Ana SayfaÖzel Ders BlogYazılı Hazırlık 6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. ve 2. Yazılı

Yazılı Hazırlık 6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. ve 2. Yazılı

6. sınıf öğrencileri Türkçe dersi yazılı hazırlık yapmaları için örnek soruları inceleyiniz. 1. Dönem 1. ve 2. yazılı hazırlık sınavlarınız için sayfamızı inceleyiniz.

6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. ve 2. Yazılı Hazırlık

6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları İNDİR CEVAPLAR
6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları İndir
6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları İndir
6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları İndir
6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları İndir
6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları İndir

Yazılı Sınavına Hazırlık İçin Öneriler

 • Konu tekrarı: Konuları tekrar etmek için ders notlarınızı, kitaplarınızı ve varsa öğretmeninizden aldığınız çalışma kağıtlarını kullanabilirsiniz. Konuları tekrar ederken soru çözmek de etkili bir yöntemdir.
 • Soru çözme: Soru çözmek, yazılı sınavda başarılı olmanın en önemli yollarından biridir. Çeşitli kaynaklardan soru çözerek kendinizi test edebilir ve eksiklerinizi belirleyebilirsiniz.
 • Görsel öğrenme: Görsel öğrenme, bazı öğrenciler için etkili bir öğrenme yöntemidir. Türkçe ile ilgili görseller, animasyonlar ve videolar izleyerek konuları daha iyi anlayabilirsiniz.
 • Uygulama: Türkçe, uygulama gerektiren bir derstir. Konuları öğrendikten sonra öğrendiklerinizi uygulamaya geçirmeniz önemlidir. Evde veya okulda basit denemeler yaparak Türkçeyi daha iyi anlayabilirsiniz.

Yazılı Sınavı Kazanmanın Yolları

 • Sınava hazırlanın: Yazılı sınavına iyi hazırlanmak, başarılı olmanın temel şartıdır. Konuları tekrar edin, soru çözün ve kendinizi test edin.
 • Sınavda dikkatli olun: Sınavda dikkatli olmak, doğru cevapları bulmanın anahtarıdır. Soruları dikkatlice okuyun ve anlayın.
 • Sınav süresini verimli kullanın: Sınav süresini verimli kullanmak, tüm soruları cevaplamak için önemlidir. Her soru için yeterli süre ayırdığınızdan emin olun.

Kendinize güvenin: Kendinize güvenmek, sınavda başarılı olmanın önemli bir parçasıdır. Sınavdan önce kendinize güvenin ve rahat olun.

Yazılı Hazırlık

 • Dersleri düzenli takip edin ve notlarınızı düzenli tutun.
 • Ders kitaplarınızı ve konu anlatımlı kitaplardan yararlanın.
 • Çıkmış yazılı sorularını çözün.
 • Çözemediğiniz soruları öğretmeninize veya bir eğitmene sorun.
 • Kendinize düzenli aralıklarla testler çözün.

Yazılı Sınav Sırasında

 • Sınav sorularını dikkatlice okuyun.
 • Soruları anlamadıysanız öğretmeninize veya bir eğitmene sorun.
 • Cevaplarınızın doğru olduğundan emin olun.
 • Sorulara hızlı ve doğru cevap verin.
 • Sınav sırasında dikkatinizi dağıtacak şeylerden kaçının.

Yazılı Sınav Sonrası

 • Sınavınızın sonucunu öğrenin.
 • Sınavda yaptığınız yanlışları belirleyin ve neden yanlış yaptığınıza dair analiz yapın.
 • Yanlışlarınızı düzeltmek için gerekli çalışmaları yapın.

6. Sınıf Türkçe Dersi Konu Soru Dağılımı ve Yazılı Hazırlık

6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. ve 2. Yazılı Hazırlık Kazanımlar

Bu konular, MEB tarafından yayınlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında yer almaktadır. Yazılı sınavlarında bu konulara yönelik sorular sorulacaktır.

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.

 1. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.”

T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur.

T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.

T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadeleri üzerinde durulur.

T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

T.6.3.15. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.6.3.16. Okuduklarını özetler.

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.

T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.

T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.

T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.

T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.

T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Anı)

T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Mektup)

T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Gezi yazısı)

T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Tiyatro)

T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar.
Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez.

T.6.3.28. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.

T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur.

“T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
a) Öğrencilerin haber fotoğrafları ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.

 1. b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiklerinin sorgulanması sağlanır.”

T.6.3.31. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

T.6.3.32. Medya metinlerini değerlendirir.
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.

“T.6.3.34. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır.

 1. b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.”

T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

T.6.4.1. Şiir yazar.

T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.

T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.

T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler.(yazım ve noktalama kuralları)

T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır.

T.6.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.

T.6.4.14. Kısa metinler yazar.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.