Yaşamın Her Alanında Bitkiler

blog yazarı
Merve Oran

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Projenin Amacı
Geçmiş yıllardan itibaren insanlar beslenme, sağlık, temizlik, barınma gibi çeşitli alanlarda bitkilerden faydalanmaktadırlar.  İnsanların deneme yanılma yoluyla elde ettikleri bu bilgiler zaman içinde değişikliklere uğrasa da kullanılmaya devam etmiştir. Her yörenin kendine ait farklı alanlarda kullanılan faydalı olarak nitelendirdiğimiz bitkileri ortaya çıkmıştır.  Biyolojinin alt bilim dallarından biri olan etnobotanik bilimi de bu noktada devreye girmektedir. Etnobotanik, bir yörede yaşayan halkın çevresinde bulunan bitkilerden çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere faydalanma bilgisi olarak özetlenebilir. Kısaca etnobotanik bilimi bir yörede bulunan faydalı bitkileri ve bu bitkilerin kullanım alanları ile ilgilenmektedir. Faydalı bitkilerin ve bu bitkilerin kullanım alanlarının tespit edilmesinin gerekliliği ortadır. Ancak bu bilgileri uzman kişiler vasıtasıyla temin etmek gerekmektedir.

Son yıllarda bitkilerin sağlık başta olmak üzere kozmetik, temizlik gibi alanlarda kullanımı ile ilgili birçok televizyon ve radyo programları yer alınmaktadır. Öğrencileri ve dolayısıyla toplumu bitkileri farklı alanlarda kullanırken bilimsel bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlamak gerekmektedir. Bu programlarda örneğin ‘papatya bitkisinin çayı …..  hastalığına iyi gelir’  şeklinde söylemler vardır. Bu durumda bahsedilen papatya bitkisinin morfolojik olarak (dış görünüş bakımından) aynı olan birçok alt türü vardır. Dolayısıyla bahsi geçen papatya hangi türe aittir? Toplumda genel olarak nitelendirdiğimiz bitkilerin aslında birçok alt türünün olduğunun veya bitki adının yöreye göre değişiklik gösterebileceğinin bilincinin verilmesi gerekmektedir. Dıştan baktığımızda tamamen aynı olan bitkilerin sadece mikroskop altında gözlemleyebileceğimiz özellikleri farklı türlerin oluşmasını sağlamaktadır. Bu durum sağlık başta olmak üzere temizlik, kozmetik, beslenme, barınma gibi her alanda bitki kullanımı konusunda dikkatli olmamız gerektiğini göstermektedir.

Projede, seçilen öğrencilerde etnobotanik kavramı çerçevesinde bitkilerin farklı kullanım alanları hakkında farkındalık kazandırmak ve farklı alanlarda bitkilerden faydalanırken  dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Böylece etkileşimli uygulamalarla öğrencilerde güvenli faydalı bitki kullanımı konusunda bilimsel bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir.  Projede ekonomik ve/veya faydalı bitkilerle insanlar arasındaki bağlantı ve ilişkileri sergilemek ve bu konudaki biriktirilmiş kültür mirasını koruma ve yayma bilincinin öğrencilere verilmesi amaçlanmaktadır.

Proje süresince Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ne geziler düzenlenecektir. Bu geziler süresince öğrencilerin doğaya karşı empati ve meraklarını geliştirmek, doğa ile sürdürülebilir ilişkiler kurmalarını sağlamak ve toplumsal alanlarda sosyal davranış bilincini kazandırmak hedeflenmektedir.

Proje süresince laboratuvarda gerçekleştirilecek deney ve etkinliklerle fen bilimleri derslerine karşı ilgiyi artırmak ve öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini ve yaşam becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Özellikle eğitim seviyesi düşük ebeveynlere sahip çocuklarımızı bitki güvenliği konusunda bilinçli birer tüketici haline getirip, hem çocuklarımızın kendi sağlıklarını koruyabilmeleri hem de onlar vasıtasıyla bilgiyi ailelere ulaştırarak anne-babaları da bu bilince dâhil etmeleri projenin amaçları arasında yer almaktadır. Yine projeye katılacak öğrencilerde çevre farkındalığı kazandırmak ve bu farkındalığı ebeveynlere ulaştırmak projenin hedeflerindendir.

Proje Ekibi
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:
Doç.Dr. Ünsal UMDU TOPSAKAL

UZMANLAR:
Prof. Dr. Sezgin Çelik
Yrd. Doç. Dr. Gülay Ecevit Genç
Arş. Gör. Gülbin Özkan

EĞİTMENLER:
Prof. Dr. Mustafa Arslan
Prof. Dr. Emine Akalın Uruşak
Doç. Dr. Aysun Gürol
Dr. İlker Genç

REHBERLER:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Kahraman
Merve Oran
Büşra Sena Kara
Banu Zorlu
Selin Külegel
Rabia Gül

Daha fazla bilgi ve iletişim için;

https://yasaminheralanindabitkiler.wordpress.com