Yazadurmak Öykü Şiir Yarışması 2013

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LİSESİ
“YAZADURMAK” ÖYKÜ ve ŞİİR YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ
Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi tarafından, bölgesel katılıma açık öykü-şiir yarışması
düzenlenmiştir.
Yarışma takvimi, başvuru koşulları, değerlendirme şekli ve verilecek ödüller aşağıda
belirtildiği şekildedir.
ÖYKÜ YARIŞMASINA KATILMA KOŞULLARI
1. Yarışma, Marmara Bölgesi ve yakın bölgelerde yer alan ortaöğretim kurumlarında öğrenim
görmekte olan lise öğrencilerine yöneliktir.
2. Öykü ve şiir konusu serbesttir. Her katılımcı okul farklı türde (ÖYKÜ-ŞİİR),okulundan
onaylı ikişer adet eserle yarışmaya katılabilir. Eserler, ödül alsın ya da almasın iade
edilmeyecektir.
3. Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce yayınlanmamış olması ya da her hangi bir
yarışmaya katılmamış olması gerekir; Bu kurala uyulmadığı tespit edilirse eser yarışma dışı
bırakılacaktır.
4. Başvurular internet üzerinden ve posta yoluyla yapılacak ve web sitesindeki linkten
başvuru formu doldurulacaktır. İnternet üzerinden yapılacak başvurularda [email protected]
adresi, posta yoluyla (Kargo-APS)yapılacak başvurularda Adapazarı Enka Lisesi Çamyolu
Mah. Enka Cad. Sakarya adresi kullanılacaktır. Tüm başvuru şekillerinde okul üst yazısı
gerekmektedir.
5. Yarışmacılar, yarışmaya katılan eserlerine kısa özgeçmişlerini de ekleyecekler. Bu
özgeçmişte sözcük sayısı 100’ü aşmayacaktır.
6.Öykülerde sözcük sayısı 4000’i; şiirlerde 350’yi aşmayacaktır. Bilgisayar ortamında
yazılacak eserde, yazı karakteri olarak Century Gothic, boyut olarak 10 punto
kullanılacaktır.
7.Yarışmada birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri ile dört mansiyon ödülü verilecektir.
8.Yarışmanın değerlendirilmesi iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada değerlendirmeleri “Ön
Eleme Jürisi” yapacak, ikinci aşamada ise “Ana Jüri” ödül sahiplerini belirleyecektir.
9. Son katılma tarihi 31 Aralık 2012’dir.
10. Yarışma sonuçları 5 Nisan 2013 Cuma günü web sitemizde ilan edilecektir.
11. Yazarlar, yarışmaya katılan yapıtlarının ödül kazansın ya da kazanmasın, yayınlanmaya
değer bulunması halinde, ek bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın yayınlanmasını kabul
etmiş sayılırlar.
12.Posta yoluyla başvuran yarışmacılar eserlerini 10 nüsha halinde teslim edecektir.
Yarışmada Değerlendirmeye Alınmayacak Olan Öykü ve Şiirler
• Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir başkası tarafından
yazıldığı halde kısmen veya tamamen kopyalanıp yarışmaya gönderilen öykü ve şiirler;
Bir öykünün ya da şiirin kısmen veya tamamen kopya olduğunun anlaşılması durumunda,
gerçek yazara bilgi verilir ve yasal takip yapmak istemesi durumunda kopyalayana ait her
türlü bilgi kendisine iletilir.
• Telif hakları tamamen bir başkasına veya bir kuruluşa devredilmiş olan öykü ya da
şiirler,
(Yarışmaya gönderilecek olan öykü ya da şiirlerin telif haklarının tamamıyla başvuran yazara
ait olması gerekmektedir.)
• Türkçe harfler (ç, ş, ğ, ü gibi) kullanılmadan bilgisayara aktarılmış olan öykü ya da
şiirler,
• Çok sayıda imla hatası ve sözcüklerde yazım hatası içeren öykü ya da şiirler,
• Üçüncü şahıslara hakaret sözcükleri içeren öykü ya da şiirler,
Değerlendirilmeye alınmayacaktır.
ÖDÜLLER
Değerlendirme sonucu, Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve 3 adet mansiyon olmak üzere iki
dalda toplam 6 esere ödül verilecektir.
Ayrıca tüm ödül alan öykü ve şiirler web sitemizde, okul dergimizde ve yerel dergilerde
yayınlanacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ
SON BAŞVURU : 31 Aralık 2012
SONUÇLARIN İLANI : 5 NİSAN 2013
YARIŞMA PROGRAMI
1.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden izin yazısı ve Valilik onayı
2.İzin yazısı ile birlikte okullara üst yazı ile duyuru
3.İlgili duyuruların okulumuzun web sitesinde yer alması
4.Başvuru başlangıç tarihi,irtibat telefon,adres,kişi
5.Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi
6.Jürinin değerlendirmeye başlama tarihi
7.Sonuçların ilanı
8.Kazanan eser sahiplerinin , jüri üyelerinin,yazar ve şair konukların katılan diğer eser
sahiplerinin de katıldığı ödül töreni ve kokteyl
YARIŞMA SONUCUNUN İLANI
Kazanan öyküler ve şiirler, yukarıda, yarışma takviminde belirtilmiş olan tarihte web
sitemizde, gazete ve dergilerde yayınlanacak; posta yoluyla da bizzat katılımcıya
bildirilecektir.
TELİF HAKLARI
Yarışmaya katılan tüm öyküler internet ortamında sergilenmek üzere değerlendirilecektir.
Ayrıca bu öykü ve şiirler Adapazarı Enka Anadolu Lisesi tarafından edebiyat dergilerinde
yayınlanabilecektir.
Yarışmaya katılan tüm yazar ve şairler, yarışmaya gönderdikleri öykü ve şiirlerinin gerçek ve
sanal ortamda işbirliği içinde olduğu diğer web siteleri, yayınevleri ve işletmeler tarafından
yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Yazar bunu kabul etmekle, öykü ve şiirin telif
haklarını Adapazarı Enka Anadolu Lisesine devretmemekte, öykü ve şiirin kanuni haklarına
sahip olmaya devam etmektedir; ancak öykü ya da şiirin ek bir sözleşmeye gerek kalmaksızın,
Adapazarı Enka Anadolu Lisesi veya yetki vereceği firmalar / kuruluşlar tarafından internet
ve gerçek ortamda yayınına izin vermiş olmaktadır.
Adapazarı Enka Anadolu Lisesi, kazanan ve kazanmayan öykü ve şiirlerin internet ve gerçek
ortamda yayını için yazarın kendisine veya temsilcilerine herhangi bir ad altında ücret
ödemeyecektir. Yayınlanacak dergi ve kitaplarda yer almaya hak kazanan öykü ve şiirlerin
sahiplerinden ayrıca izin almaya gerek olmayacak ve bu eserlerin sahiplerine herhangi bir telif
ücreti ödenmeyecektir.
GENEL HÜKÜM
Yarışmaya öykü gönderen yazarlar yukarıda yazılı olan hüküm ve kuralların tamamını kabul
etmiş sayılır.
İletişim:
ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LİSESİ
Dağdibi Mah. Çamyolu Mevkii
Adapazarı/SAKARYA
Web: www.enka.k12.tr/enkayazadurmak
Twitter: www.twitter.com/enkayazadurmak
Facebook: http://www.facebook.com/enkayazadurmak
Telefon: 0264 323 37 74 (217) Faks: 0264 323 35 69

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin