Yenilikçi Araştırma Yaklaşımları ile Fen Eğitimi

Yenilikçi Araştırma Yaklaşımları ile Fen Eğitimi

Eğitimimize katılım için başvurular üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarında öğrenim gören tüm üçüncü sınıf öğrencilerine sahiptir.

Yeni bir hesaplama ile değil, yeni bir hesaplama ile değil, sürekli ve sürekli bir işleşme tanımlanmıştır. Günümüz eğitim anlayışı öğrencilerin bilgilerinin değerlendirilmesinden ziyade, bilginin birey için anlamlı ve yaşantısal hâle getirilmesi esasına dayanmaktadır. Eğitim felsefesinde gözden geçirme, eğitim ve yeniden çalışmaya başlama durumu, sürekli ve sürekli çalışma koşulları, eğitimin ayrılığına birleşik birleşik hâle gelmesine neden olmuştur (MEB, 2017). Ayrıca yeni müfredata; puan öğrenme ve öğretmenlerin öğretme modellerini birbirine bağlamak için bileşenleri görmek,

Bütün bireylerin fen dersleri henüz yetişmesini amaçlayan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın temel amaçlı olduğu kadar gibi sıralanmaktadır (MEB, 2017, s.5):

1. Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgiler edinin,

2. Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre ilişkisinin anlaşılmasını sağlamak, benimsemek ve çözmek için çözüm üretmektir,

3. Birey, çevre ve toplum ilişkilerinde başarıya ulaşmak; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara dahil edilerek gelişim bilincini geliştirmek,

4. Günlük yaşam hakkında fikir edinmeniz ve güncelliğinizi çözmeniz için gerekli olan becerilerinizi

5. Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerileri geliştirme,

6. Bilim insancıl bilginin nasıl oluşturulduğunu, bilgininin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak,

7. Doğada ve yakınlığın gerçekleşmesi beklenen ve ilgi uyandırmak, davranış yapmak,

8. Bilimsel çalışmalarda güvenliğin bilinmesi sağlanacak

9. Sosyobilimsel konulardaki muhakeme becerileri,

10. Evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel boyutları ile ilgili ilkeler benimsenmesini sağlayacak.

Bu amaçlara ulaşmada öğretmenin görev hakkı ve bilgi transferine yardımcı olmaktır. Öğrencinin kendi bilgisayarları için bir program oluşturması ve programın uygulayıcısı öğretmenleri ve öğretmen adayları için gerekli ve iyi bir fen eğitimi için vazgeçilmezdir. Yeni Fen Bilimleri müfredatında da belirtildiği gibi Matematik, Mühendislik ve Teknoloji disiplinleri iyi bir Fen eğitiminin temelini sağlamlaştıracaktır. Dünyada olduğu gibi dünya çapında bir görünme eğitimi ve STEM eğitimi ile ilgili teori ve çalışmaların araştırılıp, eğitim programlarının düzenlenmesi ve düzenlenmesi. Kavramsal çerçevede (Ulusal Araştırma Konseyi, 2012) var yeniliklerden biri olan bilgi ve becerilerinizle ilgili bilgiler üretilmektedir (Bybee, 2011). Bilimsel bilginin birlikte kullanılmasını sağlayan fen ve mühendislik gereksinimleri öğretmek ve öğretmek.


​Yenilikçi Eğitim Yaklaşımları ile Fen Eğitimi
29 Temmuz – 04 Ağustos 2018

AMACIMIZ

Eğitimimizin genel amacı:

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarında;

STEM araçları, Robotik, Kodlama, Aurdino ve argümantasyon eğitimine yönelik farkındalığın oluşturulması,

STEM uygulamalarına ulaşmak için proje yapma becerilerini geliştirme,

Bilimde araştırma – sorgulama modeli benimsetmek,

Fen bilimleri dersi öğretim programı ile bütünleşik araştırma sorgulamaya müsait bilim etkinlikleri yapabilmek.

Birbirde karşılıklı fikir ve tecrübe paylaşımını sağlamak,

Hayat boyu öğrenme süreçlerine sahiptir.

 

Bu eğitimin özel amacı:

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının;

Fen bilimleri Matematik, Teknoloji ve Mühendislik bütünleşmeleri,

Mühendislik ve Tasarım becerilerinin geliştirilmesi,

Problemler disiplinler arası açıldı yaklaşımı

Buluş ve inovasyonlarına kademeyi ulaştıracaksınız,

Edindikleri bilgi stratejileri ve bu ürünlere nasıl değer kazandırdıkları biliyorsunuz.

Analitik düşünme, karar verme, yaratıcılık, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması gibi temel yaşam becerileri programları geliştirmek,

Özgün proje sunma becerisi ve motivasyonu kazandırmak.

Bu dersin amacı motivasyon oluşturmayı gerektirmektedir.

Görsel araçlar, deneyler, animasyonlar, deneyler ve deneysel uygulamalardan faydalanmak için becerilerle iletişim kurmak.

Öğretmen adaylarının mesleki eğitim ortamları ile ilgili eğitim ve öğretim yöntemleri ile ilgili eğitim ve öğretim araçları.

 

Eğitimimizin kapsamı:
Bu eğitim Türkiye genelinde farklı üniversitelerinden gelecek gönüllü Bilimler Öğretmen adayları katılımı için tasarlanmıştır. Katılımcılar 22 kişilik bir grup halinde 7 gün eğitimime devam yaptırılmıştır.

 

Eğitimin kapsamı

Fen dersleri öğretmen adaylarının yenilikçi öğrenme yaklaşımına sahip olma becerisine ulaşmak

Fen Bilgisi Öğretmeni öğretmen adayları STEM uygulaması, Robotik, Kodlama, Aurdino ve Argümantasyon eğitimine sahip olmalarının önemi

Bilimsel süreçlemesi,

Mühendislik ve Tasarımlaması,

Yenilikçi öğrenme yaklaşımı ile ilgili literatür tarama,

Fen Bilgisi Öğretmenliği öğretmen adayları

Proje Önerisi Geliştirme-Proje Raporlaştırma,

Yenilikçi öğrenme devremin Fen öğretimindeki önemi,

Yenilikçi (inovatif) düşünme,

Nasıl STEM araçları yapılır?

Bilimin doğası,

Teknolojinin eğitimdeki yeri nedir?

Fen Eğitiminde yapılandırmacı yaklaşım,

Araştırma ve sorgulamaya uzak öğrenme,

Güç noktası sunum teknikleri,

Bilimsel süreç becerilerine uygun anlama öğrenme yaklaşımı araştırmaları yapma,

Projelerde değerlendirme süreci-Alternatif geliştirme ve değerlendirmesi,

Bu program 48 saat 7 günlük bir programa sahiptir. 22 kişiden oluşacak iki grup öğretmen adayları için paralel parantez A ve B grubu programları hazırlanmıştır.

Başvuru son tarihi 01 Temmuz 2018

Detay ve Başvuru sayfası:
https://yoyfe2018.wixsite.com/mysite