Yeni Bir Spor Dalı Tasarımı Yarışması

Tasarım Yarışması

Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü, ortaöğretim düzeyindeki öğrencileri yaratıcı düşünmeye sevk etmek, sporun önemini kavratmak, hayal güçlerini somutlaştırabilmek, amacıyla Türkiye geneli resmi/özel tüm ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, Kendi Sporunu Tasarla isimli “Yeni Bir Spor Dalı Tasarımı Yarışması” düzenliyor.

ANTALYA ERÜNAL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
YENİ BİR SPOR DALI TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ:
Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olan spor; beden-zihin gelişimine, sosyalleşmeye, barış ve dostluk ortamının oluşturulmasına sunduğu katkıyla elzem bir aktivitedir. Bu yarışmanın amacı ortaöğretim düzeyindeki öğrencileri yaratıcı düşünmeye sevk etmek, sporun önemini kavratmak, hayal güçlerini somutlaştırabilmek, kendi istek ve ihtiyaçlarına uygun spor aktivitesi tasarlayabilmesini sağlamak ve en önemlisi de öğrencilerimize Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği ve “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlatabilmektir.

KONU: Serbest

HEDEF KİTLE: Tüm devlet okulları ve özel okullardaki ilköğretim ortaokul ve lise öğrencileri (ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri ve lise öğrencileri üç farklı kategoride değerlendirilecektir.)

DÜZENLEYEN: Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi

KATILIM ŞARTLARI:
• Yarışma; tüm Türkiye’deki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine açıktır.
• Yarışma dili Türkçedir.
• Yarışmaya katılacak tasarımlar [email protected] adresine gönderilecektir.
• Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya bulundurmayacaktır.
• Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
• Yarışmaya katılım bireyseldir. Grup olarak yapılan tasarımlar yarışmaya baş vuramaz.
• Gönderilen tasarımların son sayfalarında, yarışmacının adı-soyadı, okulu, veli iletişim bilgileri ( kişinin açık rızasıyla) (adres ve telefon) bulunmalıdır.
• Yarışmaya son başvuru tarihi 07/03/2019’dur. Başvuru tarihinden sonra gelen tasarımlar, değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmaya katılan eserlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış ve bütünüyle başvurana ait olması, kısmen ya da tamamen başka bir tasarımdan kopya edilmemiş olması, daha önce bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanması için izin verilmemiş olması gerekmektedir.
• Yarışma için gönderilen tasarım, metin ve görsel içerik olacak biçimde iki şekilde anlatılmalıdır.
• Metin içerik aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a- Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
b-Yapıt, Times New Roman yazı fontu, 11 (on bir) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
c- Tasarladıkları yeni spor dalı ile ilgili görseller hazırlanırken resim tekniği, malzemeler serbesttir. Görsel bilgisayar ortamında da hazırlanabilir. Görsellerinin fotoğrafı ve ilgili metin mail yoluyla ulaştırılmalıdır. Hazırlanan prototipler ise ödül töreninde sergilenmek üzere getirilmelidir.
• Görsel içerik hazırlanırken resim, maket, bilgisayar ortamında hazırlanmış görsel vb. gibi yöntemler kullanılabilir.
• Tasarlanan sporun oyuncu sayısı, süresi, alan şartları ve sınırlaması, kullanılan materyallerin biçimi, ölçüleri, konumlandırılma şekilleri ve bölgeleri, oyunun başlama ve bitiş şekli vb. gibi kuralları, hazırlanacak metinde net bir şekilde ifade edilmelidir.
• Katılımcı yarışmaya gönderdiği tasarımların kendisine ait olduğunu ve gerekli olduğu takdirde tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tasarımı ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan, bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımdan geri alınır.
• Yarışmaya gönderilen hiçbir tasarım iade edilmeyecektir. Katılan tasarımların süresiz olarak saklanması ve yayımlanması hakkı (kişinin rızasıyla ) Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğüne aittir.
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren tasarımlar yarışma dışı bırakılacaktır.
• Yarışmaya katılan kişiler, şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.
• Tasarımlar “özgünlük, kullanışlılık, hitap ettiği kitle yaş grubunun genişliği, maliyetin ucuzluğu” ölçütleri ile her ölçüt 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
• Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü, gerekli gördüğü durumlarda Şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi: 22/03/2019
Sonuçların Açıklanması: 03/05/2019
Ödül Töreni: 19/05/2019

SEÇİCİ KURUL:(Alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.)
Ahmet KARSAVURDAN (Döşemealtı GHSİM İlçe Müdürü)
Deniz TARMAN (Müzik Öğretmeni)
Durdu Aslı KAPLAN YAŞKAYA (Matematik Öğretmeni)
Olcay DEVECİ (Beden Eğitimi Öğretmeni)
Özgür UYGUR (Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü)
Dr. Serdar ÖZÇETİN (Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Öğrt. Üyesi) Veysel TOSUN (Beden Eğitimi Öğretmeni)

ÖDÜLLER:
İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde birinci olan katılımcılara eşofman takımı verilecektir. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren ilk üç öğrenciye madalya verilecektir.

İLETİŞİM:
Durdu Aslı KAPLAN YAŞKAYA Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Matematik Öğretmeni [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin