YAZMADA BİR KEŞİF: DİJİTAL HİKÂYE

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
YAZMADA BİR KEŞİF: DİJİTAL HİKÂYE

Gökhan DAYAN
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI SEKİÖREN İLKOKULU

1. Giriş
Türkçe Dersi (1-8.Sınıflar) Öğretim Programının (2015), vizyonlarından birini “bilgi
teknolojilerini güvenli bir şekilde kullanarak bilgi edinme, oluşturma ve paylaşma becerileri
gelişmiş” bireyler yetiştirmek oluşturmaktadır. Programın genel amaçlarında “çoklu medya
kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek”, “çoklu
medya ortamlarından aktarılanların sorgulamalarını sağlamak” yer almaktadır. Farklı sınıf
düzeylerindeki kazanımlarda yer alan “çoklu medya kaynaklarından görüşlerini
destekleyecek gerekçeler ve kanıtlar toplama”, “konuşmasını uygun durumlarda görseller,
grafikler vb. çoklu medya araçları ile destekleme” ve “anlatımı zenginleştirmek için çizim,
grafik, görseller ve diğer çoklu medya ögelerini kullanma” gibi ifadeler, teknoloji ve medya
araçlarının kullanımına yönelik dijital yetkinlik becerilerinin ön planda olduğunu
göstermektedir. Kulla-Abbott (2006), yaptığı çalışmasında dijital hikâyelerin öğrencilerin
teknoloji kullanımı, birlikte çalışma, işbirliği ve yazma becerileri konularında olumlu
etkilerinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dijital hikâye çalışmalarının, yazma becerilerinin
geliştirilmesi sürecinde, karşılaşılan sorunlara hangi boyutlarda çözüm üretebileceğine
yönelik olarak hazırlanan bu çalışma ile ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma
becerilerini olumlu yönde geliştirmesinin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

2. Problem Durumu
Ülkemizdeki araştırmalar, ilköğretim birinci ve ikinci kademedeki öğrencilerin pek
çoğunun yazılı anlatım becerilerinin zayıf olduğunu göstermektedir. Yapılan bu
araştırmalarda, en fazla karşılaşılan yazma sorunlarının noktalama işaretlerinin
kullanılmaması, cümleye büyük harfle başlanılmaması, harf/hece/kelime eksik yazılması,
sonuçları ortaya çıkmıştır. Bu çalışma aracılığıyla teknoloji ve eğitim süreçlerinin
bütünleştirilmesiyle alanyazındaki yazma sorunlarının giderileceği düşünülmektedir.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmada, Türkiye’de dijital hikâye çalışmaları kapsamında yeni bir uygulama olan
web tabanlı dijital hikâye sisteminin kullanılarak, ilkokul öğrencilerinin yazma becerilerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler ise; 1. Dijital ürünlerin niteliğinin
(kelime sayısı, cümle sayısı, sahne sayısı, süre) arttırılması 2. Çalışma sonunda 40 dijital ürün
hazırlanması 3. İlkokul öğrencilerinin teknoloji okuryazarlığı becerilerinin artması 4.
Ailelerin teknolojinin öğrenme amaçlı kullanımına ilişkin farkındalıklarının oluşmasıdır.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Bu çalışma durum çalışması biçiminde desenlenmiştir. Temel veri toplama tekniği
katılımcı gözlem olarak belirlenmiştir. Bunun yanında dijital hikâye uygulamasına ilişkin
öğrenci günlükleri, uygulayıcı günlüğü, öğrencilerin oluşturduğu dijital ürünler ve video
100
kayıtları çalışma aşamasında kullanılmıştır. Çalışma sonunda yarı-yapılandırılmış
görüşmeler aracılığıyla da veri toplanmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin