YEŞILI KORUYALIM

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

Projenin Amacı:  Orman yangınlarını daha kısa sürede söndürmek

Projenin Hedefleri:

Orman yangını daha çabuk haber vererek yangının yayılmasını ve büyümesini engellemek, dolayısıyla daha çabuk söndürülmesini sağlamak.

Kullanılan Yöntemler- Gerçekleştirilen  Faaliyetler

Konu ile ilgili araştırmalar yapıldı.

Dumana duyarlı sensör alındı.

Bu sistem ağaç maketine monte edildi.

Sensörün çalışması gözlendi.

Ulaşılan Sonuç

Dumana duyarlı sensörler, en ufak bir dumanı bile algılamış ve yangının daha başında haber vermiştir.

Sonuçların Değerlendirilmesi

Ülkemizde özellikle yaz aylarında binlerce hektar orman alanı yanarak yok olmakta, hem ormanlarımız, hem de ormanda yaşayan canlılar zarar görmekte,  ekosistemin dengesi bozulmakta bu da önemli çevre sorunları oluşturmaktadır. Bir ağacın büyümesi yıllar sürerken yok olması saniyeler sürmektedir.

Bu projede dumana duyarlı sensörler dumanı algılayarak erken uyarı sistemi oluşturmaktadır. Ayrıca proje geliştirilerek sensörün çalışmasını en yakın itfaiye ya da orman bekçisine haber verecek bir alarm devresi kurulabilir. Ormanlarımız da oluşturulacak böyle bir devre sistemi ile orman yangınları daha başında haber alınıp gerekli önlemler alınabilir, böylece oksijen kaynağımız olan ormanlar korunmuş olur.

İlgili Literatür ( Kaynak ) Taraması:

. net

http://www.biltek.tübitak.gov.tr

www.robotiksistem.com/sensor_nedir_sensor_cesitleri

Proje Takvimi

18-27 Ekim  problem tespiti, kaynak taraması.

1-30 Kasım sorun ve çözüme dayalı düşünme araştırma

1-30 Aralık araç gerecin temini ve maketin yapımı

1-12 Ocak test edilmesi

Projenin Bütçesi

Sensör                                           :     20 TL

Pil                                                   :       3 TL

Strafor                                           :      2 TL

Yapıştırıcı, karton,                          :      4 TL

Toplam                                            :     14TL

Destek Alınan Kişi ve Kurumlar

Projenin yapımında ailemden  yardım aldım.