Yerbilimleri Sempozyumu 2012

Adnan Menderes, Afyon Kocatepe, Dumlupınar, Mehmet Akif Ersoy, Pamukkale, Süleyman Demirel, Muğla ve Uşak Üniversitelerinin oluşturdukları ADIM üniversitelerinin ilgili bölümleri tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Yerbilimleri (Jeoloji, Jeofizik, Maden, Mühendislikleri) Sempozyumu, yerbilimlerinin değişik konularında bilimsel, teorik ve uygulamalı çalışmalar yapan tüm araştırmacıların yenilik içeren çalışmalarını bilimsel olarak meslektaşlarına ve kamuoyuna sunmalarını amaçlar.

Her yıl farklı bir ADIM üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Yerbilimleri Sempozyumu’nun ilki, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından Isparta’da düzenlenecektir. Sempozyum etkin bir şekilde bildiri, poster, dia / video gösterimleri ve paneller şeklinde yürütülecek olup, tüm meslektaşlarımızın, bilim adamlarının, araştırmacıların, uygulayıcıların öğrencilerin, ilgili kurum ve kuruluşların katılımına açıktır.

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Erdoğan KÜÇÜKÖNER

Jeoloji Mühendisliği Konuları

Stratigrafi
Sedimentoloji
Paleontoloji
Paleoekoloji
Deniz Jeolojisi
Jeokronoloji
Neotektonik
Yapısal Jeoloji
Jeodinamik
Depremler
Petroloji
Mineraloji
Petrografi
Volkanoloji
Jeokimya
Paleomanyetizma
Endüstriyel Hammaddeler
Maden Yatakları
Süs Taşları
Mühendislik Jeolojisi
Hidrojeoloji
Petrol Jeolojisi
Uzaktan Algılama-CBS

Jeofizik Mühendisliği Konuları

Sismik Yansıma ve Kırılma
Kuyu Logları ve Kuyu Jeofiziği
Sismik Yorumlama
Petrol ve Doğalgaz Arama
Deprem Tehlike Analizi
Deprem Senaryoları
Depremlerin Önceden Kestirimi
Deprem Kaynak Mekanizmaları
Sismik Ağlar
Tektonik ve Sismik Modelleme
Mühendislik Sismolojisi
Mikrobölgeleme
Paleosismoloji
Mikrotremor Çalışmaları
Elektrik Yöntemler
Elektromanyetik Yöntemler
Yer Radarı
Gravite
Manyetik
Isı Akısı
Arkeojeofizik
Zemin ve Çevre Araştırmaları
Jeotermal Kaynak Aramaları
Maden Aramaları
Yeraltısuyu Aramaları
GPS ve Uzaktan Algılama
Modelleme ve Ters Çözüm
Veri Toplama, İşleme ve Görüntüleme
Maden Mühendisliği Konuları

Kırma
Öğütme
Sınıflandırma
Fiziksel Zenginleştirme Yöntemleri
Flotasyon
Kimyasal ve Biyolojik Kazanım
Katı-Sıvı Ayırımı
Tesis Tasarımı
Kırma Taş Teknolojisi
Metalik Cevherler
Endüstriyel Hammaddeler
Doğal Taş Teknolojisi
Kömür
Açık İşletme
Yeraltı İşletme
Havalandırma
Kazı Mekanizasyonu
Kaya Mekaniği
Kazı Mekaniği
Delme ve Patlatma Teknolojileri
Sondaj Tekniği
Modelleme
Benzetişim Yöntemleri ve Uygulamaları
Otomasyon
Çimento ve Beton Teknolojisi
Seramik Teknolojisi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin