Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile Fen Eğitimi / YÖYFE 5

TÜBİTAK 2237-A Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile Fen Eğitimi 5

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapmakta olan öğretim üyeleri tarafından proje amacı doğrultusunda verilecek olan eğitim etkinlikleri, 27 Haziran-02 Temmuz 2022 tarihleri arasında, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitimimize katılım için başvurular üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarında öğrenim gören tüm üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açıktır. Ancak, eğitimimize katılım kapsamını daha geniş tutabilmek için başvuru yapanlar arasında seçim yapma sürecinde mümkün olduğunca farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin katılımcı olmasına özen gösterilecektir. Ayrıca, katılım için başvuru yapan öğrencilerin seçim sürecinde aşağıda açıklanan koşullar dikkate alınacaktır. Katılımcı sayısı 10 üçüncü sınıfa geçen öğrenci, 10 dördüncü sınıfa geçen öğrenci olmak üzere toplam 20 kişi olarak sınırlanmıştır.

Toplam 20 katılımcının eğitim göreceği bu eğitim TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Katılım gösteren öğretmen adaylarına 6 günlük proje takvimi uyarınca, 27 Haziran – 02 Temmuz 2022 tarihleri arasında online eğitim verilecektir.

Not: Katılım ücretsizdir ve eğitimlere katılan tüm öğretmen adaylarına katılım belgesi verilecektir.