YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE TASARIM, UYGULAMA VE YATIRIM ESASLARI EĞİTİMİ

yenilenebilir enerji
Yenilenebilir Enerji

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE TASARIM, UYGULAMA VE YATIRIM ESASLARI EĞİTİMİ

Kimler Katılabilir?
Yenilenebilir enerji alanında kamu veya özel sektörde çalışan veya çalışmak isteyen mühendisler ve teknik
konularla ilgili kişiler, finans kuruluşlarının ilgili birimlerinde çalışan yetkilileri, bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimciler eğitime katılım sağlayabilecektir.

Eğitim Tarihi: 6-7-13-14 Mayıs 2017, 24 Ders Saati, Cumartesi ve Pazar Günleri
Son Başvuru Tarihi: 3 Mayıs 2017, 17.00
Ücret: 1500 TL (KDV Dahil)
Eğitmen: İsmail KALEMCİ
Tel: 0312 210 7549

Amaç
Dünya’daki fosil yakıt rezervleri hızla tükenmekte ve kullanımı sonucunda çevreye ve insan sağlığına olumsuz
etkiler bırakmaktadır. Fosil yakıt kullanımının çevreye ve insana vermiş olduğu zararların önüne geçilebilmesi için
çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarından hızlı ve etkin bir biçimde yararlanılması gerekmektedir. Bu eğitimin amacı; katılımcılara yenilenebilir enerji projelerinin tasarım, uygulama ve yatırım esasları hakkında temel bilgilerin verilmesi vasıtasıyla, katılımcıların bu tip projeleri yatırım, uygulama ve denetim yönleriyle bütüncül olarak değerlendirebilmesinin sağlanması ve ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin, verimli ve
sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunulmasıdır.

Kapsam
Bu eğitimde, katılımcılara yenilenebilir enerjinin en yaygın türleri olan hidroelektrik, rüzgar, güneş ve biyokütle
enerjisi türlerindeki tesislerin tasarımı ve uygulamalarına yönelik temel teknik kriterler konusunda bilgi verilecektir. Aynı zamanda katılımcılar, Türkiye’de bu tip tesis yatırımları için zorunlu olan bürokratik işlemler hakkında da genel bilgi sahibi olacaklardır.

Başvuru Koşulları
Üniversitelerin mühendislik fakülteleri son sınıf öğrencileri, mühendislik fakülteleri mezunları, lisansüstü ve doktora öğrencileri veya teknik yüksekokulu mezunları, Program’a katılabilirler. Programın kontenjanı 25 kişi ile sınırlıdır.

Süre
– Programın toplam süresi 24 saattir.
– Program ardışık iki hafta sonunda, Cumartesi ve Pazar günleri, günde 6 saat süresince verilecektir.

Değerlendirme
– Ödev ya da sınav gibi herhangi bir değerlendirme yoktur.

Belgelendirme
– Programın minimum 17 saatine (%70) katılanlara “Katılım Belgesi” verilecektir. Eğitimler sırasında yoklama
alınacaktır.

Ücret
– Eğitim Ücreti (KDV dâhil): 1500 TL
– Hesap Bilgileri: Ödemenizi aşağıdaki banka hesabımıza EFT, havale veya kartsız işlemler yapan ATM’lerden
yapabilirsiniz. Sürekli Eğitim Merkezine gelerek kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.
– Hesap Adı: ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
– Banka, Şube Adı: T.C. Ziraat Bankası ODTÜ Şubesi
– IBAN:TR 32 0001 00 15 37 0898 0700-5022
– Hesap No: 1537-8980700 5022
– Eğitim yeterli katılımcı sayısına erişildiği takdirde açılacaktır.
*** SEM gerek duyulduğunda eğitimi açmama veya erteleme hakkına sahiptir. Merkezimizden kaynaklı iptal ve
ertelemelerde katılımcıya ödediği ücret iade edilir.
*** Eğitime katılacağını beyan edip eğitim açıldıktan sonra katılmayacağını iletenlerin ücretleri iade edilmeyecektir.

Konu Başlıkları

Hidroelektrik Enerjisi:

– Hidroelektrik Enerjisi Temel Kavramları
Hidroelektrik enerji çalışma prensipleri, tesis sınıflandırmaları, hidroelektrik
tesislerindeki yapılar, Türkiye’nin hidroelektrik potansiyeli ve tesis tiplerine göre
kurulu güç dağılımları
– Hidroelektrik Santrallerde Temel Tasarım ve Fizibilite Esasları
Hidroelektrik potansiyele göre yapı seçimi ve temel tasarım esasları, topoğrafik
ve hidrolojik değerlendirmeler, su ve iletim yapıları, türbin tipleri ve seçimleri,
kurulu güç optimizasyonu ve fizibilite esasları
– Türkiye’de HES Projelerinin Tabii Olduğu Mevzuat ve Bürokratik Süreçler
Hidroelektrik enerji projelerindeki resmi süreçler ve lisanslandırma esasları
– Türkiye’de Yapılmış Olan Bir Nehir Tipi Hidroelektrik Santralin İnşaat ve İşletme
Aşamaları
Temel kriterlere göre seçilmiş yapıların saha aplikasyonları, inşaat aşamaları ve
inşa edilmiş yapı görünümleri, işletme esasları ve izleme süreçleri

Rüzgar Enerjisi:

– Rüzgar Enerjisi Temel Kavramları
Rüzgar enerjisi potansiyeli tahmin ve ölçüm metodolojileri, veri değerlendirme
yöntemleri, enerji analiz metotları, rüzgar türbin tipleri ve seçimleri
– Dünya’da ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Durumu
Enerji potansiyel dağılımları, kurulu santral kapasite dağılımları, teknoloji üretim
merkezleri, mevcut ve yeni gelişen pazarlar
– Türkiye’de RES Projelerinin Tabii Olduğu Mevzuat ve Bürokratik Süreçler
Rüzgar enerji santrali projelerindeki resmi süreçler ve lisanslandırma esasları
– Türkiye’de Bir Rüzgar Enerji Santralinin Varoluş Süreci
Rüzgar enerjisi projesi geliştirme, proje yönetim, kurulum, devreye alma, işletme
ve izleme süreçleri

Güneş Enerjisi:
– Güneş Enerjisi Temel Kavramları
Güneş Enerjisi potansiyeli tahmin ve ölçüm metodolojileri, veri değerlendirme
yöntemleri,, enerji analiz metotları, güneş enerjisini elektrik enerjisine
dönüştürücü sistemler ve seçimleri
– Dünya’da ve Türkiye’de Güneş Enerjisinin Durumu
Enerji potansiyel dağılımları, kurulu santral kapasite dağılımları, teknoloji üretim
merkezler, mevcut ve yeni gelişen pazarlar
– Türkiye’de GES Projelerinin Tabii Olduğu Mevzuat ve Bürokratik Süreçler
Güneş enerji santrali projelerindeki resmi süreçler ve lisanslandırma esasları
– Türkiye’de bir Güneş Enerji Santralinin Varoluş Süreci
Güneş enerjisi projesi geliştirme, proje yönetim, kurulum, devreye alma, işletme
ve izleme süreçleri

Biyokütle Enerjisi:
– Biyokütle Enerji Tipleri ve Teknolojik Esaslar
Çöp gazı, biyogaz ve biyokütle yakma tesisleri teknolojik esasları, uygulama
alanları ve yatırım modelleri
– Biyokütle Enerji Projelerinde Tasarım, Fizibilite ve İmalat Esasları

Biyokütle enerji tesislerinin teknolojik altyapısı, temel tasarım esasları, imalatinşaat
süreci ve teknik-ekonomik fizibilitelendirme süreci
– Biyokütle Enerji Üretimi Mevzuatı ve Uygulamaları
Biyokütle enerji üretim tesislerinde çevresel ve enerji mevzuatının uygulanması
ve lisanslandırma süreci
– Biyokütle Enerji Üretim Tesislerinin Yan Girdileri
Atık bertarafı, atık ısı kullanım uygulama ve teknolojileri, gübre ve toprak
iyileştirme hammadde imalatı ve karbon kredi opsiyonlarının değerlendirilmesi
– Teknolojik Gelişmeler ve Uygulama Alanları
Biyokütle enerji teknolojilerinin gelişimi ve geleceğin dünyasındaki yeri

Başvuru Sayfası için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin