YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MASKOT YARIŞMASI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MASKOT YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

KONU VE AMAÇ

 

Yarışmanın konusu; bilgi, teknoloji, spor ve sanatın birleştiği bir “kent” üniversitesini yansıtan maskotun tasarlanmasıdır. Maskotun akılda kalıcı ve işlevsel kullanıma olanak sağlayacak şekilde oluşturulması amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin ve çalışanların üniversite ile duygusal bir iletişim kurması açısından önemli olan maskot tasarımı, üniversite kimliğinin vücuda bürünmesi olarak da değerlendirilebilir.

YARIŞMA KOŞULLARI

1-           Yarışma sadece Yaşar Üniversitesi öğrencilerine açıktır.

2-           Her katılımcı en fazla üç adet çalışma ile yarışmaya katılabilir.

3-           Yapılacak olan maskot çalışması üniversitenin kurumsal kimliğine aykırı olmamalıdır.

4-           Gönderilecek olan çalışmalar daha önce başka yarışmalarda ödül almamış ve yayımlanmamış olmalıdır.

5-           Çalışmaların özgün olması gerekmektedir.

6-           Katılımcılar, gönderdikleri çalışmaların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

7-           Katılım formu www.yasar.edu.tr adresinden çıktı alınarak eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Şayet kazanan eser sahibinin başvuru formunun eksik ve/veya yanlış bilgi içerdiği anlaşılır ise kazananın ödülü iptal edilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Çalışmalar grafik, estetik bütünlük ve konuya bağlılık açısından değerlendirilecektir. Tasarımlar Yaşar Üniversitesi kültürel kimliğini oluşturan değerlerin bir bütün olarak korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacı yanında aynı zamanda üniversitemizin “Bilim, birlik, başarı” ilkesini de yansıtmalıdır.

TESLİM KOŞULLARI

Hazırlanacak çalışma, 20×20 cm boyutunun içine yerleştirilip A4 kağıda ortalanarak bilgisayar çıktısı alınacak ve A3 siyah fotoblok üzerine sıvanmış olarak teslim edilecektir.

Ayrıca her bir çalışma orjinal hali ve JPEG versiyonlarıyla birlikte CD ortamında da sunulacaktır. CD ile birlikte tasarımcı; çalışmasında kullandığı unsurların anlamını, yarım A4 sayfasını geçmeyecek bir yazıyla açıklayacaktır.

Fotoblokların arka sağ alt köşelerine yapıştırılacak etiketlere, dört rakamdan oluşan rumuz yazılmalı ve birden fazla çalışma ile katılacaklar için, tüm çalışmalara sıra numarası verilmelidir. (2346-1 gibi)

Katılım formu eksiksiz olarak doldurulmalı, imzalanmalı, çalışmanın kayıtlı olduğu CD ve maskot tasarımının açıklama metni ile birlikte üzerinde yarışmacının rumuzunun yazılı olduğu ayrı bir zarfın içine konulmalı ve çalışmalarla birlikte zarar görmeyecek biçimde kapalı zarf içinde Yaşar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne elden teslim edilmelidir.

TASARIMIN KULLANIM VE TELİF HAKLARI

Yarışmada dereceye giren çalışmaların telif ve yayın hakları Yaşar Üniversitesi’ne ait olacak ve Yaşar Üniversitesi bu eserlerden istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Dereceye giren eserler her türlü yazılı, görsel ve elektronik ortamda kullanılabilecektir. Üniversitenin, Seçici Kurul’un sergilenmeye layık gördüğü tüm çalışmaları sergileme hakkı bulunmaktadır.                                            

Yaşar Üniversitesi gerek görürse dereceye giren çalışmalar üzerinde değişiklik yaptırma yetkisini saklı tutar. Yarışmaya katılanlar bu şartname hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Ödül kazanan eserlerin çoğaltılması için gerekli çalışmalar yarışmacıdan ayrıca istenebilir. Yaşar Üniversitesi, yarışmada birinci olan veya ödül kazanan maskotları kullanıp kullanmamada ve maskot olarak bunlardan herhangibirini kullanmayı tercih etmede serbesttir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi            11 Mart 2011
Sonuçların Bildirilmesi 18 Mart 2011
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı 10. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları’nda
Eserlerin İadesi                   Nisan ayı boyunca SKS Müdürlüğü’nden

 

SEÇİCİ KURUL:

 

Prof. Gören BULUT Rektör Yardımcısı – Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Böl. Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Ahmet SİPAHİOĞLU Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Ümit ATABEK İletişim Fakültesi Dekanı – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğr. Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Onur ÇAKALOZ Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Öğr. Üyesi
Öğr.Gör.Korkut ÜNAL MYO Grafik Tasarım Programı Sorumlusu
Patricia Türkmenoğlu Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdürü
Hüseyin ASLAN Yaşar Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyesi

 

ÖDÜLLER:

 

1. ödülü – Wacom cintiq 12WX (interactive pen display)
2. ödülü – Wacom intuos 4 Medium

3. ödülü – iPad with Wi-Fi 16gb

İLETİŞİM:

Yaşar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü

Selçuk Yaşar Kampusü, Bornova

411 54 84

sks@yasar.edu.tr