YAŞADIĞIM GEZEGENİ ÖĞRENİYORUM III

Projemizin temel çıkış noktası olan “Dünya’nın Çevresini Ölçme Etkinliği”, Eratosthenes’in M.Ö. 200 yıllarında Mısır’ın İskenderiye ve Syene şehirlerindeki güneş ışınlarının gölge boylarını ölçerek gerçekleştirmiş olduğu Dünya’ nın çevresini ölçme yöntemini, aynı boylamdaki Samsun-Kahramanmaraş, Giresun-Malatya, Eskişehir-Antalya, İstanbul-Denizli ve Kırklareli-Manisa illerinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezlerindeki (BİLSEM) ve diğer ortaokul öğrencilerinin bizzat kendi ölçümleri ile gerçekleştirmelerine olanak sağlayacaktır.
“Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum III” projesiyle 2011 ve 2012 yıllarında başarıyla gerçekleştirilen “Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum I ve II” projelerindeki örneklem büyütülecek ve kardeş şehirler değiştirilerek daha geniş kitlelere ulaşılması sağlanacaktır. Ayrıca her sene farklı bir tema ile gerçekleştirilen projemizdeki “Astronomi Bilim Okulu”nun bu seneki teması “Antik Çağ’dan Günümüze Astral Bir Yolculuk” olarak planlanmıştır. Bu okul sayesinde antik çağlardan günümüze kadar ortaya konulan önemli astronomi olaylarını basit yöntemlerle yeniden gerçekleştirmek suretiyle temel astronomiye karşı bir heyecan oluşturulup, geniş halk kitlelerine yaygınlaşmasını sağlamak hedeflenmektedir. Ayrıca bilim okulundaki etkinlikler, katılımcıların kolaylıkla yapabilecekleri ve yaparken hem eğlenip hem de öğrenecekleri aktiviteleri içermektedir.
Bu proje kapsamında, farklı illerdeki öğrencilerimizin etkileşimi sağlanacak, onlara aktif rol verilerek ortak bilimsel çalışma ve düşünme ortamları oluşturulacaktır. Ayrıca öğrenciler yapmış oldukları gözlem ve ölçümlerden elde ettikleri bilgileri karşılıklı olarak paylaşarak, bilgi paylaşımının temel fen kavramlarının öğrenimindeki önemini anlayacaklardır.

Proje Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Merkezinde ülkemizin her tarafından gönüllü olarak katılmak isteyen 30 Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni ile gerçekleştirilecektir. Proje kapsamındaki astronomi bilim okulu 09.06.2014 Pazartesi, 10.06.2014 Salı ve 09.06.2014 Çarşamba günü olmak üzere üç gün sürecektir. Üç günlük bilim okulundaki eğitim ve diğer bilimsel faaliyetler Prof.Dr. Ethem DERMAN (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Böl.), Prof.Dr. Zeynel TUNCA (Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Böl.), Prof.Dr. Hüseyin KALKAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İ.Ö.B. Fen Bilgisi) ve çok sayıda ilgili araştırmacı tarafından yürütülecektir. Katılımcıların yol hariç diğer bütün giderleri proje tarafından karşılanacaktır.

Etkinlik Programı İçin Tıklayınız

Proje Yürütücüsü

Prof.Dr. Hüseyin KALKAN

mail: kalkanh@omu.edu.tr