Yeşil Nokta Üniversite Öğrenci Ödülleri

üniversite yarışma
Üniversite Öğrenci Ödülleri

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından düzenlenen “Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri” üniversite öğrencilerinin katılabildiği bir yarışmadır.

Yarışmanın amacı üniversite öğrencilerinin ambalaj tasarımı, atık yönetimi ve sosyal sorumluluk alanında özgün çevre dostu ürün, uygulama ve proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanmasıdır.

Katılım Koşulları
Yarışma, üniversitelerde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır. 2021 yılı içinde mezun olanlar da öğrenci olarak kabul edileceklerdir.

Yarışma başvurusu yarışma web sitesi üzerinden yapılacak olup, başvuru formu, kişisel verilerin işlenmesine yönelik aydınlatma metni, öğrenci belgesi hem başvuru aşamasında sisteme yüklenmeli hem de kargo ile yarışma sekretaryasına ulaştırılmalıdır.

Yarışmacılar için farklı kategorilerde katılım ile ilgili sınırlandırma bulunmamaktadır. Ancak, bir proje sadece tek bir kategoride başvuruda bulunabilir.
Öğrenciler yarışmaya iki şekilde katılabilir. Bireysel olarak veya grup olarak (grup olarak katılımlarda tüm grup üyelerinin öğrenci olması şarttır).

Yarışmaya birden fazla proje ile katılınabilir.

Yarışma Kategorileri

Ambalajda Önleme Uygulamaları

Bu kategoride yapılan başvurularda ambalajın üç temel görevi olan sarma, saklama ve satma yani 3S işlevleri göz önüne alınmalıdır. Buna paralel bir şekilde; Üretiminde daha az kaynak kullanılması (daha az malzeme ve enerji -Reduce), Tekrar kullanılabilme olanağının düşünülmesi (Reuse), Geri dönüşüm/geri kazanım olanağının bulunması (Recycle/Recover) konularının özellikle göz önüne alınması gerekmektedir.

Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları

Bu başlık altında ana hatları ile atıkların; Sıfır atık felsefesi doğrultusunda azaltımı, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, depolanması, geri kazanımı ve bertarafı amacıyla atık yönetim sisteminin kurulması ve toplama, ayırma ekipman tasarımı (atık kutusu, getirme merkezi, toplama araçları) gibi süreçlerin herhangi bir aşamasına yönelik olarak yapılan fiziki ve/veya dijital çalışmalar değerlendirilecektir.

Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları
Bu başlık altında; Yapılan uygulamayı tetikleyen etkenler, amaçları ve hedefleri, İçeriği, hedef kitlesi, ulaşılan kişi sayısı ne kadar süredir yapıldığı / yapılacağı, ne kadar devam edileceği,
Hedeflere ulaşmak için uygulanan yöntemler, Uygulama sırasında kullanılan malzemeler için çevre faktörlerinin dikkate alınıp alınmadığı, Yapılan uygulama ile sağlanan toplumsal, çevresel ve ekonomik yararlar değerlendirilecektir.

https://www.yesilnoktaogrenci.org