Yemek artıklarından elde edilen doğal gübre kullanımının tarım ürünlerinin gelişimi üzerindeki etkileri

Okulu   : Galatasaray İlköğretim Okulu

Adres   : Meşrutiyet Mah. Kevser Sok. 34360 Şişli/İstanbul

Okul Tlf: 02122334725

Okul Fax: 02122330839

Okul E-posta:iletisim@gsi.gsu.edu.tr 

Öğrenci Adı Soyadı: Berkay ÇAĞLAYAN

1.Öğrenci:                                                                            

Sınıfı:6

Öğrenci Adı Soyadı:Eda ÖREN

2.Öğrenci:

Sınıfı:5

Projesinin Dalı:

  Orta Öğretim

 FİZİK   O                  KİMYA   O                       BİYOLOJİ    x       

 DENEYSEL    x        MODEL VEYA DERLEME   O        

 

Proje Başlığı: Yemek artıklarından elde edilen doğal gübre kullanımının tarım ürünlerinin gelişimi üzerindeki etkileri
Proje Konusu ve Amacı (100 kelime maksimum): Okulumuz bu yıl, TURÇEV’in koordinatörlüğünde yürütülen eko okullar projesinin üyesi oldu. Amacı öğrencilerde ve yakın çevre insanlarında çevre bilincini geliştirmek olan bu proje kapsamında işlediğimiz konu “Çöp ve Atık”. Biz de bu konuyla bağlantılı bir proje geliştirmek istedik. Amacımız, yemek atıklarını biriktirip tarım üretiminde kullanılabilecek doğal bir gübre üretmek, böylece; hem yemek atıklarının çevreye zarar vermesini engellemek hem de ürettiğimiz gübrenin etkilerini diğer üretim yöntemleriyle karşılaştırıp olumlu ya da olumsuz taraflarını ortaya çıkarmaktır.
Projede Kullanılan Yöntem (200 kelime maksimum): Projede ağırlıkla deney ve gözlem yöntemlerini kullandık. Bunun için seçtiğimiz genişçe 3 adet saksıdan birincisine gübresiz toprak, ikinci saksıya suni gübreli toprak, üçüncüsüne de yemek artıklarından elde ettiğimiz doğal gübreli toprak koyup her birine, birbirlerine çok yakın niteliklerde olmalarına özen göstererek seçtiğimiz domates fideleri diktik. Domates fidesinin sağlıklı bir gelişim izleyebilmesi için gerekli nem, sıcaklık ve ışık gibi çevre etkenleriyle; çapalama, sulama ve toprak özellikleri gibi etkenleri araştırıp elde ettiğimiz sonuçları her bir saksıya eşit düzeyde uyguladık. Ortam koşullarını eşitlediğimiz saksılara diktiğimiz domates fidelerinin gelişimini her gün inceleyip, hazırladığımız çizelgede yer alan renk, boy vb. değişkenlerdeki gözlemlerimizi not ettik. Hazırladığımız çizelgeden yararlanarak, elde ettiğimiz ürünleri değerlendirerek bir sonuç ve değerlendirme raporu oluşturduk
Projede Elde Edilen Sonuç ve Değerlendirme (200 kelime maksimum): İstanbul’un  iklim özelliklerine göre domates yetiştirmek için, mart ortasında fidesini yetiştirmeye başlamak ve fidesi 5,6 yaprak olunca mayıs başlarında gerçek saksılarına taşımak gerekmektedir. Bu nedenle, her ne kadar bugün için iklim koşullarından ötürü kesin sonuçlar elde etmemiz mümkün olmasa da projenin sunulacağı tarihte daha gerçekçi sonuçlara ulaşacağız. Ancak şu an için geldiğimiz noktada verilerimizi incelediğimizde bazı çıkarımlara ulaşabiliyoruz: 1) Yemek artılarından elde ettiğimiz gübreyle yetiştirdiğimiz fide, diğer iki saksıda yetişenlere nazaran daha hoş kokuludur. (Nesnel bir yaklaşım gösterebilmek açısından bu kanıya, fideler 10 ayrı kişiye hiçbir yönlendirmede bulunmaksızın koklatılarak varılmıştır.) 2) Yemek artıklarından elde ettiğimiz gübreyle yetiştirdiğimiz fide, diğer ikisine göre daha canlı ve parlak bir renge sahiptir.(Nesnel bir yaklaşım gösterebilmek açısından bu kanıya, fideler 10 ayrı kişiye hiçbir yönlendirmede bulunmaksızın gösterilerek varılmıştır.) 3) Yemek artıklarından elde ettiğimiz gübreyle yetiştirdiğimiz fide, suni gübreyle yetiştirdiğimize oranla daha az yapraklı ve boyca biraz kısa, gübresiz toprakla yetiştirdiğimiz fideye oranla daha fazla yapraklı ve boyca daha uzundur.
Danışman Öğretmenin/ler:
1. Proje Danışmanı

Adı Soyadı     : Murat ÇAMCI

Branşı           :Matematik

E-mail adresi  : muratcamci72@gmail.com

Tlf               :02124971772

Cep Tlf          :05063751698

2. Proje Danışmanı

Adı Soyadı     :

Branşı           :

E-mail adresi  :

Tlf               :

Cep Tlf          :

 

Galatasaray ilköğretim okulu Cahit Arf  Bilim Şenliği