Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğreniyor Projesi

Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğreniyor Projesi

Projenin Amacı
Bu projenin amacı, 5-7. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programlarındaki konu-kazanımlarla ilişkilendirilen okul dışı öğrenme ortamlarında planlanan etkinliklerin öğrencilerin fen, teknoloji, toplum çevre konularına ilişkin görüşleri, fen dersine yönelik kaygıları ve ayrıca bilimsel süreç becerileri üzerindeki etkisini incelemektir.

Hedef Kitle
Projenin hedef kitlesini, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 3 ilin – Artvin, Rize, Trabzon – Yatılı Bölge Ortaokullarının 7. Sınıfını tamamlayan toplam 30 öğrenci oluşturmaktadır. Proje bir etkinlik döneminde (28 Temmuz- 04 Ağustos 2017) 30 kişilik öğrenci grubuyla yürütülecektir. sayfası üzerinden yapılan incelemede hedeflenen üç ildeki 7 Yatılı Bölge Ortaokulundan Rize’ye ulaşımın kısmen kolay olduğu 5’i (Borçka Camili ve Kılıçkaya Şehit Albay Cevat Erten Yatılı Bölge Ortaokulları hariç) çalışmaya dahil edilecektir. Bu yolla, hem projenin yaygın etkisinin arttırılması, hem de farklı yerleşim birimlerindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere projeye katılımla ilgili fırsat eşitliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje Yürütücüsü
Arzu Küçük

Detaylar için Tıklayınız