip, bilimsel bilgileri günlük hayata dâhil edebilen bireyler haline gelmelerine yardımcı olmaktır.
Hedef kitlemiz: Amasya Merkez Ortaokulları ile YİBO’larda eğitim gören ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda barınan, bilime meraklı, tüm çalışmalara aktif olarak katılabilecek 5 ve 6. sınıf öğrencilerinden 30 öğrencidir. Özellikle farklı kurumlarda eğitim gören öğrencilerin kaynaşması, birbirini anlaması, empati kurabilmesi ve bu ilişkilerini uzun vadede sürdürebilmesi hedeflenmektedir.
Projede amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için alanlarında uzman kişiler tarafından Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Sanat vb. alanlarda disiplinler arası etkileşimler içeren etkinlikler hazırlanmıştır. Bu etkinlikler amaçlarına uygun olarak Amasya ilinin farklı doğa ortamlarında uygulanacaktır. Etkinlik öncelerinde öğrencilere yaratıcı drama etkinlikleri yaptırılarak, yaratıcılık ve estetik becerisi, iletişim becerisi vb. özelliklerin gelişmesine katkı sağlanmaya çalışılacaktır. Etkinlikler öğrencilerin yaşlarına uygun, ilgi ve merak uyandıracak şekilde hazırlanmıştır. Etkinlikler kalıcı ve etkili öğrenmelerini sağlayacak, eğlenceli, bilimsel süreç becerilerini, grupla çalışma becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Geleceğin bilim insanı olmaya aday öğrenciler bilim insanları ile bir arada karşılıklı etkileşim içinde bulunacaklar ve öğrenciler bilimin güler yüzü ile tanışmış olacaklardır. Öğrencilerin bu etkinlikler sayesinde bilimi, bilim üreten kişilerden, doğrudan öğrenmeleri sağlanacaktır.
Eğitim süresince alınan tüm geri bildirimler, ön test ve son testler ve tutum ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. Elde edilen sonuçlar bilim dünyası ile paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Amasya, Doğa ve Bilim Kampı, Doğa Eğitimi, Çevre Bilinci, Bilimsel Okuryazarlık

BU PROJENİN AMACI,
Şehzadelerin yetiştiği ve tarihi zenginlikleri göze çarpan Amasya ilimiz doğal güzellikleri ve biyoçeşitliliği ile dikkat çeken illerimiz arasındadır. Amasya ilini doğal bir laboratuar olarak kabul edip, doğa ve bilim odaklı olarak hazırladığımız projemizin amacı, hedef kitlemiz olan Amasya Merkez Ortaokulları ile YİBO’larda eğitim gören ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda barınan 5 ve 6. Sınıf öğrencilerine;

1.Doğal ortamda, doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları için uygun ortamları oluşturmak, bunun düşünsel zenginliğini ve heyecanını yaşamalarını sağlamak,
2. Bitki ve hayvanların yaşam döngülerine yönelik tutum ve davranış kazandırmak
3. İletişim, sorumluluk ve işbirliği becerisi kazandırmak
4.Öğrencilere ekolojik temelli bakış açısı kazandırmak
5. Bilim ve teknoloji okuryazarlığını geliştirerek, disiplinler arası etkinliklerle doğa, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkileri kavratmak
6. Bilimsel problem çözebilme ve bilimsel düşünme becerileri kazandırmak,
7. Bilimsel bilgileri günlük hayata dâhil edebilme, kullanabilme ve uygulayabilme becerileri kazandırmak,
8. Çevreye karşı duyarlılıklarını arttırmak ve bu yöndeki duygusal zekâlarını geliştirmek
9. Canlıların yaşam haklarına saygı duyma bilincini geliştirmek
10. Bireysel etkinliklerden ziyade grupla çalışma disiplini kazandırmak
11. Bilim insanları ile bilim insanı olmaya aday öğrencilerin bir araya gelmesiyle; karşılıklı etkileşim, öğrenme ve öğretme ortamı sağlamak
12. Çevrelerindeki problemleri görebilmelerini ve çözüm için birer proje fikri üretmelerini sağlamak
13. Andropojen etkiler nedeniyle çevre kirliliği kaynaklı biyoçeşitliliği tehdit eden unsurların farkına varmaları ve bu konuda duyarlı olmalarını sağlamak
14. Yapılan etkinliklerle Akademik başarılarına katkı sağlamak
15. Özellikle farklı kurumlarda eğitim gören öğrencilerin kaynaşması, birbirini anlaması, empati kurabilmesi ve bu ilişkilerini uzun vadede sürdürebilmesi amaçlanmaktadır.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. D. Duygu KILIÇ

KAMP TAKVİMİ

Kampımız 16-22 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

AMASYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ

ADRES:

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
İpekköy Kampüsü
AMASYA

Doç. Dr. Duygu KILIÇ
E-POSTA: drduygukilic@gmail.com

Başvuru Formu : http://dogabilimokulu.amasyabilsem.com/form.html