YENİLİK SENSİN 2013

YENİLİK SENSİN’13
MODA TASARIMI YARIŞMASI

DETAYDA MODA

www.yeniliksensin.com

2013 YARIŞMA TEMASI
Detayda Moda

YARIŞMA AMACI

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde öğrenim gören veya yeni mezun tasarımcı
adaylarının yaratıcılıklarını geliştirmek, kariyerlerini desteklemek amacıyla
düzenlenmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

1. T.C. vatandaşı olmak.
2. 30 yaşından gün almamış olmak.
3. Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin ilgili bölümlerinden birinde öğrenci olmak
veya birinden mezun olmak.
4. Türk ve dünya moda çevresinde tanınan bir isim ve/veya marka olmamak, adına kayıtlı
ticari markası olmamak ve/veya ticari sponsoru bulunmamak.
5. Yarışmaya LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin ve şirketin hizmet aldığı
ajansların çalışanları ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
6. Yarışmaya sunulacak tasarımların daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış,
kopya edilmemiş ve özgün olması. (Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma
dışı kalacak olup, bu durumunun başta tespit edilmemesi ve böyle bir tasarımın LC
Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş. tarafından kullanılması halinde, LC Waikiki
Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş. aleyhine doğmuş/doğacak olan tüm menfi/müspet
zararlar, LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş.’nin talebi halinde tasarım sahibi
katılımcı tarafından LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş.’ne nakden ve defaten
ödenecektir.)
7. Finale kalan adaylardan tasarımlarını üretmeleri istenecek ve 2. Jüri’de üretilmiş bu
kıyafetler üzerinden ilk 3 tasarım belirlenecektir. LC Waikiki Mağazacılık ve Tic. A.Ş.
finalistlere tasarımları konusunda destek verecektir.
8. Finale kalan ilk 10 tasarım, ayrıca, LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş. Facebook
‘LC Waikiki Kariyer’ sayfasında ziyaretçilerin oylamasına sunulacak ve Facebook’ta en
fazla oyu alacak tasarıma “Sosyal Medya Ödülü” verilecektir.
9. Finale kalan ilk 10 finalist, tasarımlarının kullanım haklarını, hiçbir koşul öne sürmeksizin
sözleşme ile LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş.’ye devretmiş sayılacaktır.
Yarışma sonrası tasarımcılar verilecek ödüllerin dışında LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri
Tic. A.Ş.’den hiçbir talep, hak ve iddiada bulunamazlar. Finale kalan tasarımların
uygulanması ve üretimi durumunda proje sahiplerine ayrıca bir ücret ödenmez. Bu
projelerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında tüm mali ve mülkiyet
hakları süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak kaydıyla münhasıran LC Waikiki
Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş.’ye devir edilmiş olur. Proje sahibi, isminin yayınlanmasına
şimdiden muvafakat eder.
10. LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş. organizasyonla ilgili yaptığı değişikliklerden
sorumlu tutulamaz.
11. Yarışmaya müracaat edebilmek için, tasarım sahiplerinin aşağıda yer alan taahhütnameyi
imzalayarak No Comment Reklam ve İletişim Hizmetleri adresine göndermeleri
gerekmektedir:

KATILIM ŞEKLİ

1. Bir yarışmacı birden çok dosya ile başvurabilir.
2. Katılımcılar; kadın, erkek, genç, çocuk kategorilerinden birini seçerek projesini
hazırlayacaklardır.
3. Tasarımcılar; kadın, erkek, genç, çocuk kategorilerinin;
a. Gömlek, Bluz, Tshirt,
Sweatshirt, Body, Triko
b. Pantolon, Short, Roller
c. Etek
d. Dış Giyim, Mont, Kaban
ürün gruplarından birini seçerek bu temel yapının üzerine ‘DETAY’ tasarlayacaklardır.
4. Detay tasarımlarında her bir görünüm, indirilen paftalar üzerine (35×50 cm) artistik ve
teknik olarak çizilecektir.
5. Başvurular online olarak alındıktan sonra, ‘www.yeniliksensin.com’ adresinden indirilen
paftalar üzerine yapılacak detay tasarımları, katılımcı tarafından en geç 3 Haziran 2013
tarihinde ‘www.yeniliksensin.com’ adresine yüklenmeli ve aynı tasarımlar en geç 3
Haziran 2013 tarihinde verilen adreste (Meşrutiyet cd. No: 685
Beyoğlu İstanbul,
No
Comment Reklam ve İletişim Hizmetleri) olacak şekilde elden ulaştırılmalı ya da posta
veya kargo ile gönderilmelidir.
6. Yarışmacıların elden, posta veya kargo ile ulaştırdıkları tasarımlar ile online olarak
yükledikleri tasarımlar birebir aynı olmalıdır.
7. Katılımcılar, öğrenci belgelerini ve web sitesinde bulunan paftalar ile birlikte indirdikleri
taahhütnamenin çıktısını imzalayarak No Comment Reklam ve İletişim Hizmetleri
adresine tasarım dosyası içerisinde iletmelidir. Belgelerin eksik olması halinde başvurular
alınmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Ön Kayıt Son Başvuru Tarihi / 7 Mayıs 2013
Tasarımların Son Teslim Tarihi / 3 Haziran 2013
1. Jüri Eleme / 7 Haziran 2013
İlk 10 Finalist Duyurusu / 8 Haziran 2013
Sosyal Medya Yarışması / 818
Haziran 2013
İlk 10 Tasarımın Üretimi / 824
Haziran 2013
2. Jüri Eleme ve Ödül Töreni / 25 Haziran 2013

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1. Yarışmada tasarımların, yenilik yaratma ve özgünlük düzeyi.
2. Tasarımların uygulanabilirliği ve giyilebilirlik düzeyi.
3. Malzeme seçiminin detay ile ilişkilendirilmesindeki yenilik.
4. Detayın tasarım ile uyumu.

SONUÇLARIN DUYURULMASI
1. Jüri’nin elemeleri ile seçilen ilk 10 tasarım için LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde üretime geçilecektir. Üretimler devam ederken seçilen
10 tasarım Sosyal Medya Yarışması’nda oylanacaktır. En çok beğeni alan tasarımın
birincisi ödüllendirilecektir. Üretilen tasarımlar 25 Haziran 2013 tarihinde bir ödül töreni ile
2. Jüri’ye sunulacaktır ve ilk 3 tasarımın belirlenmesiyle ödüller sahiplerine teslim
edilecektir.
VERİLECEK ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü 10.000 TL
İkincilik Ödülü 7.500 TL
Üçüncülük Ödülü 5.000 TL
Sosyal Medya Ödülü iPad mini

JÜRİ ÜYELERİ

Maria Comfort LC Waikiki CMO
Yard. Doç. Yeşim Bağrışen Marmara Üniversitesi GSF Tekstil Bölümü Yarışma
Koordinatörü
Prof. Kemal Can Mimar Sinan Üniversitesi GSF Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü
Ögr. Grv. Canan Erdönmez Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tekstil ve Moda Tasarım
Bölümü
Özgür Masur Moda Tasarımcısı, Yarışma Koordinatörü
Elif Cığızoğlu Moda Tasarımcısı
Deniz Marşan Stil Danışmanı
Cem Üstün LC Waikiki Creative Manager
Jelena Salai LC Waikiki Creative Manager

İLETİŞİM VE AYRINTILI BİLGİ

No Comment Reklam ve İletişim Hizmetleri
Meşrutiyet Caddesi, No: 685,
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 244 51 54
Eposta:
info@yeniliksensin.com