YEKAF 2016 Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finansman Kongresi

Değerli katılımcılarımız,

YEKAF 2016 Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finansman Kongresi, Yerel Kalkınma Derneği (YerKa) ile Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) ev sahipliğinde, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenmektedir.

Kongre, 03-06 Mart 2016 tarihleri arasında Antalya’da Lykia World Hotelde gerçekleştirilecektir.
YEKAF 2016 Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin yerel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda, sürdürülebilir yerel kalkınma bilincinin oluşturulmasını, yerel kalkınma modellerinin geliştirilmesini, finansman yöntemlerinin tartışılmasını ve sürdürülebilir yerel kalkınma politikalarının kongre kapsamında geniş bir alanda ele alınmasını hedeflemektedir. Yerel kalkınma ile ilgili çalışan akademik kurumlar, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, belediyeler ve diğer ilgili birimlerin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir bir yerel kalkınma modeli oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, önemli uluslararası örnek ve deneyimlerin yerel dinamiklerle ve bu alanda çalışanlarla paylaşımı amaçlanmaktadır.

Kongre bu amaçlara ulaşmak için üniversite ve araştırma kuruluşlarından bilim insanları ile belediyeler, il özel idareleri, kaymakamlıklar, kalkınma ajansları ve sivil toplum örgütleri gibi uygulamacıları bir araya getirmeyi, çözüm önerilerinin tartışıldığı bir ortak bilgi platformu oluşturmayı ve sonuçları kamuoyu ile paylaşmayı planlamaktadır. Bu çerçevede YEKAF 2016, T. C. Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından desteklenmektedir.
Kongre düzenleme kurulumuz adına sizleri, kongremize davet etmekten onur duyuyoruz.

Saygılarımızla,

KONGRE KONULARI
Türkiye ve Dünyada Teknopark Uygulamaları
Yerel Kalkınmada Madenciliğin Çevresel ve Sosyo-Ekonomik Etkileri
Kırsal Kalkınmada Suyun Önemi, Türkiye’de, İspanya’da ve Portekiz’de Tarımda Suyun Etkili Kullanımı Konusunda Yapılan Çalışmalar
Yerel Finansal Kalkınmayı Etkileyen Kürselleşme ve Yerel Rekabet
Ulusal Ve İşletme Düzeyinde Güvenlik Kültürü
E-Devletin Yapısı ve Azerbaycan
Kümelenme ve Rekabet Hukukuı
Sürdürülebilir ve Yerel Kalkınma İçin Tarım Sektöründe Alternatif Enerji Kaynakları Uygulamaları
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Faizsiz Finans Sisteminin Önemi ve Gereği
Türkiye’deki Halka Açık Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Piyasa Zamanlamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Kümelenmenin Yerel Kalkınmaya Etkileri
Kalkınma ve Kadın İlişkisine Ampirik Yaklaşım: Panel Veri Analizi
Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Kalkınma
Dünya Akarsu Kalkınma Projeleri ve Yerel Kalkınma
Ar-Ge Girişimcilik ve İnsan Kaynakları
Yerel Kalkınmada Meslek Okullarının Rolü
Kırsal Kalkınmada Kadının Rolü
Lokal Stratejik İşbirliği
Üretimi Etkileyen Faktörler Tüketici Açısından
Havalimanlarının Yerel Kalkınmaya Etkileri
Üniversite ve Sanayi İşbirliğinin Önündeki Engeller
Yerel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü
Yerel Kalkınma Hususunda Belediye Birliklerinin Mevcut Durumu
Türkiye’de Kalkınma Süreçleri ve Mekansal Gelişmeler
Yerel Ekonomik Etkinin Ölçümlenmesi
Ahilik ve Güvenlik Kültürü
İklim Değişikliğine Sebep Olan Mühendislik Uygulamaları ve Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkileri
Türkiye’ye Göç Eden Suriyeli Mültecilerin Yerleşim Tercihlerini Etkileyen Bir Faktör: İllerin Gelişmişlik Düzeyi

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri gönderilmesi için son tarih :15 Şubat 2016
Bildirilerin kabullerinin ilanı :25 Şubat 2016
Erken kayıt için son tarih :15 Şubat 2016
Kongre tarihi :03-06 Mart 2016

http://www.yerelkalkinma.org/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here