Yerli ve Milli Özgün Bilişim Projeler Yarışması

Proje Yarışması
Yerli ve Milli Özgün Proje Yarışması

Ülkemizde bilişim alanındaki yenilik ve gelişmeleri yakından takip eden ve bilişim kültürünün yayılmasında öncülük eden Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi Bilişim Yıldızları 2022 Yarışması “Yerli ve Milli / Özgün Proje Yarışması” temasıyla düzenlemektedir. Bu yıl Bilişim Yıldızları Yarışması’nın 10. yılı olduğundan önemli bir yere sahiptir. Yarışma Türkiye çapında olup; özel sektör, Ar-Ge merkezi olan firmaları, üniversiteler, teknopark ve teknokent şirketleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) ve yerel yönetimlerden gelecek gerçekleştirilmiş Yerli ve Milli / Özgün Proje uygulamalarını ve proje fikirlerini kapsamaktadır.

Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması, internet üzerinde dönüşüm sağlamış veya iş yapısını İnternet ortamına taşımış farklı web projelerinin daha iyi tanıtılması ve e-dönüşüme olan ilginin artmasını sağlamak amacıyla 2009 yılından beri TBD İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilen bağımsız bir organizasyon olup Sektörün En Saygın ve Prestijli Yarışmalarından Biridir.

Yarışmalar iyi örneklerin ortaya çıkarılması ve daha iyi uygulamaların geliştirilebilmesi için teşvik edici ve önemlidir. Bu nedenle; düzenlenen bu yarışmamızın bilişimde Yerli ve Milli / Özgün örneklerin ve kaliteli uygulamaların gelişimine, toplumda bilişimde Yerli ve Milli / Özgün Uygulamalar konusunda farkındalık yaratılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

AMAÇ
Yarışmanın amacı; bilişim alanında yerli ve milli / özgün proje fikrine sahip özel sektör, Ar-Ge merkezi olan firmalar, üniversiteler, teknopark ve teknokent şirketleri, STK’lar ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirmiş olan örnek teşkil edecek uygulamaları ve proje fikirlerini ortaya çıkararak geniş kitlelere tanıtmaktır. Böylelikle, bilişim sektöründe daha çok Yerli ve Milli / Özgün Proje fikirlerinin üretilmesini, gerçekleştirilmesini ve kullanımını özendirmek amaçlanmıştır. Yarışmanın hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

Bilişim alanında “yerli ve milli / özgün” uygulamalar konusunda jüri değerlendirme sonucunda başarılı olan en az 3 başvuru sahibine derece ödülü ve kategorilere göre mansiyon ödülü takdim etmek.
Yarışma sonuçlarının en az 1 yıl internet sitesinde kalmasını sağlayarak toplumda bilişim alanında “yerli ve milli / özgün” uygulamalar konusunda farkındalık yaratmak.
Daha iyi proje ve uygulamaların geliştirilmesini teşvik etmek için en az 3 farklı kategoride başvuru alabilmek ve finale en az 10 proje başvurusunun kalmasını sağlamak.

KAPSAM

Özel sektör, Ar-Ge merkezi olan firmalar, üniversiteler, teknopark ve teknokent şirketleri, STK’lar ve yerel yönetimler tarafından bilişim alanında gerçekleştirmiş olan yerli ve milli / özgün proje uygulamaları ve fikirleri arasındaki iyi örnekler hakkında bilgi vermek, bu örnekleri öne çıkarmak ve bilişimde yerli ve milli / özgün uygulamalar konusunda toplumda farkındalık yaratılmasına katkı sağlamak için yapılacak Bilişim Yıldızları Yarışması’nın ve bu kapsamdaki çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.

Başvuru: https://bilisimyildizlari.org.tr/2022/basvuru