Yazılım Projeleri Yarışması

Yazılım Projeleri Yarışması

Bu programın amacı, lisans öğrencilerini ülkemizin sorunlarına yönelik olarak yenilikçi ve girişimci bir şekilde bilişim teknolojilerini kullanarak çözüm üretmeleri ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmeleri konusunda teşvik etmektir.

Yarışma ve Ödül Alanları
Eğitim Uygulamaları
•Gömülü Sistemler
•Yenilikçilik
•Toplumsal Etki

BAŞVURU KOŞULLARI
•Bu programa sadece Türkiye ve K.K.T.C.’de bulunan üniversitelerde lisans eğitimi görmekte olan öğrenciler başvuru yapabilir.
•Başvurular bireysel veya grup olarak yapılabilir.
•Yarışmaya her öğrenci bir proje ile katılabilir ve her proje en fazla 5 öğrenci tarafından hazırlanabilir. Grup olarak başvuru yapan öğrenciler ayrıca bireysel başvuru yapamazlar.
•Projeler en fazla 2 akademik danışman rehberliğinde hazırlanmalıdır. Akademik danışmanlar birden fazla projede yer alabilir.
•Yarışmaya başvuru yapılacak projeler, yarışma kılavuzunda belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Aynı ya da başka isimlerle aynı ya da benzer içerikle herhangi bir yarışmaya bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan gruplar, kişiler ve projeleri bu yarışmaya katılamaz. Aksi saptanması durumunda, projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenecektir.

BAŞVURU VE YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Kayıtları

15 – 25 Şubat 2013

Tasarım Raporu Teslimi

15 – 22 Mart 2013

Sonuç Raporu Teslimi

15 – 24 Mayıs 2013

Sergi ve Final Sunumlaı

10 – 11 Haziran 2013

Başvuruda istenen belgeler:
•Online başvuru formu (ıslak imzalı olacak)
•Öğrenci belgeleri
•Proje özeti (300 kelimeyi geçmemelidir)
•Proje tasarım raporu
•Etik Kurul Onay Belgesi gerektiren hallerde yerel Etik Kurul’dan alınacak izin yazısı

proje rehberi
Bu rehber TÜBİTAK Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması’na katılacak öğrencilere yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Proje çalışması yapan öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları kendileri için yararlı olacaktır.

Ülkemiz genelinde düzenlenen böyle bir yarışmaya katılacakların, proje konusunun seçimi, gerçekleştirimi, sunumu ve değerlendirilmesi gibi çalışmalarının her aşamasında rehberdeki önerileri dikkate almaları ve konulan ilkelere uymaları, her şeyden önce kendilerine kolaylık sağlayacak ve çalışmalarının en iyi şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacaktır.

Projelerin değerlendirilmesinde göz önüne alınacak en önemli kıstas, projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmasıdır. Öğrencilerin kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek almaları doğaldır; ancak, bu destek, bilgi alma ya da laboratuvarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı kalmalıdır.

Yarışmaya katılacak öğrencilere ve onlara yardımcı olacak değerli danışmanlarına proje rehberinin yararlı olacağını umar, ülkemizin geleceği olan gençlerimize bilimsel ve teknolojik alandaki tüm çalışmalarında başarılar dileriz.

TÜBİTAK-BİDEB 2242
Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması

Program Yürütücüsü: Ezgi YIKILMAZ-Sefa Aktaş
Adres:
Tunus Caddesi No: 80, 06100
Kavaklıdere/ANKARA
Tel : (312) 468 53 00/3845-3812
E-mail: bideb2242@tubitak.gov.tr