YEŞİL BİNA VE YEŞİL KENTİN GEREKLİLİĞİ İNSANLARA NASIL ANLATILIR

“YEŞİL BİNA VE YEŞİL KENTİN GEREKLİLİĞİ İNSANLARA NASIL ANLATILIR?”
ÖĞRENCİLERARASI FİKİR YARIŞMASI
ŞARTNAME

DÜZENLEYEN KURUM :
Yarışma, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği tarafından düzenlenmektedir.

AMAÇ:
Ekolojik kaygıların arttığı çağımızda, ‘yeşil bina’, ‘yeşil kent’ kavramlarının önemi ve
gerekliliğinin toplumun çeşitli katmanlarına anlatılabilmesi için yeni yollar-yöntemler
bulunmasıdır.

YARIŞMANIN TÜRÜ
Yarışma; lisans öğrencilerinin makale, görsel ağırlıklı poster, video gibi tüm iletişim araçları
ile, bireysel veya ekip halinde katılabileceği, tek kademeli fikir yarışması dır.
Yarışmaya katılan tüm eserler, 2.Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi çerçevesinde sergilenecek
ve yayına değer bulunan eserler, Dernek kurumsal iletişim yayını EkoYapı Dergisi’nde
yayınlanacaktır.

SEÇİCİ KURUL*
Behiç Ak, Yazar, karikatürist,mimar
Yrd.Doç.Dr.Ali Alper Akyüz, Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi
Doç.Dr.Ayşen Ciravoğlu, YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü
Neşe Erdilek, Sosyolog, Tarlabaşı Toplum merkezi proje koordinatörü, Bilgi Üniversitesi Göç
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü
Ayşe Hasol Erktin, Has Mimarlık, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu üyesi
Prof.Dr.Mikdat Kadıoğlu, İTÜ Uçak ve Uzay Bil. Fak., Meteoroloji Müh. Böl.
Prof.Dr.Güzin Konuk, Dekan, MSGSÜ Mimarlık fakültesi ŞBP Bölümü
Prof.Dr.Pınar Mengüç, Özyeğin Üniversitesi Enerji,Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü
Prof.Dr.İlhan Talınlı, İTÜ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Figen Yanık, Gazeteci, “Daha yeşil bir dünya için” köşe yazarı – Sabah Gazetesi
Prof.Dr.Zerrin Yılmaz, İTÜ Mimarlık Fakültesi Fiziksel Çevre Kontrolü Birimi
RAPORTÖRLER : Mert Güller, Hüma Şahin
*Soyadı alfabetiğine göre listelenmiştir.

KATILIM KOŞULLARI:
– Yarışmaya üniversite lisans öğrencileri, bireysel olarak veya ekip halinde katılabilir. Grup
katılımlarda kişi sınırlaması yoktur.
– Grup veya bireysel olarak yalnız bir eser ile katılınabilir.
– Yarışmaya daha önce başka bir yarışmaya katılmamış veya yayınlanmamış fikirlerle
katılınabilir.
– Seçici Kurul üyeleri, Dernek tarafından görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu üyeleri ve
bunların birinci derece akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.
– Gönderilen fikirlerin, yarışma sonrası herhangi bir biçimde yayınlanması ya da uygulanması
halinde, bu yarışmaya katıldıkları; ödül almış olmaları halinde ise, bu yarışmada ödül aldıkları
belirtilecektir.
– Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartnamede belirtilen koşullara uymayı onaylamış sayılırlar.

ÖDÜLLER:
Seçici Kurul’un yapacağı değerlendirme sonucunda, seçilen projelere aşağıdaki para ödülleri
Dernek tarafından ödenecektir.
1. Ödül 3500TL +ipad
2. Ödül 2000TL +ipad
3. Ödül 1000TL +ipad
Mansiyon 1000TL (3adet)
Ödül alan projelerin telif ve kullanım hakkı Derneğe aittir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın İlanı : 5 Kasım 2012 Pazartesi
Soruların iletilmesi : 23 Kasım 2012 Cuma
Soruların cevaplanması : 26 Kasım 2012 Pazartesi
Son başvuru tarihi : 21 Aralık 2012 Cuma
Teslim Tarihi ve saati : 21 Ocak 2013 Pazartesi saat: 17.00
Yarışma sonuçlarının açıklanması : 15 Şubat 2013 Cuma
Ödül töreni : 19 Şubat 2013 Salı

YARIŞMACILARDAN İSTENLER:
Makale formatında teslim yapılacak eserlerin, iki aralıkla yazılmış, şekilleri ve kaynakları ile 10
A4 sayfayı geçmeyen boyutta olması beklenmektedir. Makale ve her türlü yazının anlatıcı bir
başlığı, max. 200 sözcük uzunluğunda özeti ve 5 adet anahtar sözcüğü içermesi
gerekmektedir.
Görsel ağırlıklı poster teslimlerin, A0 boyutunda fotoblok üzerinde (yatay olarak-1 adet)
yapılması beklenmektedir. Posterde projeyi anlatacak bir başlık olması önerilmektedir. Her
türlü iki boyutlu görsel ifade aracı ve metin posterlerde kullanılabilir. Video projesi ile
yarışmaya katılacakların toplam 5 dakikayı aşmayan projelerini AVI, MPG, WMV
formatlarından birinde hazırlamış olmaları istenmektedir.
Makale tesliminde, makalenin pdf ve Word dosyası, poster tesliminde psd ve jpg dosyası
yarışmacılar tarafından proje teslim paketi içinde ayrıca teslim edilmelidir.
Görsel ağırlıklı poster ve video projelerinde ayrıca 100 kelimeyi geçmeyen bir kısa özet
istenmektedir.
Yarışmacıların www.cedbik.org web sitesinde yer alan başvuru belgesini eksiksiz doldurmuş
olmaları gerekmektedir.
www.cedbik.org/GelSenAnlat

RUMUZ:
Yarışmacılardan makale teslimlerinde metnin her sayfasında , poster paftasında veya
paftalarının her birinin sağ üst köşesinde ve video çalışmalarının CD/DVD kaplarının sağ üst
köşesinde ve CD/DVD üzerinde beş rakamdan oluşan rumuz bulunmalıdır.

KİMLİK ZARFI:
Yarışmayla ilgili “başvuru formu”, www.cedbik.org adresinden indirilerek, eksiksiz olarak
doldurulmuş ve kapalı bir zarfa konulmuş olmalıdır. Yarışmacıların adı soyadı,
üniversite/fakülte-enstitü/bölüm-program adı, ekip halinde katılım halinde ekip başının
belirtilmesi, ekiple iletişime geçilebilecek, adres, telefon numarası, e-posta adresi,) zarfın
üzerinde 5 rakamlı Rumuz yazılmış olmalıdır.

TESLİM YERİ VE ŞEKLİ:
Makaleler, posterler, video projeleri kimlik zarfını da içerecek şekilde, uygun şekilde
paketlenerek –dosyalanarak üzerine beş rakamlı rumuz yazılacaktır. Web ortamında
doldurulmuş başvuru belgesinin bir çıktısının da başvuru dosyasında teslim edilmesi
gerekmektedir. Teslimler en geç 21 Ocak 2012 Pazartesi saat: 17.00 /Çevre Dostu Yeşil
Binalar Derneği ofis adresine elden ya da o tarihte ofis adresine ulaştırılacak şekilde kargo
yoluyla yapılabilecektir.

YARIŞMA SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ:
Yarışmanın sonucu Dernek web sayfasında yayınlanacaktır.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin