Yeni Bir Gelecek Fikri: Alternatif Enerji

Bu projenin amacı, Dünya’da ve Türkiye’de artan enerji ihtiyacına çözüm üretmek için
bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin, alternatif enerji kaynakları olan
yenilenebilir enerji ve nükleer enerji konusunda farkındalık kazanarak enerji
kaynaklarına ilişkin önyargılarını ortadan kaldırmaktır. Projenin hedef kitlesini, 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde İstanbul’da öğrenim gören 10. sınıf bilim ve sanat merkezi öğrencileri arasından belirlenecek olan 25 katılımcı oluşturacaktır.

Proje
ile öğrencilerin; enerji türleri, enerji kaynakları, enerji dönüşümleri, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konuları çerçevesinde yenilikçi yöntemler ve grup çalışmaları ile desteklenmiş disiplinlerarası bir eğitim programına dahil olmaları planlanmaktadır. Bu kapsamda “Enerji” kavramı fizik, kimya, biyoloji, bilişim teknolojileri, coğrafya, müzik ve görsel sanatlar disiplinleri ile ilişkilendirilmiştir. Etkinlik planları alanında uzman bilim ve sanat merkezi öğretmenleri tarafından hazırlanmıştır.

Projemiz 05-09 Eylül 2022 tarihler arasında İstanbul ili Üsküdar ilçesinde yer alan Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

*Projeye katılım ücretsizdir. Proje sürecinde katılımcıların yeme-içme ve etkinlik alanlarına ulaşım giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır. Eğitim alanına ulaşım ise katılımcıların kendi imkanları ve sorumlulukları dahilinde gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 14 Ağustos 2022

Başvuru Sonuçları: 21 Ağustos 2022

*Proje başvurusu kabul edilen öğrencilerin BİLSEM öğrenci belgelerini ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır.

*Projeye katılmaya hak
kazanan öğrenciler web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan ilan edilecektir.

Web Adresi: yenibirgelecekfikr.wixsite.com/tubitak

Sosyal Medya Adresleri: İnstagram:@yenibirgelecekfikri Twitter: @yenibirgelecekk Facebook: Yeni Bir Gelecek Fikri: Alternatif Enerji

Proje Yürütücüsü
Banu KARA

TÜBİTAK 4004 – Yeni Bir Gelecek Fikri: Alternatif Enerji