Yeni Yılınız Kutlu Olsun!

Ülkemizde ve eğitim sisteminde geçmiş yıllardan birikerek gelen sorunların arttığı, toplumsal yaşamdaki çelişkilerin derinleştiği, mücadele eden tüm toplum kesimlerine yönelik baskı, tehdit ve şiddetin eksik olmadığı bir yılı daha geride bıraktık.

Yüz yılı aşan mücadele birikiminden aldığımız güçle, herkese eşit-parasız eğitim hakkı mücadelesinin güçlendiği, laik-bilimsel ve anadilinde eğitimin önündeki engellerin kaldırıldığı, gerçek anlamda laik ve demokratik bir eğitim sistemi için yürüttüğümüz mücadeleyi, aynı kararlılık ve cesaretle 2015 yılına taşıyoruz.

Eğitim ve bilim emekçileri olarak sadece bugünlerimizi değil, geleceğimizi de hep birlikte belirlemek, çocuklarımıza ve öğrencilerimize onurlu bir gelecek bırakmak için 2015`te birliğimizi, örgütlülüğümüzü ve mücadelemizi daha da büyümek ve güçlendirmek göreviyle karşı karşıyayız.

Sınıfsız, sömürüsüz, barış içinde ve kardeşçe bir arada yaşayabileceğimiz demokratik bir Türkiye mücadelesinin 2015 yılında daha da güçlenmesi umuduyla bütün eğitim ve bilim emekçilerinin yeni yılını kutluyoruz.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU