Yaşadığım Gezeğeni Öğreniyorum V

Yaşadığım Gezeğeni Öğreniyorum V

  TÜBİTAK, 8 Aralık 2016 tarihli Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı kapsamında 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları başlığıyla açmış olduğu çağrıyı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak “Yaşadığım Gezeğeni Öğreniyorum V” başlıklı proje ile katılmıştık ve projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.

 

Projeye katılımcı olarak, ülkemizin her yerinden gönüllü olarak katılacak ortaokullarda görev yapmakta olan 30 öğretmen, farklı üniversitelerin eğitim fakültelerinde okumakta olan öğretmen adayı öğrencilerimiz ve ortaokul yedinci sınıfta okumakta olan öğrencilerimizden oluşmaktadır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Hüseyin KALKAN

(Proje Yürütücüsü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
SAMSUN

Tarih: 07 – 10 Ağustos 2017 “Öğretmenler ile Bilim Okulu”
11 – 14 Ağustos 2017 “Öğretmen adayları ile Bilim Okulu”
19 – 22 Eylül 2017 ” Öğrenciler ile Bilim Okulu ” ( Ortaokul )

22 Eylül 2017 tarihinde tüm proje illerinde Dünya’nın çevresini ölçme etkinliği yapılacaktır.

Yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Merkezi

Proje:
Prof. Dr. Hüseyin KALKAN ( Proje Yürütücüsü ) ve çok sayıda araştırmacı, eğitmen ve rehberin katılımıyla gerçekleşecektir.

Başvuru:
E-Mail: kalkanh@omu.edu.tr

Not: Konaklamalar Samsun Grand Atakum Hotel’ de yapılacaktır.
Katılımcıların yol hariç diğer giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

Proje Özeti

İnsanoğlu var olduğu günden beri üzerinde yaşadığı Dünya’yı merak etmiş, onu tanımaya, temel işleyiş mekanizmasını algılamaya ve kendi yaşamını kolaylaştıracak şekilde onu kullanmaya çalışmıştır. Bu süreç, doğa bilimlerinin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde en büyük tetikleyici nedenlerden biri olmuştur.  Bu sürecin en önemli aktörlerinden biri olan Eratosthenes (M.Ö. 276), bir çubuk ve çubuğun oluşturduğu gölge boyunu kullanarak Dünya’nın şeklini, boyutlarını ve evrendeki konumunu günümüz modern teknikleriyle ölçülen değerlere yakın sonuçlarla belirlemiştir. Bütün bu süreçler, üzerinde yaşadığımız gezegeni tanımamıza, belirli temel özelliklerini öğrenmemize, dolayısıyla da bilimsel süreçlerin gelişmesine çok büyük katkılar yapmıştır. Bu felsefeye uygun olarak hazırladığımız proje “Astronomi Bilim Okulu”  ve  “Dünya’nın Çevresini Ölçme” etkinlikleri olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır.

Bu projenin birinci bölümü olan “Astronomi Bilim Okulları” üç aşamada gerçekleştirilecektir. Birinci aşama olan “Öğrencilerle Astronomi Bilim Okulu” örneklem grubu Samsun ilindeki dört farklı okuldan seçilecek 30 ortaokul sekizinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. İkinci aşama “Öğretmen Adaylarıyla Astronomi Bilim Okulu” olup örneklem grubu eğitim fakültelerinin Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Sınıf ve Matematik Eğitimi bölümlerinden gönüllü olarak seçilecek toplam otuz öğretmen adayı oluşturacaktır. Üçüncü aşama “Öğretmenlerle Astronomi Bilim Okulu” olup örneklem grubu farklı illerden gönüllü olarak projeye katılacak olan 30 ortaokul öğretmeninden oluşmaktadır.

İkinci bölüm ise tek aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamada Eratosthenes’in Mısır’ın İskenderiye ve Syene şehirlerinde öğle saatlerinde dik duran çubukların oluşturduğu gölge boylarını ölçerek gerçekleştirmiş olduğu Dünya’nın çevresini ölçme yönteminin aynısı kullanılacaktır. “Dünya’nın Çevresini Ölçme” etkinliğine aynı boylamda bulunan 20 farklı şehirden 30 öğretmen ve 900 sekizinci sınıf öğrencisinin katılımı sağlanacak ve katılımcıların doğrudan kendi ölçümlerini gerçekleştirmeleri sağlanacaktır.

Projenin bilim okullarında gerçekleştirilecek olan tiyatro, gözlem, oyun ve birçok etkileşimli faaliyet sayesinde temel astronomiye karşı bir heyecan oluşturulup, geniş öğrenci kitlesine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Öğrenciler yapmış oldukları gözlem ve ölçümlerden elde ettikleri bilgileri karşılıklı olarak paylaşarak, bilgi paylaşımının temel fen kavramlarının öğrenimindeki önemini anlayarak bilime ve bilimsel düşünmeye karşı bir farkındalık oluşturacaklardır.

  Ek 1: Öğrenci Başvuru Formu

          Ek 2: Öğretmen Başvuru Formu

Ek 3: Etkinlik Programı