Yenilikçi Yöntem Uygulamaları Yolunda Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Ders Tasarımları

Yenilikçi Yöntem Uygulamaları Yolunda Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Ders Tasarımları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa Valiliği Kodla(Ma)nisa Projesi iş birliği ile yürütülen, TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen “Yenilikçi Yöntem Uygulamaları Yolunda Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Ders Tasarımları” eğitim programı 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında Manisa’da gerçekleştirilecektir.

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ile Robotik kodlama içerikli derslerimizi yaparak, yaşayarak, eğlenerek yeniden kurgulayacağız.

Sizleri Dijital Çağın Öğrenenleri İçin Dersleri Yeniden Tasarlamaya Davet Ediyoruz…

Öğretmenlerin Robotik ve Blok tabanlı yazılımlar konusunda internetteki bilgi yoğunluğu arasında hem kendileri hem de öğrencileri için metin, resim ve video kaynakları arasında kaybolabildiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra, öğretmenler bu teknolojilerin yenilikçi yaklaşımlarla öğrenme-öğretme süreçleri ile entegre edilmesi konusunda başvuru kaynağı bulmakta güçlük çekmektedir.

Bu projenin amacı, Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kodlama ve Robotik konusunda yenilikçi yöntemler ile teknolojiyi entegre edebildikleri öğrenme ve öğretme süreçleri tasarlamalarını sağlamaktır. Bu amaçla öğretmenlerin süreci tasarlamalarını sağlayacak etkinlikler içeren oyun tabanlı uygulamalar, hesaplamalı bilim uygulamaları, grup çalışmaları gibi yöntemlerle desteklenmiş bir mesleki gelişim programına dâhil olmaları planlanmaktadır.
Projenin hedef kitlesi, kodlama ve robotik projesi yapılan illere katkı sağlanması amacıyla Türkiye geneli olarak belirlenmiştir. Etkinliklerin uygulanabilirliği ve verimliliği göz önünde bulundurularak katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlandırılmıştır. Öğretmenlerin blok tabanlı kodlama ve robotik kodlama alanlarında çalışma yapmış olması başvurunun ön şartı olacaktır.

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında beş gün boyunca, sekiz oturumda aşağıdaki eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.

Eğitim Kapsamında
Oyun ve Oyunlaştırma Uygulamaları
Robotik Öğretim Modelleri
Scratch ile Proje Geliştirme
Tasarım Odaklı Düşünme
Dijital Oyun Tasarımı
BİT Destekli Disiplinler Arası Öğretim
Robotik ve Programlamada Proje Üretimi

Son Başvuru Tarihi 29 Haziran 2018

Başvuru ve Detaylar İçin: