Yeditepe Üniversitesi Eğitimde Yenilikçi Uygulamalar

“Eğitimde Yenilikçi Uygulamalar”
23-24 Kasım 2017 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Öğretmenler günü adına planladığı etkinliğin başvuru formudur.

Eğitim Fakültesindeki her bölüm kendisine has uygulamalarla eğitim- öğretim ve rehberlik ve danışmanlıkta yenilikçi uygulamalara yönelik bir sunum,drama,ders vb. yapacaktır.

Başvuru Formu için Tıklayınız