Yaşanabilir Çevreler ve Mimarlık-Livenarch: LIVable ENvironments and ARCHitecture

İlki 2001 yılında olmak üzere beş kez gerçekleştirilen “Yaşanabilir Çevreler ve Mimarlık-Livenarch: LIVable ENvironments and ARCHitecture” isimli Uluslararası Kongre, 2019 yılında 25-28 Eylül tarihleri arasında katılımcıları ile buluşuyor. Kongre daha önce olduğu gibi yine Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü tarafından Trabzon’da düzenleniyor.

YER DEĞİŞTİREN MİMARLIK teması ile gündeme gelen kongre, ulusal/uluslararası düzeyde çağrılı konuşmacılar ve katılımcılar ile mimarlık ortamına yeni açılımlar kazandırmayı hedefliyor.

Kongre metni, çağrılı konuşmacılar, kongre takvimi, yarışma şartnameleri, katılım ücreti gibi bilgiler kongre için hazırlanan web sitesinde ve çeşitli medya ortamlarında daha sonra duyurulacaktır.

Bu çağrı, kongrenin akademik takvimlerde yer alabilmesi için tema ve tarihin ivedilikle duyurulmasını amaçlamaktadır.

Livenarch2019 Organizasyon Komitesi

E-mail: livenarchinfo@ktu.edu.tr

LIVENARCH VI-2019: REPLACING ARCHITECTURE

The International Congress “Livenarch: LIVable ENvironments and ARCHitecture”, which has been organized five times since 2001, will meet wiht it’s attendants in 2019, between 25th and 28th of September. The congress will be organized, as before, by Karadeniz Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture in Trabzon.

The congress, which has come to fore with REPLACING ARCHITECTURE theme, aims at bringing in new expansions to architecture agenda with national/international plenary speakers and attendants.

The text for the theme, plenary speakers, schedule, the list of conditions for the competitions, registration fees and other critical informations will be announced through the website prepared for the congress and through several media platforms.

This first call aims at announcing the theme and the date urgently, in order the congress to be scheduled on academic calendar.

Livenarch2019 Organizing Committee

E-mail: livenarchinfo@ktu.edu.tr

https://www.livenarch.org