Yeni Çalışma Modeli “Gig Ekonomisi” Nedir?

Gig ekonomisi, işçilerin kısa süreli ve geçici işlerde çalıştığı bir çalışma modelidir. Bu modelde, işverenler ihtiyaç duydukları işleri tamamlamak için serbest çalışanları işe alırlar ve işçiler de bu işleri kabul ederler. Bu işler genellikle proje bazlı veya görev bazlıdır ve işverenler sadece ihtiyaçları olduğunda işçilere başvururlar.

Gig ekonomisi, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte son yıllarda hızla büyümüştür. İnternet, işverenlerin işçileri bulmasını, iş tekliflerini paylaşmasını ve işçilerin de bu işleri kabul etmesini kolaylaştırmıştır. Özellikle, mobil cihazların yaygınlaşması ve insanların her yerde internete erişebilmesi, bu modelin daha da yaygınlaşmasına neden olmuştur.

Gig ekonomisi, işçilere daha fazla esneklik ve özgürlük sağlar. İşçiler, kendi programlarına göre çalışabilir ve işlerini kendileri seçebilirler. Ancak, bu modelde işçilerin güvencesiz bir çalışma ortamı olabilir ve yararlanabilecekleri sosyal haklar daha sınırlı olabilir. Bu nedenle, gig ekonomisindeki işçilerin korunması ve haklarının güvence altına alınması önemlidir.