“Yeni Yaşam Arayüzleri” ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

Alüminyum sektörünün önemli kuruluşlarından ÇUHADAROĞLU, her yıl tekrarlanan,
ulusal, tek kademeli öğrenci proje yarışmasının bu yıl 18. sini düzenlemektedir. Yapı
ve tasarım sektörünün gelişiminde, yaratıcı, genç fikirlerin üretilmesini teşvik eden, bu
yarışmanın bu seneki konusu “Yeni Yaşam Arayüzleri” olarak belirlenmiştir.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Yeni Yaşam “Arayüzleri”
Bugün geleceğin içinde bir yerlerde ve eski ile yeni arasında bir konumda olduğumuz
söylenebilir. Hayatın her alanını değiştiren güncel koşullarımız, yaşama dair her şeyi
yeniden düşünmemize neden oluyor. Yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi tasarımın
her alanında da zorunluluklardan ötürü değişen koşullarımız geleceği bir ölçüde
muğlak hale getiriyor. Kaçınılmaz olarak her bir disiplinin kendi içinde ve diğerleri ile
etkileşimde bu muğlaklığı dağıtmaya yönelik arayışlar içinde olduğu söylenebilir.
Geleceğin yeni hallerini, durumlarını, koşullarını anlamaya yönelik arayışlarımız da
bu nedenle hız kazanmaktadır.

Bugünlerde örtük veya açık olarak geleceğin getireceği yeni hallerin, ‘yeni
normallerin’ ne olabileceği üzerine spekülasyonlar yapıyor ve öngörülerimiz
üzerinden yeni gelecek fikirleri üretmeye çalışıyoruz. Bir taraftan pandeminin sebep
olduğu belirsizlikler, öte taraftan değişen, gelişen dönüşen teknoloji ve bilgi rejimleri
kent, kır, mekan ve birey arasında yeni ve olası ilişkileri düşünmemizi kaçınılmaz
kılıyor. Ancak, bugün pek çok alanda olduğu gibi kent, mimarlık ve tasarımı
ilgilendiren tüm alanlarda bir “duraklamadan veya yavaşlıktan” söz etmek mümkün.
Nasıl olacağını bilemediğimiz bu muğlak gelecek için elimizdeki mevcut varlıklara,
olgulara, değerlere ve kaynaklara bakarak çeşitli çıkarımlar yapmaya ve hayatın tüm
alanlarını olumlu koşullar üzerine tanımlamaya her zamankinden daha çok
ihtiyacımız var. Dolaysıyla, tasarımın tüm alanları için, güncel koşullarımız
bağlamında çeşitli sorgulamalar yapmak, farklı problemler tanımlamak ve içinde
bulunduğumuz koşulları toplum yararına olumlu bir biçimde dönüştürecek olası
çözümler üretmek durumundayız.

Çuhadaroğlu 2021 Öğrenci Projesi Yarışması, ilgili alanların tüm tasarımcılarını,
içinde olduğumuz muğlaklığı, durgunluğu, yavaşlığı ve kısıtları aşacak/dağıtacak
düşünce ve üretimler yapmaya, zihinsel etkinliğimizi arttırmaya davet ediyor. Bu
çerçevede, bu yıl 18’incisi düzenlenen Çuhadaroğlu 2021Öğrenci Projesi
Yarışması’nın konusu “yeni yaşam arayüzleri” tasarımıdır.
“Yeni yaşam arayüzleri” teması ile katılımcılardan, kır/kent ile birey/toplum
bağlamında gündelik koşullarımızı gözeten bir tasarım problemi tanımlamaları ve
buna yönelik çözüm senaryoları oluşturmaları beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

1. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi
üzerinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sisteme üye olmalıdır. Profil bilgilerini
eksiksiz ve hatasız tamamlayan öğrenciler, katılım şekline göre, bireysel
katılım veya ekip katılımı yapabilmektedir. Bireysel katılım yapacak öğrenciler
bireysel katılım formunu, ekip olarak katılan öğrenciler, ekip katılım formunu
doldurduktan sonra yarışmaya katılım sağlayabilmektedir. Ekip katılımlarında
katılımcılar, ekip üyelerini temsil edecek ekip liderini belirlemek durumundadır.

2. Bireysel veya ekip katılımlarında yarışmaya katılmak için istenen belgelerin
www.ogrenciprojeyarismasi.com adresi üzerinden yönlendirildiği şekli ve son
yükleme tarihine göre doldurulması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

3. Ekip katılımlarında seçilecek ekip lideri sisteme üye olmalıdır. Ekip lideri,
yarışmaya katılacak ekip üyelerini www.ogrenciprojeyarismasi.com adresi
üzerinden e-mail ile davet edebilmektedir. Daveti kabul eden ekip üyesi, ekibe
katılabilmektedir. Ekip lideri, tüm ekip üyelerinin ekip katılım formunda yer alan
isim, soyisim, imza bilgilerini, nufüs cüzdanı, öğrenci belgesi, iletişim bilgileri
gibi verilerin tamamlanmasını ve kontrolünü sağlamak zorundadır.

4. Ekip katılımlarında ekip üyeleri ve ekip lideri, ayrıca bireysel katılım
yapamamaktadır. Katılımcılar tek sefer katılım yapabilmektedir.

5. Katılım koşulları, başvuru aşama ve detayları, sıkça sorulan sorular için
www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ziyaret edilmelidir.

6. Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullar /
üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da ekip olarak
katılabilmektedir.

7. Yarışmaya katılacak her öğrenciden, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi
üzerinden yayınlanacak Şartnameyi okuması, bireysel ve ekip katılım formunu
ve yarışmadan istenen belgeleri eksiksiz doldurması beklenmektedir.

8. Katılımcıların www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanan eposta aracılığı ile iletilen, duyuruları takip etmeleri beklenmektedir.

9. Katılımcıların üyelik bilgileri esnasında verdikleri e-posta adreslerine yarışma
hakkında, yarışma takvimine göre hatırlatma ve bilgilendirme mailleri
gönderilecektir. Ekip katılımlarında ekip lideri e-posta adresli üzerinden
bilgilendirmeler yapılacaktır. Bireysel başvurularda katılımcı mail adresi
üzerinden bilgilendirme yapılmaktadır.

10.Yarışmaya üniversitelerin mimarlık, mühendislik, şehir ve bölge planlama ,
endüstriyel tasarım, iç mimarlık, peyzaj bölümleri lisans öğrencileri
katılabilmektedir. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur. Bireysel ve
ekip katılımlarında lisans öğrencisi şartı aranmaktadır.

11.2021 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilmektedir. Bireysel
katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında, tüm ekip üyelerinin
yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olduğunu ilgili üniversitenin Öğrenci
İşleri’nden ya da E-Devlet sisteminden alacağı öğrenci belgesi ile belgelemesi
gereklidir. Mezun olacak öğrencilerin öğrenci belgesi alırken sorun
yaşamaması adına yarışma ilan edildikten ve öğrenim gördüğü üniversite
tatilinden evvel öğrenci belgesini alması önerilmektedir.

12.Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde
yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu
aranmaktadır. Bu şartın ihlali ispatlandığında bireysel ya da ekip
katılımlarındaki katılımcılar jüri heyeti kararı ile yarışma dışı bırakılacaktır.

13.Yarışmaya katılım ücretsizdir.

14.Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un
hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla
katılımcılar projelerinin ÇUHADAROĞLU tarafından sergilenmesi ve her türlü
yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan
projeler iade edilmeyecektir.

15.Yarışmaya jüri heyeti üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU çalışanları ile
birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.

16.Yarışma süresince hiçbir katılımcı jüri heyeti ve raportörler ile doğrudan
temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, Yarışma Takviminde
belirtilen sürede (soruların son iletilme tarihi) www.ogrenciprojeyarismasi.com
sitesinde yer alan iletişim bölümünden e-posta aracılığı iletilmelidir.

17.Proje ve yarışma esaslarının tam ve eksiksiz yerine getirilmesi için yarışmaya
katılacak her öğrencinin şartnameyi dikkatlice okuması gerekmektedir. Ayrıca
tüm katılımcıların www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden
yayınlanacak Yarışma Takvimi’ni takip etmeleri, takvimde belirtilen tarihlere
uymaları ve istenen tüm belgeleri yarışma takvimine uygun zamanda istenen
formatta yüklemeleri beklenmektedir. Belgelerin, dosyaların, resimlerin
yükleme tarihi, ölçü ve ölçek bilgisi yükleme esnasında yükleme yapılacak
alanda görülecek şekildedir.

18.www.ogrenciprojeyarismasi.com üzerinden sisteme yüklenecek belgeleri
istenen zamanda yüklemeyen, eksik ve hatalı yükleyen tüm katılımcıların
projeleri, jüri yarışma değerlendirme sürecine dâhil edilmeyecektir. Bu projeler,
raportörler tarafından yarışma son başvuru tarihi itibari ile tespit edilecek ve
tutanakla jüri heyetine sunulacaktır.

19.Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini, hükümlere uymayı
www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden kişisel bilgilerinin
paylaşımını, iletişim bilgileri üzerinden kurulacak bilgilendirmeleri kabul etmiş
sayılmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

12 − ten =