YBÜ Psikoloji Kongresi

YBÜ PSİKOLOJİ KONGRESİ:
Deneyim Oluşturma ve Aktarımı-III
“Türkiye’de yerel psikolojiye ihtiyaç var mı?”

BİLDİRİ ve KATILIM Çağrısı
25-27 NİSAN 2016 / ANKARA

Üniversitemiz Psikoloji Bölümü’nün 25 – 27 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara’da, Milli Kütüphane Konferans Salonlarında gerçekleştireceği “YBÜ Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı-III” isimli kongrenin bildiri gönderim süreci başlamıştır.
Kongre temel olarak “Türkiye’de Yerel Psikolojiye İhtiyaç Var mıdır?” sorusuna odaklanacak ancak bu tema dışındaki bilimsel faaliyetleri de içerecektir. Temel kuramsal ve bilimsel yaklaşımların ötesinde, alan uygulamalarına odaklanmak doğal olarak psikoloji bilgi ve teknolojilerinin kültürel ve ekolojik yeterliliği konusunu beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda kongrede ülkemizde psikoloji alanında kullanılan teorilerin ve metodolojik yaklaşımlarının, teknolojilerinin (ölçme araçları, gözlem görüşme teknikleri, sunulan hizmetler, sosyal programlar, vb.) psikolojik hizmet alanlarının ve eğitim olanaklarının Türkiye’deki ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı üzerinde durulması ve ülkemizdeki psikoloji alanındaki gelişmelerin ve mevcut durumun tartışılması hedeflenmektedir. Bu sorunlar ve tartışmalar bağlamında, psikolojide yerelin ihtiyaçlarını önemseyen yeni bir psikoloji yaklaşımının hız kazanmasını hedefliyor ve bu kongrenin bu konuda öncü bir rol oynamasını arzu ediyoruz.
Kongre psikolojinin her alt alanından sözlü ve poster bildiriler ile çalışma grubu ve panel başvurularına açıktır.

Kongre ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak ve başvuru yapmak için adresini ziyaret edebilir;

Ayrıca sosyal medyada da https://www.facebook.com/ybupsikon16 ve https://twitter.com/ybupsikon16 adreslerinden takip edebilirsiniz.

25 – 27 Nisan 2016 tarihleri arasında buluşmak üzere…
Kongre Düzenleme Kurulu Adına;
Prof. Dr. Cem Şafak Çukur