YATIRIM YÖNETİMİ PROJE YARIŞMASI

AMAÇ

Son yıllarda ekonomik krizlerin sayısının ve etkisinin artması sebebiyle maddi değerlerin kullanılmasında daha dikkatli olunması gereği artmıştır. Bu gerek doğrultusunda, yaratacağı katma değere ihtiyaç duyulan işletmelere yatırımın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Ekonomik kazancın adil dağıtılması, istihdam sorunun çözülmesi gibi faydaları da bulunan üretim tesislerinin kurulması, eldeki kaynakların doğru bir yatırım yönetimiyle kullanılmasını gerektirmektedir. Odamız, bu gereğin gerçekleştirildiği takdirde yaratacağı sosyal, ekonomik faydaların farkında olarak öğrenci arkadaşların kendilerini bu alanda göstermeleri, geliştirmeleri için bir yatırım projesi yarışması düzenlemektedir. Bu yarışma, gelecek dönemde yatırımların yönetilmesinde söz sahibi olacak endüstri ve işletme mühendisliği lisans programlarında okuyan öğrenci arkadaşlarımızın katılımıyla yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞRI

Sahip oldukları yönetim kabiliyeti ve mühendislik bilgilerinin gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediğimiz bu yarışmaya, bilim ve mühendisliğe gönül vermiş tüm öğrenci arkadaşlarımızı bekliyoruz.

TAKVİM

Son Başvuru / Proje Ön Raporu Teslim Son Tarihi: 4 Mart 2011

Proje Raporu Teslim Son Tarihi: 13 Mayıs 2011

Yarışma Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 3 Haziran 2011

Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı Tarihi: 24-26 Kasım 2011

RAPOR

Proje ön ve asıl raporu Word formatında teslim edilecektir.  Kapak ve içindekiler dahil olmak üzere proje ön raporu 7 sayfayı, proje raporu ekler hariç 40 sayfayı geçmemelidir.

Katılımcılar okudukları üniversite tarafından yayınlanan tez yazım kılavuzuna uygun şeklide raporlarını hazırlayacaklardır.

  

SUNUM-POSTER

Değerlendirme sonucunda belirlenen katılımcılar, Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı kapsamında yapılacak yarışmaya katılacaklardır. Belirlenen katılımcıların proje raporları dışında, projelerini anlatan bir sunum ve poster hazırlamaları gerekmektedir.

ÖZELLİKLER

Proje Başlığı: Yatırım Yönetimi

Yatırım Cinsi: Yeni Yatırım

Yatırım Konusu: Üretim

Yatırım Boyutu ve İşletme Türü: KOBİ şartlarını sağlayan

Yatırım Yeri: MMO Ankara Şubesi Etkinlik Alanı

Kesin İşletmeye Geçiş Tarihi: Projenin Teslim Tarihi (Temmuz 2011)

Bütçe: 5.000.000 TL (Dışarıdan kredi ve yatırım ortaklığı yok, devlet teşviği alınabilir)

KATILIM

Yarışmaya TMMOB MMO Ankara Şubesi etkinlik alanında bulunan üniversitelerin lisans düzeyinde endüstri ve işletme mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrenciler katılabilir. Başvurularda MMO öğrenci üyeliği bulunmayan öğrenciler Makina Mühendisleri Odası‘na kayıt olmalıdırlar.

Katılım, bireysel veya grup halinde olabilir. Grup halinde katılımlarda grup üyesi kişi sayısı en fazla 5 (beş) olabilir.

BAŞVURU

Yarışmaya katılım için başvuru şahsen yapılacaktır. Başvuru esnasında katılımın bireysel veya grup halinde olacağı belirtilir. Grup halinde katılımlarda grup üyelerinin tümünün isminin verilmesi şarttır. Katılımcıların, isimleri dışında üniversitelerini, fakültelerini, bölümlerini ve sınıflarını belirtmeleri de gerekmektedir.

Başvurularda geçerli en az bir e-posta adresi ve cep telefonu numarası bildirilmesi zorunludur.

ÖDÜLLER

Yarışma sonucunda ilk üçe giren projelere sırasıyla 3000 (üç bin), 2000 (iki bin), 1000 (bin) TL‘lik ödüller verilecektir. Aynı zamanda ilk üçe girmeye hak kazanan katılımcılara birer plaket sunulacaktır.

Değerlendirme sonucunda ilk 20 (yirmi)‘ye giren katılımcılara Oda Eğitim Merkezi‘nin sunduğu EXCEL‘de VBA ve Makro adlı eğitim ücretsiz sağlanacaktır.

Tüm katılımcılara, katılımlarından dolayı teşekkür belgesi sunulacaktır.

UYARILAR

Özgün olması kaydıyla her çeşit proje yarışmaya kabul edilecektir. Bitirme projeleri de özgün projeler olarak kabul edilir.

Projelerin fikri mülkiyet hakları proje sahiplerine aittir. MMO herhangi bir amaçla projeler üzerinde hak iddia etmeyeceği gibi, projelerdeki fikirlerden de sorumlu tutulamaz.

MMO yarışmanın takvimi, katılım şartları, düzenlenmesi vb. bilgilerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İLETİŞİM

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Adres: Meşrutiyet Caddesi No:19 Kat: 5 06650 Kızılay / ANKARA

Telefon: 4448666 / 1510 (Özgür Polat)

E-posta: ozgur.polat@mmo.org.tr

Bu Yatırım Yönetimi Proje Yarışması, Makina Mühendisleri Odası adına Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu tarafından düzenlenmektedir.

 

Logo
Broşür
Proje Yarışması Başvuru Formu