Yeni Medya ve Sosyal Medya Uygulamaları ile Geleneksel Medyanın İletişim İlişkisi ve Birlikte Sürdürülebilirlik Süreci

Ayşe Nur Akçelik İletişim Uzmanı

Küreselleşme kavramının her alanda hissedildiğini günümüzde iletişim olgusunun önemi artarken yeni medya ve sosyal medya olarak adlandırdığımız kavramlar iletişim alanında yaratıcılık, yenilik ve orjinallik gibi kavramlarla ön plana çıkmıştır. Bu kavramların işlevsellik kazanmasında gelişen teknoloji ile iletişim kanallarının ve bireylerin iletişim kanallarının değişmesi sosyal medya uygulamaları ile toplumun iletişim ve tüketim algısının hızlı bir şekilde değiştiği görülmektedir

İletişimcilerin yeni medya olarak tanımladıkları bu alanı disiplinler arası bir bir yaklaşım sergileyerek izlemek gerekmektedir. Bireylere alternatif sunacak bu yeni alanı doğru ve etkin bir biçimde kullana bilmek için toplumdaki değişimleri ve var olan iletişim şekillerinin devamını sağlaya bilmek için çalışmalar yapılmalıdır.

Her geçen gün sosyal ve yeni medyanın yaygınlaşarak güncel yaşamın bir parçası haline gelmesi bu alanlarının birbirlerinden beslenerek büyümeleri var olan iletişim kanallarının değişmesine yol açabilmektedir.

Ancak var olan iletişim kanalları ile sosyal ve yeni medyanın toplumun gereksinimlerine cevap verecek şekilde bireyler arası iletişimi aksatmadan kendi alanlarını ihlal etmeden beraber varlıklarını sürdürmeleri de sağlana bilir bu tamamen iletişimcilerin bu alanı uygulama ve bireylere anlatma becerileri ve iletişim kanallarını etkin kullanımları ile gerçekleşebilir.

Günümüzde yaratıcılık ve yenililik kavramlarını etkin bir biçimde kullanan ve bireyleri çabuk etkileyen yeni medya ve sosyal medya uygulamaları geleneksel medyaya ait olan güven kalite ve değerlerle birleşerek toplumun üzerinde çok daha etkin olan ve çok daha etkin olan ve doğru bir iletişim kanalı oluşturabilir.

Bu çalışmada yeni ve sosyal medya uygulamalarının gelişim süreci ve toplum üzerindeki etkisinin yanı sıra geleneksel medya ile olan ilişkisi ve bu ilişkinin sürdürülebilirliğinin önemi üzerinde durulmuştur. Yeni ve sosyal medya ile geleneksel medyanın sahip olduğu olgulagrın bireyler üzerindeki etkileri ve kullandıkları iletişim şekillerinin bireylerin tüketim ve ilgi alanlarının değişmesine olan etkisi üzerinde çalışılmıştır.

Küreselleşme olgusunun bütün dünyayı kuşattığı bir dönemde iletişim teknolo­jilerinin gelişmesi ve yeni iletişim kanallarının bireyin kullanımına sunulması mümkün olmuştur. İnternetin bilgiyi hızla yayması önemli bir etkiyi beraberinde getirirken asıl dönüşüm sosyal medya uygulamalarının günlük yaşamın ve bireylerin bir parçası olmasıyla insan hayatını ve toplumsal normların değişmesine öncülük etmiştir.

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler toplumsal hareketleri de dönüştür­müştür. Yeni medya teknolojileri sayesinde toplumun farklı kesimleri rahatsızlıklarını göstermek için bu kanalları kullanmaya başlamıştır. Bu, kimi zaman siyasi iktidara sesini duyurmak için, kimi zaman kendi örgütlenmesini sağlamak için olmuştur. Geleneksel medya araçların toplumun ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayaması sosyal medyanın daha çok büyümesine ve ilgi görmesine neden olmuştur.

Geleneksel medya araçları televizyon radyo ve gazeteler halkın düşüncelerini değil belirli bir grubunun görüş ve fikirlerini önceden belirlenmiş kural ve normlara göre şekillendirip halka sunmaktaydı fakat sosyal medyanın bireylere sunduğu özgür ortam bireylerin düşüncelerini kalıplara sığdırmadan cesurca ifade etmelerine sebep olmuş ve durum tüm dünya üzerinde kısa sürede etkisini göstererek bir kar topu misali büyüyerek geniş kitlelere ulaşmıştır.

Bireyler sosyal medya uygulamaları ile düşüncelerini ifade etme imkanı bulmanın yanı sıra kendileri gibi düşünen insanlarla bir araya gelerek örgütlenmekte ve toplumsal ekonomık ve politik olaylara tepki vermektedirler bunu geleneksel medya araçları ile yapmalarına imkan yoktur.

Sosyal medya uygulamalarının gelişen teknoloji ve popüler kültürün etkisiyle tüm dünya da kısa sürede kendini ifade etmesi ve yayılmasıyla insanların geleneksel medya araçlarına olan ilgisi her geçen gün azalmaktadır.

Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal paylaşım ağları milyonlarca insanı toplayarak yeni bir kamusal alan sağlarken, muhalif seslerin de yükseldiği yeni agoralar gibi değerlendirilmektedir. Özellikle Ortadoğu’daki büyük değişimle birlikte yaşanan süreçte yeni medya devrimci bir medya gibi ileri sürülmektedir. Yeni medyanın en önemli rolü, yeni temsiller yaratma ve muhalif politik ses­leri duyurmaktır sosyal medya uygulamaları da bu amaçla bireyleri etkisi altına almaya devam etmektedir.

Artık birey dünyanın neresinde olursa olsun dünyada olup biten olayları anında izleyebilme ve olaylardan haberdar olabilme şansına sa­hiptir. Son yirmi yıldır daha önce yaşanmamış bir hızda olan küreselleşme hareketi sonucunda toplumsal anlamda hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişimin temel noktası yeni iletişim ve enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerdir.

Bu gelişmeler sonucu dünya gerçekten ‘küresel köy’ olmaya daha da yaklaş­mıştır. Özellikle internet medyasının getirdiği özgür ve geniş alan ise edilgen ko­numdaki kitlelerin seslerini duyurmalarını sağlamıştır. Sivil toplum hareketleri artık seslerini duyurmak için televizyon kanallarının dikkatini çekmeyi beklemeyi bırakmış kendi sosyal medyaları aracılığı ile topluluklar kurarak yönetir hale gelmişlerdir. Enformasyonu yönlendirmedeki bu hareket gücü öyle bir noktaya gelmiştir ki kitlelerin biriken enerjileri meydanlara taşmış ve devrimleri hareket noktası olmuştur (Soydan, 2012: 52)

Yeni medya ve geleneksel medyanı birbirinden ayıran en önemli özellik ise yeni medya uygulamalarının geleneksel medyanın tamamı hatta fazlası olmasıdır. Gazetenin, radyonun, televizyonun ve diğer geleneksel kitle iletişim araçlarının özgün, biri diğerini ikame etmeyen ürünleri internet ortamında uygun sosyal medya uygulamaları ile bireylerin kullanımına sunulabilmektedir. Bu bir araya geliş yeni medya içeriğinin birbirini ikame eden, tamamlayan ve geliştiren yeni bir içeriğe dönüşmesini sağlamaktadır.

Yeni medya, bütün bilinen farklı ortamları bir araya toplama yetisine sahip bir özelliktedir. Buna multimedia ya da çoklu ortam denilmektedir. Metin, durağan görüntü, hareketli görüntü, ses gibi ortamların birliktelikleri bu özelliği meydana getirmektedir. (Lister ve diğerleri, 2003, s.9)

Yapı olarak yeni medyanın başlangıç ve sonları katilik taşımamaktadır. Bir başka deyişle yeni medya rastgele erişim sağlamaktadır. Böylece istediğimiz veriye istediğimiz anda ulaşabiliriz bu hızlı ve kolay erişim geleneksel medya da olmayan bir özelliktir bu nedenle bireylerin yeni medya uygulamarının seçmesinde oldukça etkileyici bir özelliktir.

Geleneksel  medya diye adlandırabileceğimiz gazeteler, dergiler, radyolar, televizyonlar ve hatta bire bir basılı gazeteyi internet ortamına aktardıkları internet siteleri geçmişten devraldığı mirasın gücüyle uzunca bir süre etkinliğini sürdürmeye devam edecek gibi görünmektedir ancak karşılarında yükselen, bireye yönelme ve etkileşim kanallarını son derece etkin bir şekilde kullanan rakiplerinin endişesi de içlerini kemirmeye devam edecektir.

Yakın bir gelecekte yeni medya ve geleneksel medyanın yer aldığı terazinin kefelerinde beklenmedik bir ağırlık değişimi olacağı kesin gibi görünmektedir. Burnumuzun dibindeki bir ülkede yaşanan bir savaşı bir süre daha onlardan öğrenmek zorunda olduğumuz doğrudur, ama zamanla başkalarına da kulak vermeyi ve bizi bilgilendirmeye çalışanların bazılarının gözümüze rengarenk perdeler çektiği gerçeğiyle de karşılaşılacağı kesindir. Mesela, ABD’nin Irak işgali şu anda ne durumda, nasıl sonuçlandı ya da sonuçlandı mı gibi sorulara yanıt aradığımızda geleneksel medya kanallarında artık bu konunun yer almadığı veya çok kısıtlı bir şekilde yer aldığı göze çarpmaktadır. Şu anda medyanın dert ekseni değişmiştir.

Oysa basit bir web aramasında aralarında ABD’li askerlerin, Iraklıların ve orada görev yapan yerli yabancı onlarca gazetecinin binlerce blogunu bulabilmek ve bunları karşılaştırarak bilgi sahibi olabilmek mümkündür. Hatta bu günlüklere eriştiğinizde belki de süre giden bu trajedinin nasıl olup da gündemden düştüğüne hayret etmek durumunda kalınabilinir. İnternet hızıyla fark edemediğimiz bazı devrimleri tetiklemektedir, bunun yan etkileri de karşımıza çıkmaya ve bizi şaşırtmaya devam edecektir.

Sosyal medya uygulamalarının özgür yeni ve yaratıcı özelliklerini geleneksel medyanın güven ve kalite olgusuyla birleşirse her iki iletişim alanı da bireyler üzerindeki etkisini artırmaya devam ederek daha geniş kitlelere ulaşa bilir ve varlıklarını uzun yıllar sürdüre bilirler.

İnsanlar herseyden önce duydukları ve öğrendikleri bilgilerinin doğruluğundan emin olmak isterler sosyal medya ortamında bazen her bilgi doğru olmaya biliyor fakat geleneksel medya araçları olan televizyon ,gazete, radyo ve dergilerde yer alan haber ve bilgiler her zaman doğrudur çünkü gerekli incelemeler ve kontroller yapıldıktan bilginin ve haberin doğruluğundan emin olunduktan sonra kamuoyu ile paylaşılır fakat sosyal medya da bu kontrol yapılmaz kulaktan kulağa misali bireyler duydukları veya öğrendikleri bilgi ve haberleri hemen diğer kullanıcılarla paylaşarak doğru veya yanlış emin olmadan bir anda internet sayesinde dünyanın farklı yerlerindeki bireylerle etkileşim haline geçerek paylaşmış olurlar bu durum bazen kargaşaya ve yanlış anlamalara sebebiyet vermektedir .

İnternet ortamında oluşan bu yanlış bilgi birikimi bireylerin yaşam standartlarını tüketim algılarını da etkileye bilmektedir. Geleneksel medyanın bireylere sunduğu güven ve kalite olgusu sosyal medyanın yaratıcı ve yenilikçi özellikleri ile birleşirse belki de her iki alandan bağımsız daha objektif kaliteli ve yaratıcı yeni bir iletişim alanı ortaya çıkabilir.

Gelişen teknoloji ve popüler kültürün etkisiyle dünya üzerinde şuanda var olan tüm iletişim şekilleri ve uygulamaları insanları etkileyerek tüketim algılarını değiştirmekte ve karar verme mekanizmalarını doğrudan etkilemektedir.

Son zamanda yapılan araştırmalara göre İnsanlar artık zamanlarının çoğunu sosyal medya uygulamaları ile ilgilenerek geçirmektedirler .Geleneksel medyaya olan ilgi her geçen gün azalmaktadır.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Programı 2017 Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü 2014 Anadolu Ajansı- Muhabir Marketing Türkiye Dergisi- Haber Editörü

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin