Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğreniyor – 2

Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğreniyor – 2

Bu projenin amacı, 5-7. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programlarındaki konu-kazanımlarla ilişkilendirilen okul dışı öğrenme ortamlarında planlanan etkinlikler yoluyla öğrencilerin fen, teknoloji, toplum çevre konularına ilişkin görüşlerini ve bilimsel süreç becerilerini arttırmaktır.

Projenin hedef kitlesini, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 3 ilin – Artvin, Rize, Trabzon – Yatılı Bölge Ortaokullarının 7. Sınıfını tamamlayan toplam 30 öğrenci oluşturmaktadır.

Proje bir etkinlik döneminde (31 Ağustos – 07 Eylül 2018) 30 kişilik öğrenci grubuyla yürütülecektir. sayfası üzerinden yapılan incelemede hedeflenen üç ildeki 7 Yatılı Bölge Ortaokulundan Rize’ye ulaşımın kısmen kolay olduğu 5’i (Borçka Camili ve Kılıçkaya Şehit Albay Cevat Erten Yatılı Bölge Ortaokulları hariç) çalışmaya dahil edilmiştir.

Bu yolla, hem projenin yaygın etkisinin arttırılması, hem de farklı yerleşim birimlerindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere projeye katılımla ilgili fırsat eşitliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2017 – 2018 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen 118B304 Nolu “Yatılı Bölge Orta Okulu Öğrencileri Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğreniyor -2” isimli projenin uygulamaları, 31 Ağustos 2018 – 07 Eylül 2018 tarihlerinde Rize-Çayeli Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde yapılacaktır.

Proje için başvuru sistemi açılmıştır. Başvurular 30 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecektir.

https://bilimtoplumprojesi.wordpress.com/