YAŞADIKÇA OKUMAK KİTAP OKUMA YARIŞMASI

İSTANBUL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1. “YAŞADIKÇA OKUMAK” KİTAP OKUMA YARIŞMASI
 
ETKİNLİĞİN ADI
Yaşadıkça Okumak Kitap Okuma Yarışması
ETKİNLİĞİ DÜZENLEYEN KURUM
İstanbul Anadolu İmam-Hatip Lisesi
ETKİNLİĞİN AMACI
Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı  sevdirmek, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek, öğrencilere Türkçeyi doğru, güzel,  etkili  kullanma  becerisi  kazandırmak,  bilgi,  birikim  ve  ufuk kazandırmak, milli ve manevi değerlere olan duyarlılığını artırmak.
ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ
İstanbul’daki İmam-Hatip ve Anadolu İmam-Hatip Liselerinin 9, 10, 11. Sınıf öğrencileri
 
YARIŞMA TAKVİMİ
17 Ocak 2012: Okullara duyurulması ve başvuruların başlaması
30 Mart 2012: Son başvuru tarihi
09 Mayıs 2012: Kitap okuma yarışma sınavının yapılması
16 Mayıs 2012: Ödül töreninin yapılması
KATILIM ŞARTLARI
1.  İstanbul’daki  bir  İmam Hatip  veya  Anadolu  İmam-Hatip  Lisesinin  9,  10,  11. sınıflarında öğrenci olmak,
2.  20011–2012  eğitim  ve  öğretim  yılında  başka  bir  kitap  okuma  yarışmasına katılmamış olmak,
3. Her okul en az 5, en fazla 10 öğrenci ile temsil edilecektir. 
  
YARIŞMA ŞARTLARI
1.  Okunacak kitaplar:
a.  İstanbul’da Yaşama Sanatı (Haluk Dursun)
b.  Beyhude Ömrüm (Mustafa Kutlu)
c.  Bir Neslin Öncüsü Celal Hoca (Hüseyin Yorulmaz)
d.  Vahiy Kültürü (Ruhi Özcan)
e.  Genç Safahat (D. Mehmet Doğan)
2.  Her kitaptan 20 adet, toplam 100 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulacaktır.
3.  Yanlışların ¼’ü  doğru  cevaplardan  düşülerek  net  sayısına  ulaşılacak, sıralama  bu  puanlara  göre  yapılacaktır.  Eşitlik  durumunda  sırasıyla doğru sayısı fazla olan, yanlış sayısı az olan, sınıfı küçük olan, doğum tarihi küçük olan şeklinde öncelik sırası uygulanacaktır.
4.  İstanbul  Anadolu  İmam-Hatip  Lisesi  öğrencileri  de  yarışmaya katılabilecek ancak ayrı kategoride değerlendirilecektir.
5.  Yarışma  günü  öğrenciler  fotoğraflı  öğrenci  belgesi  ile  sınava gireceklerdir
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kitap okuma yarışmasına katılacak öğrencilerin okul müdürlükleri, yarışmaya katılacak  öğrencileri  bilgilerini,  şartname  ekindeki  forma  eksiksiz  olarak doldurup  öğrencilerin  resmini  ilgili  bölüme  ekledikten  sonra yarisma.ist.ihl@gmail.com  adresine göndermelidirler. 
SEÇİCİ KURUL  İstanbul Anadolu İmam-Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri
ÖDÜLLER
1. Dizüstü Bilgisayar + Katılım Belgesi
2. Cep telefonu + Katılım Belgesi
3. Dijital fotoğraf makinesi + Katılım Belgesi
4. 10. Hediye Kitap seti + Katılım Belgesi
İstanbul Anadolu İmam-Hatip Lisesi
Balat Mahallesi Teyyareci Selahattin Sokağı no:1 Fatih / İstanbul
Tel: (0212) 6316022-(0554)8743865   (www.istanbulihl.k12.tr)