Yeşilay Türkiye Lise Öğrencileri Arası Münazara Turnuvası

Münazara Turnuvası
Lise Öğrencileri Münazara Turnuvası

Yeşilay ve Münazara Hitabet Derneği işbirliğiyle düzenlenecek olan proje; tamamı çevrim içi ve ücretsiz olmak üzere Türkiye genelinde düzenlenmesi planlanan münazara tanıtım etkinlikleri, eğitim kampları, öğrenci ve öğretmen eğitimleri, 7 bölge ve 3 Büyükşehir (Ankara, İstanbul, İzmir) münazara şampiyonaları ve Türkiye Münazara Şampiyonasını içerir. Gönüllü katılımın esas olduğu tüm bu etkinliklerde öğrencilerin; entelektüel anlamda kendilerini geliştirmeleri, hitabet yeteneklerinin gelişmesi ve bağımlılıklarla ilgili farkındalık kazanmaları amaçlanır.

Genel Bakış
Projede yer alan eğitimlerde parlamenter münazaranın kuralları, öğrencilerin yarışmalarda kullanabileceği içerik bilgileri dersleri ve Yeşilay tarafından verilecek bağımlılıklarla mücadele konulu dersler yer alacaktır. Münazara kapsamlı dersler Münazara Hitabet Derneği; bağımlılıklarla mücadele konulu dersler Yeşilay tarafından sağlanacaktır.

Eğitim sürecinin bitmesinin ardından 7 bölgeden lise öğrencilerinin katılımına açık Bölge Münazara Şampiyonaları düzenlenecektir. Bölge Münazara Şampiyonaları; çevrim içi şekilde gerçekleşecek olup lise öğrencilerinin katılım sağladıkları bölge geneli öğrencilerle yarışacağı turnuvalar olacaktır. Bu turnuvaların şampiyon olan takımları Haziran ayında düzenlenmesi planlanan Türkiye Finali Turnuvasına katılma hakkı kazanacaktır.

Türkiye Finali Turnuvası her bölgenin şampiyon takımının katılacağı ve Türkiye Şampiyonunun belirleneceği, projenin son etabıdır.

Proje genelinde yapılacak olan her turnuva tur ve final etaplarından oluşacaktır. Bu etaplarda yarışmacılardan beklenen; her etapta kendilerine verilen konunun tez ve antitez takımlarıyla birlikte en iyi şekilde savunarak jüriyi ikna etmeye çalışmaları ve puan kazanmalarıdır. Bir turnuvada öğrenciler 4 eleme turunda yarışarak puan kazanacak ve kazandıkları puan sonucu en yüksek puanı alan 8 takım yarı final turuna katılmaya hak kazanacaktır.

Tanım
Yeşilay Türkiye Münazara Projesi; bağımlılığı önleme, gençleri kötü alışkanlıklardan koruma ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmada münazaranın rolünün öğrenci ve öğretmenlere olumlu şekilde etkisini kullanmayı amaçlayan bütüncül bir projedir. Yeşilay Türkiye Münazara Projesi Türkiye geneli 26.500 lise öğrencisi ve öğretmene ulaşmayı hedeflemektedir. Projenin ilk aşaması proje koordinatörleri tarafından Türkiye genelinde projenin kazanmaları, aşamaları ve temel münazara kurallarının anlatıldığı tanıtım etkinlikleridir.

Tanıtım etkinliklerinin ardından Türkiye’nin 7 bölgesinden ve 3 büyükşehrinden lise öğrencilerinin katılımına açık olacak münazara eğitim kampları yapılacaktır. Eğitim kampları çevrim içi gerçekleştirilecek olup hem münazara derslerinin (argümantasyon teknikleri, argüman bulma yöntemleri, münazarada takımların ve konuşmacıların görevleri) hem de Yeşilay eğitmenleri tarafından verilecek olan bağımlılık ve sağlıklı yaşam konulu eğitimleri içermektedir

Projenin üçüncü etabı; Türkiye’nin 7 bölgesinde ve 3 büyükşehrinde çevrim içi olarak açılacak olan on iki haftalık münazara dersleri serisidir. Bu derslerde öğrencilere Münazara Hitabet Demeği eğitmenleri tarafından hukuk, ekonomi, uluslararası ilişkiler gibi farklı alanlardan entelektüel içerik dersleri; Yeşilay eğitmenleri tarafından da bağımlılık ve sağlıklı yaşam gibi entelektüel içerik dersleri verilecektir.

Projenin dördüncü aşamasında proje kapsamındaki liselerde ders veren öğretmenlerimiz için münazara eğitmenliği atölyeleri açılacaktır Bu atölyelerde amaç öğretmenlerimize parlamenter sistem münazaranın kurallarını, yöntemlerini ve içeriklerini anlatmakla beraber bir sonraki yıl için münazara eğitimlerinin öğretmenler tarafından verilebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasıdır. Aynı zamanda MEB ile ortak yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programının (TBM) internet sayfasına ve Yeşilay’ın uzaktan eğitim sistemine yönlendirilmesiyle öğrenci ve öğretmenlerin içeriklere ulaşması sağlanacaktır.

Böylelikle atölyeye katılan öğretmenlerimiz hem okul münazara kulüplerine eğitim verebilecek hem de bir somaki yıl projenin eğitim kısmını yürütebilir olacaklardır.

Projenin son etabı Türkiye’nin 7 bölgesi ve 3 Büyükşehrinde (Ankara, İstanbul, İzmir) gerçekleştirilecek olan turnuvalardır. Öğrenciler ilk olarak kendi bölgelerinde çevrim içi formatta düzenlenecek olan liseler arası münazara turnuvalarına katılacaklardır. Her ilin şampiyon takımı Haziran ayında düzenlenecek olan Türkiye Münazara Şampiyonasına katılmaya hak kazanacaktır. Haziran ayında çevrim içi formatta düzenlenecek olan Türkiye Münazara Şampiyonası’nm kazanan takımı Yeşilay Münazara Projesinin kazananı ilan edilecek ve Yeşilay tarafından ödüllendirilecektir. Düzenlenecek her münazara turnuvası için; başvuran takımlardan her salonda dörder takım karşılaşacak, her takım ikişer kişiden oluşacaktır. Parlamenter stili münazara gerçekleştirilecektir. Takımlar tez veya antitezlerini jüriye sunacaklardır. Her turda 1. olan takım 3 puan, 2. olan takım 2 puan, 3. olan takım 1 puan ve 4. olan takım puansız bir şekilde turu bitirmiş olacaktır. 5 turun sonunda en çok puan toplayan takımlar (takım sayısına bağlı olarak) çeyrek finale yükselecektir, ardından yarı final ve son olarak da final maçıyla turnuvanın kazananı belirlenecektir.

Amaç
Yeşilay ve Münazara Hitabet Derneğinin işbirliğiyle bu projeyi yürütmek istemesinin birkaç nedeni var. İlk olarak münazara; öğrencilere özgüven duygusunu ve sorumluluk bilincini geliştirmek, kendilerini etkin bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak, özgün fikir üretebilme ve karşılaştıkları problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek, mantık üretme becerilerini geliştirmelerini sağlamak gibi yetileri kazandırır.

Yeşilay Münazara Projesi ile eğitim verilecek ve yarışmalara katılacak gençler hem münazaranın kattığı yetilere sahip olacak hem de verilecek eğitim ve maç konuları sayesinde bağımlılıklarla mücadele konusunda etkin rollere sahip olacaklardır. Aynı zamanda bağımlılıkların yüksek oranda gözlemlendiği lise çağlarında öğrenciler sağlıklı yaşam alternatifleri ve faydalı aktiviteler öğrenecek, zararlı alışkanlıklardan uzak duracak, akran desteği sayesinde okullarında bağımlılıklarla mücadele konusunda lider olacaklardır.

Kapsam
Yeşilay Türkiye Münazara Projesi; Türkiye geneli Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi Anadolu İmam – Flatip Lisesi, Resmi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Temel Lise, Resmi Anadolu Lisesi öğrencilerinin ve bu okul türlerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlik yapan öğretmenlerin katılımına açıktır.

Projeye Katılım
Projede yer alan her etap için etkinlik tarihinden en az 15 gün önce Yeşilay web sitesi üzerinden başvurular açılacaktır. Katılımcıların proje boyu 1920yesilay ve munazara hitabet instagram adresleri ve wwww.yesilay.org.tr web sitesini takip etmesi gerekir.

YARIŞMA KURALLARI
1. Parlamenter sistem münazara turnuvaları ve kuralları turnuvalar öncesinde verilecek eğitimlerde katılımcılara ve öğretmenlere anlatılacaktır.

2. Münazarada karşı tarafın tezlerinin cevaplanması ve karşı tezlerle bunların çürütülmeye çalışılması, temel görevlerden biridir. Çürütülmeyen tezler geçerli sayılır. Kimin haklı olduğunu bulmaktan çok kimin konusunu daha iyi savunduğu ve konu ile ilgili daha bilgili olduğu ortaya çıkar.

3. Her salonda 4 takım yarışacaktır. Her takım 2 kişiden oluşacaktır. Takımların konumları: Hükümet Açılış, Muhalefet Açılış, Hükümet Kapanış, Muhalefet Kapanış isimlerini alır. (Hükümet, Muhalefet adlandırmaları öğrencilerin konunun hangi kısmını savunduklarını belirtmek için kullanılır. Temsil amaçlıdır. Siyasi bir içeriği ya da partiyi temsil etmez.) Hükümet kanadı tez, Muhalefet kanadı antitez sunar. Hükümet, Muhalefet açılış ve kapanış takımları da birbirine rakiptir. O tezi ya da antitezi 7 dakika 20 saniye içerisinde en iyi savunan takım 1. Olur ve 3 puan alır. Diğer takımlar da 2, 3 ve 4 olarak sıralanır. 2. olan takım 2 puan, 3. olan takım 1 puan, 4. olan takım puansız bir şekilde turu bitirir. 5 turun sonunda en çok puanı toplayan takımlar çeyrek finale çıkar. Ayrıca her takımın konuşmacısına her maç ayrı puanlama yapılır. En çok konuşmacı puanı alan kişi de ayrıca ödüllendirilir.

4. Tartışılacak konu yarışmacılara 15 dakika önceden verilir. Takımlar, verilen konuyu belli kurallar
çerçevesinde tartışmak zorundadır. Teknolojik aletlerden yararlanmak yasaktır.

5. Maçı değerlendirecek olan bir jüri komitesi bulunmaktadır. Bu komite maçın sonunda takımların
sıralamasını açıklar ve geri bildirimde bulunur. Geri bildirim, jürinin sıralamayı yaparken nelere dikkat ettiğini açıkladığı maçın çatışma noktalarını da özetleyen konuşmadır.

6. Jüri komitesi Münazara ve Hitabet Derneği çatısı altında çalışan ve uzun yıllar parlamenter münazara yapmış başarılı isimlerden oluşur. Bu isimler hem parlamenter münazara alanında hem de eğitmenlik alanında yetkin isimlerdir.

7. Bir münazara maçı ortalama 1 saat sürmektedir. Bu bir saatin sonunda jüri heyeti aldığı notlara bakarak maçın galibini açıklar. Jüri heyeti kesinlikle münazırların sunumlarını ne kadar etkileyici yaptıklarına değil, düşüncelerinin ne kadar sağlam ve tutarlı olarak ayakta kaldığına bakarak galibi ilan eder.

Ödüller
10 bölgeye (7 bölge ve 3 büyükşehir) özel düzenlenecek olan turnuvalarda değerlendirme kurulu tarafından seçilecek turnuvanın en iyi konuşmacısı, şampiyon olan takımı ve finalist olan takımlarına kupa ve madalya ödülleri verilecektir. Bununla beraber bölge şampiyonu olan takımlar Türkiye Şampiyonası Finaline katılmaya hak kazanacaklardır.
Türkiye Şampiyonasında değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek olan en iyi konuşmacıya ve finalist takımlara 1.000’er lira, şampiyon takıma 3.000 lira Yeşilay tarafından para ödülü sağlanacaktır.

Değerlendirme Kurulu
Projenin turnuva etaplarında kazanan takımları belirleyen değerlendirme kurulu Münazara ve Hitabet Derneği eğitmen ve jürilerinden oluşacaktır. Değerlendirme kurulunda yer alan isimler parlamenter münazara alanında uzun yıllar eğitmenlik ve jürilik yapmış başarılı kişilerden oluşacaklardır. Jüriler münazara maçlarında parlamenter münazaranın gerekliliklerine göre objektif kararlar almak ve maçlardan sonra yarışmacılara kararlarının gerekçeli açıklamasını yapmakla yükümlüdürler.
NOT: Değerlendirme kurulunda yer alacak isimlerin özgeçmiş ve adli sicil kayıtları bu belgeye ek olarak iletilecektir.

Katılım Şartları
1. Projede yer alan tanıtım ve eğitim etaplarına katılmak için katılacak etkinliğe özel açılmış olan başvuru formunu başvuru tarihinde doldurmak ve projenin kapsamında yer alan ortaöğretim kurumlarmdan birinde öğrenci veya öğretmen olmak yeterlidir.
2. Görme engellilerin turnuvaya başvurması durumunda duyuru ya da diğer önemli görsellerin sesli betimlemesinin yapılması; işitme engellilerin turnuvaya başvurması ya da seyirci olarak izlemesi durumlarına tedbir olarak final oturumlarının işaret dili çevirisi ile desteklenmesi önlemi alınmıştır.
3. Projenin yarışma etaplarında yarışabilmek için birinci maddede belirtilen katılım şartıyla beraber Yeşilay ve Münazara ve Hitabet Derneği tarafından verilecek bağımlılıklarla mücadele görevlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

PROJE TAKVİMİ
• 5-23 Ocak 2022 / Münazara Tanıtım Etkinlikleri
• 29 Ocak-13 Şubat 2022 / Temel Münazara Eğitim Kampları
• 14 Şubat-22 Nisan 2022 / 12 Derslik Münazara Eğitim Modülleri (Öğrenci ve Öğretmenler)
• 23 Nisan-5 Haziran 2022 / Bölge Münazara Şampiyonaları
• 18-19 Haziran 2022 / Türkiye Münazara Şampiyonası Finali
NOT: Bölge geneli düzenlenecek turnuvaların detaylı takvimi proje süresinde bölgelere özel belirlenecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin