YAŞAR ÜNİVERSİTESİ-BORNOVA BELEDİYESİ INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ-BORNOVA BELEDİYESİ INSTAGRAM
FOTOĞRAF YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

I. Yarışmanın Konusu: Bornova

II. Yarışmanın Amacı:
Katılımcıların Bornova’da yaşamı nasıl algıladıklarını fotoğraf aracılığı ile ifade
etmelerine olanak sağlamak, böylelikle yaratıcı düşüncenin gelişimine ve fotoğraf
sanatına katkıda bulunmaktır.

III. Katılım Koşulları:
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışmanın konusu Bornova’dır.
– Yarışma sadece Instagram platformu üzerinde düzenlenmektedir.
– Yarışmaya 15 yaşını doldurmuş herkes katılabilir.
– Yüklenecek fotoğraflarda adet sınırı olmamakla birlikte, en fazla 4 fotoğraf
yüklenmesi uygun olur. Bir kişi birden fazla hediye kazanamaz.
– Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Bornova ilçesine ait olduğunun anlaşılması
gerekmektedir. Bu nedenle mevki, cadde, sokak gibi belirleyici isimler fotoğraf
adlandırması sırasında kullanılmalıdır.
– Tüm yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların fotoğrafları Yaşar
Üniversitesi ve Bornova Belediyesi editörleri tarafından ön eleme sonrası
seçici kurula sunulacak ve ödül kazananlar belirlenecektir.
– Ön elemeyi geçen katılımcılar fotoğraflarının orijinallerini belirtilen süre
zarfında düzenleyici kurula ulaştırması gerekmektedir. Fotoğrafları ulaşmayan
katılımcıların fotoğrafları seçici kurula sunulmayacaktır.
– Yüklenen fotoğraflarda istenilen filtre, efekt ve görüntü işleme yazılımı
kullanılabilir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur.
– Yarışmaya katılım için, @yasaruniv ve @belediyebornova Instagram
hesaplarının takip edilmesi ve #yasaruniversitesi #bornovabizimevimiz
hashtag’lerinin yazılması gereklidir.
– Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar Instagram kullanıcı/hesap
isimlerini değiştirmemeleri gerekmektedir.
– Yarışmaya katılan fotoğrafların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal
etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici,
genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir
şekilde üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekmektedir. Bu
konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir.
– Katılımcı, Eser’in Yaşar Üniversitesi’nin, Bornova Belediyesi’nin, sosyal medya
üzerinde kullandığı (facebook, instagram, twitter ve benzeri her türlü sosyal
medya mecraları) hesaplarının tamamı veya bir kısmında Yaşar Üniversitesi
ve Bornova Belediyesi tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü
mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt
etmektedir. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti başkaca bir
hak talebinde bulunmayacaktır.
– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve
gerekli tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki;
Katılımcı, üçüncü şahısların Eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını,
üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu
ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; Yaşar Üniversitesi ve
Bornova Belediyesi’nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması,
herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle
herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, Yaşar Üniversitesi ve
Bornova Belediyesi’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin
edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek
anlaşmazlıklarda Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.
– Yarışma sonuçları açıklanmadan önce kazananlara Instagram profilleri
üzerinden DM ile ulaşılacak, iletişim ve fotoğraf bilgileri kontrol edilecektir. Bu
süreçte cevap alınamayan kullanıcıların yerine yedek kazananlar alınacaktır.
– Yarışmaya katılacak olan fotoğrafların etnik kimlik, slogan, sembol gibi bölücü
ifadelere ait, cinsel, pornografik içerikli temalar, markalara ait logo, slogan
veya grafik gibi reklam amaçlı görselleri içermemesi gerekmektedir.
– Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi, yarışmaya gönderilen eserlerin
içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
– Ödül alan fotoğraflar Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi Koleksiyonuna
alınacak ve fotoğrafçının adı belirtilerek gerekli görüldüğü zaman çeşitli basılı
ve görsel materyallerde tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Bu durumda ayrıca
bir telif ödenmeyecektir.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır.
Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda
ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya
aittir.
– Bu yarışmanın Instagram platformu ile direkt bir ilgilisi bulunmamaktadır.
Instagram’ın yapacağı değişiklikler ve düzenlemeler yarışmanın seyrini
değiştirebilir. Bu sebeplerle düzenleyici firmalar sorumlu tutulamaz.
– Yarışmayı düzenleyen Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi yarışma
şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu
konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
– Yarışma sonunda sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar Yaşar Üniversitesi
Selçuk Yaşar Kampüsü’nde sergilenecektir.
– Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş
sayılır.

Yarışma Takvimi:
Katılım Tarihi: 23 Kasım-14 Aralık 2015
Not: Ön eleme, yarışma sonuçları ve ödül töreni daha sonra yarışmacılara
bildirilecektir.

Seçici Kurul:
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Doç. Dr. Özlem Alikılıç
Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Kahyaoğlu
Yaşar Üniversitesi Medya İlişkileri Koordinatörlüğü Haber Editörü Arda Yavuz
Bornova Belediyesi Grafik Tasarım Uzmanı Kaan Bağcı
Bornova Belediyesi Sosyal Medya Uzmanı Murat Erden
Bornova Belediyesi Fotoğraf Editörü Müslüm Duman
Özel Jüri Üyesi

Ödüller:
Birincilik Ödülü: Go Pro Hero 4
İkincilik Ödülü: Ipad Mini (Ipad Md531 TU/A Mini 16 gb)
Üçüncülük Ödülü: Samsung Tablet (Samsung Sm-T232 Galaxy Tab)

İletişim:
Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Selçuk Yaşar Kampusü, Bornova
411 50 00
yasar.edu.tr
facebook.com/YasarUniv
twitter.com/YasarUniv
instagram.com/yasaruniv

Bornova Belediyesi
Fevzi Çakmak Caddesi no.38, Bornova
999 29 29
bornova.bel.tr
facebook.com/bornovabelediye/
twitter.com/bornovabelediye
instagram.com/belediyebornova