Yeni Nesil Kullanıcılar, Değişen Kütüphaneler

Yeni Nesil Kullanıcılar, Değişen Kütüphaneler

Z kuşağı kimi kaynaklara göre 1996-2011 yılları arası, kimi kaynaklara göre ise 2000-2021 yılları arası olarak tanımlanmaktadır ve el, göz, kulak gibi motor beceri senkronizasyonu en yüksek kuşak olarak bilinmektedir. Teknolojiye uyum sağlama becerileri üst düzeyde olan Z kuşağı; hızlı algılama, hızlı öğrenme ve hızlı tüketme özellikleriyle de dikkat çekmektedir. Ne istediğini çok iyi bilen, istediği her şeyin gerçekleşebilir olduğunu düşünen; iyi bir eğitime ve bilgiye ilk elden erişime önem veren, aynı zamanda geleceğin tüketici profilini oluşturan Z Kuşağı, gerek sosyal yaşamında gerekse eğitim hayatında eşzamanlı olarak hız, uyum, algılama ve tüketme becerilerini de göstermektedirler. Sosyal ağları ve internetin tüm imkanlarını olağanüstü bir beceri ile kullanabilen bu kuşağın aynı zamanda bilgi arama davranışları da değişim ve gelişim göstermekte; daha hızlı algılama, erişim ve tüketme davranışları sergilemektedirler.

Z kuşağı, yukarıda bahsedilen bireysel özellikleri ile geldikleri üniversitelerde; derslerin işleyişinde, akademik ilişkilerde ve bilgiye erişim noktası olan kütüphanelerde eş davranışsal özellikleri aramaktadırlar. İstedikleri bilgi kaynağını hemen o anda isteyen, zaman algısı kısıtlı ve empati yeteneği az olan Z kuşağı ile karşı karşıya kalan üniversite kütüphaneleri de kullanıcılarının beklentilerine uyum göstermek için hizmet, personel, koleksiyon ve hatta fiziki koşullar gibi temel unsurlarda değişime gitmektedirler.

Bu doğrultuda UNAK2018 Sempozyum’unda; üniversite kütüphanelerinin Z kuşağı uyum süresince hangi temel unsurlardan etkilendiği, çözüm önerileri ve örnekler konu edilecektir.

Sempozyumda yer alacak bildiriler; aşağıdaki ana başlıkları ve üniversite kütüphanelerindeki uygulamaları kapsayacaktır.

Z kuşağı temel özellikleri
Değişen kullanıcı profili
Mobil teknolojiler ve uygulamaları
Sosyal medya kullanımı
Referans hizmetlerindeki değişim
Kütüphane hizmetleri pazarlamasında mobil teknolojilerin kullanımı
Fakülte kütüphaneciliği
Canlı referans hizmetleri
Video oyunlarının akademik kullanımı
İlk yıl öğrencisi – kütüphane ilişkisi
Geleneksel bilgi ve becerilerin IT bilgisi ile birleştiren kütüphaneciler ( Blended librarians )
Kütüphane ve kütüphanecilerin akademik başarıya etkisi
Uzaktan eğitim öğrencileri için kütüphane hizmetleri

İLK DUYURU 9 ŞUBAT 2018
İKİNCİ DUYURU 9 NİSAN 2018
ÜÇÜNCÜ VE SON DUYURU 14 MAYIS 2018
BİLDİRİ VE SUNUM ÖZETLERİNİN GÖNDERİMİ 2 TEMMUZ 2018
BİLDİRİ VE SUNUM ÖZETLERİNİN KABULU 13 AĞUSTOS 2018
BİLDİRİ VE SUNUMLARIN TAM METİNLERİNİN GÖNDERİLMESİ 17 EYLÜL 2018
SEMPOZYUM 4 – 6 EKİM 2018

https://unak2018.unak.org.tr