Yeni Medya ve Etik Çalıştayı

Bahçeşehir Üniversitesi
İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü

Tarih: 7-8-9 Aralık 2012

Çalıştaylar: 7 Aralık Cuma ve 8 Aralık Cumartesi

Şehir Turu: 9 Aralık Pazar

7 Aralık Cuma

13.00 – 13.30 Opening Speech / Açılış Konuşması Prof. Dr. Haluk Gürgen (BahcesehirUniversity/ Bahçeşehir Üniversitesi

14.15 – 14.30 Coffee Break / Kahve Molası

14.30 – 16.00 Social Media, New Media Technologies and Ethics / Sosyal Medya, Yeni Medya Teknolojileri ve Etik

SunnyHundal (JournalistandBlogger-Gazeteci ve blogger): Can social media change politics? / Sosyal Medya Siyaseti Değiştirebilir mi?

Efkan Bolaç (Attorney at LawandCyberactivist-Avukat ve Siberaktivist): Freedom of Speech andSocial Media / İfade Özgürlüğü ve Sosyal Medya

İrem İnceoğlu(Assist. Prof, Kadir Has University – Yrd. Doç. Dr. Kadir Has Üniversitesi)Freedom of speechordisinformation? / İfade özgürlüğü ya da dezenformasyon?

Mutlu Binark(Prof. BaskentUniversity / Prof.DrBaşkent Üniversitesi), Yar. Doç.Dr. Günseli Bayraktutan(Başkent Ünivesitesi), Dr. Emek Kepenek (ODTÜ ATOM): Ethical Issues on New Media Environments: Reasons and A Framework for Ethical Principles / Yeni Medya Ortamlarında Etik Sorunlar-Kökenleri ve İlkeler için Çerçeve Oluşturmak

Chair &Discussant: Burçe Çelik (BahçeşehirUniversity)

16.00 – 16.30 Coffee Break / Kahve Molası

16.30 – 18.00 News Making and Ethics / Habercilik ve Etik

Deniz Ergürel (Secretary General, The Media Association/Medya Derneği Genel Sekreteri: Media Ethics in Age of Digital Age / Dijital değişim çağında medya etiği

Aidan White (EthicalJournalism Network)Journalism and Ethics in the Digital Age / Dijital Çağda Gazetecilik ve Etik

Ahmet Abakay (President, ProgressiveJournalists’ Association, Başkan, Çağdaş Gazeteciler Derneği): The Relationship between Power and Media / İktidar Medya İlişkisi

Mahmut Çınar (BahçeşehirUniversity / Bahçeşehir Üniversitesi): News Ethics: Concept sand Discussions / Habercilik Etiği: Kavramlar ve Tartışmalar

Chair &Discussant: Mehmet Sağnak (BahçeşehirUniversity)

18.00 – 19.00 Coctail / Kokteyl

19.00 – 22.00 Dinner / Akşam Yemeği

December 8th, Saturday / 8 Aralık Cumartesi

10.30 – 12.00 State Regulation, Freedom of Expression and Ethics / Devlet Düzenlemesi, Düşünce Özgürlüğü ve Etik

Aslı Telli Aydemir (Asst. Prof. Dr. IstanbulSehirUniversity / Yrd. Doç. Dr. İstanbul Şehir Üniversitesi): Inquiries on ethics of transmedia based sharing platforms and social networks /Transmedya Odaklı Paylaşım Platformları ve Sosyal Ağlar Etiği Üzerine Güzellemeler

Elif Küzeci (Professor, BahçeşehirUniversity / Prof.Dr, Bahçeşehir Üniversitesi): Legislation on new media in Turkey in the light of freedom of expression and the right of personal data protection / Düşünceyi açıklama özgürlüğü ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ekseninde Türkiye’de yeni medyaya ilişkin yasal düzenlemeler

Yasemin İnceoğlu (Professor, Galatasaray University/ Prof.Dr, Galatasaray Üniversitesi): Hate Speech, Freedom of Expression and Media / Nefret Söylemi, İfade Özgürlüğü ve Medya

Erkan Saka (Bilgi University / Bilgi Üniversitesi): A Brief Look at the New Forms of Censorship as New Media Usage / Yeni Medya Kullanımı arttıkça ortaya çıkan yeni sansür biçimleri

Chair & Discussant:Volkan Aytar (BahçeşehirUniversity)

12.00 – 13.30 Lunch Break / Öğle Yemeği Arası

13.30-15.30 Meeting of Working Groups / Panel Gruplarının Bir araya Gelmesi

Her bi r
oturum 
4 katılımcı
 ile 
20
 dakikalık 
sunum 
ve 
10 
dakikalık 
soru cevap
 bölümlerinden 
oluşacaktır.