YEDİTEPE PRP KLUBÜ DİJİTAL MEDYA ETİĞİ KONFERANSI

Teknolojinin gelişmesi ve bilişim teknolojilerinin hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelmesi ile bu sürecin yaratmış olduğu etik sorunlar 5 Kasım Salı günü Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Salonu’nda masaya yatırıldı.
Yeditepe Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kulübü’nün  düzenlemiş olduğu ‘’ Dijital Medya Etiği Konferansı’’ Etik ve Bilişim” ,“Etik Düşünce ve Postmodernizm” , “Bilişim Toplumu ve Etik Sorunlar’’,  ve “Tomurcuklar Açarken”  adlı kitapların yazarı Gözde Dedeoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

 

Gözde Dedeoğlu konferansta,Bilgi ve bilişimi tanımlayan en güzel iki kavramın ”yaygın” ve ”etkin” olduğunu ifade etti. Çok sayıda kişinin  yaygın olarak bilişim sistemlerini kullandığını bu nedenle gereksinimlerin karşılanması, karar verme süreci, finanstan sağlığa kadar bütün sektörlerde hayatı kolaylaştıran, daha kısa sürede daha çok iş yapmamızı sağlayan bu teknolojinin hayatımızın vazgeçilmezi konumuna geldiğinin altını çizdi.İletişimin günümüzde teknoloji üzerinden gerçekleşmesi ve bunun bir sonucu olarak  gündelik hayatımıza dijital medya ve dijital medya etiği kavramlarının girdiğini belirti.Ayrıca,teknolojik gelişmeler sayesinde dijital medya etiğinin,bilişim etiği ve gazetecilik etiğinin iç içe geçtiği bir alan olarak değerlendirdi.

 

Gözde Dedeoğlu’nun dijital medya etiğinin olumlu ve olumsuz yanları hakkındaki düşünceleri;

 

  • Kişi medya sayesinde kendine kolaylıkla rol model bulup, ona kendini benzeteştirebiliyor, ancak bazen kişiliği gelişmemiş kişiler özellikle küçük yaştaki çocuklar için bu durum kişilik çatışması yaratabiliyor.
  • Yeni medyanın başlıca niteliklerinden biri; bilişim teknolojisi kullanan herkesi kapsaması. Bunun önemli bir yönü aradaki kurumsalın ortadan kalkması, bilgiler sansürsüz , direkt aktarılabiliyor.
  • Ortaya çıkan bir başka sorun ise dijital medya sadece teknoloji kullananları kapsamaktadır. Teknolojiyi kullanmayan insanlar bu durumda bazı konulardan habersiz kalabiliyor. Örneğin Türkiye’de internet kullananların sayısı %50’yi daha yeni geçmiştir. İnternet kullanmayanların çoğunluğunu da kadınlar ve yaşı ileri olanlar oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu insanlar internet kullanıcılarına göre daha az bilgiye sahip oluyorlar.
  • Bir başka sorun ”mahremiyet”tir. Bazı kişiler özeli kamusala açmaya başladı. Bu da kişi özeline aykırı olmakla beraber toplumun niteliğine zarar vermektedir.
  • Diğer bir sorun haber ile ticaretin birbirine karışması, verilen haberlerin reklam içermesidir.
  • Aşırmacılık da bu hususta karşımıza çıkan sorunsallardan biridir.Başkasının çalışmalarının izinsiz alınıp kendi çalışmaları gibi gösterilmesi ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Dedeoğlu konuşmasını ,‘’Etik, en uygun olanı, iyi ve doğruyu arama sanatı ve bilgeliğidir. Ceza ve yasak topluluğu değildir’’ sözlerinden sonra siber gazetecilik sitesindeki rehber ilkelere değinerek (Dürüstlük-Adillik,zararı minimize etmek,sorumlu  ve hesap verebilir olmak) özellikle gazeteciler ve yurttaş gazeteciler tarafından  bu ilkelerin benimsenmesinin,etik bir anlayışın benimsenmesi sağlayacağına değinerek bitirdi.