Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması

Bu yarışmanın amacı ODTÜ başta olmak üzere üniversite öğrencileri arasında teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı girişimciliği teşvik etmek ve desteklemektir.

ODTÜ, “iş bulan değil, işveren mezun” ilkesi ile öğrencilerinin girişimciliğini teşvik etmek ve desteklemek, bu süreçte gereksinim duyacakları uygun bilgi ve eğitimler ile donanmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz programlar yürütmektedir. Yenilikçilik girişimcilikte başarının temel faktörüdür; araştırma ise yenilikçiliğin asli unsurudur. Yeni Fikirler Yeni İşler yarışmasının amacı da, “işveren mezun” hedefinin bir uygulama aracı olarak, yenilikçi ve teknolojik bir iş fikri olan girişimcilerimize bu iş fikirlerini hayata geçirmeleri için araştırmaya yöneltmek ve başarılı olanlara fikirlerini hayata geçirmelerinde yardımcı olacak ortamı sağlamaktır.
Mali kazanımların sınırlı sayıda proje için söz konusu olmasına karşın, tüm proje sahipleri,
•Bir fikrin bir işe dönüşme sürecinde eğitileceklerdir,
•Girişimciliğin zorlukları, riskleri ve ödüllerine ilişkin kişisel deneyime sahip olacaklardır,
•Disiplinler arası, planlı ve hedefe yönelik ekip çalışmasının değerini ve önemini yaşacaklardır,
•Daha önce benzer süreçlerden geçmiş kişilerin deneyimlerinden birebir faydalanma şansına sahip olacaklardır,
•Projelerinin başka ilgi gruplarınca (risk sermayesi şirketleri, yatırımcılar, şirketler gibi) öğrenilmesini sağlayabilecek ve belki de finanse edilmesi şansını yakalayacaklardır,
•Temelde eğitilirken rekabet altında eğlenme fırsatını yakalayacaklardır.

Yarışmanın Amacı:
Yarışmanın amacı, ODTÜ ve diğer üniversite öğrencileri ve mezunlarının girişimciliklerini disiplinli bir süreç ve gerekli destekler ile teşvik etmektir. .
Yarışmanın Hedefi:
Yarışmanın hedefi, kazanan projeya da projelerin verilecek desteklerle teknoloji tabanlı yenilikçi bir işe dönüşmesi ve bu sayede nitelikli işgücüne istihdam yaratmasıdır.

Proje Konuları:
Yarışmacılar yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklifi getirebilirler. Konuların seçiminde ticari başarı şansına ve uygulanabilirliğe önem verilmelidir. Disiplinler arası bir anlayışla hazırlanan projelere özel önem verilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, teknolojik iş fikrinin yenilikçi olması gerektiğidir. Diğer önemli husus ise iş fikrinin işe dönüştürülebilirliğidir.
Başvurulacak iş fikrinin ‘yenilikçi’ olarak tanımlanabilmesi için aşağıdaki kriterlerden birine uyması yeterlidir:
•Tamamıyla yeni bir teknolojik uygulama olabilir
•Var olan bir teknolojinin yeni bir alanda uygulaması olabilir
•Üretileceği bölge için yeni bir teknolojik uygulama olabilir
•Var olan bir teknolojinin geliştirimli kullanımı olabilir