Yarış Ortaokulu “Minik Eller Bilime Dokunuyor” Projesi

YARIŞ ORTAOKULU 4004 – TUBİTAK DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI “MİNİK ELLER BİLİME DOKUNUYOR” PROJESİ

 

PROJE UYGULAMA TARİHİ: 11-15 Eylül 2017

KONAKLAMA MEKANI: Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Oteli

PROJE UYGULAMA MEKANI: Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO), Hanlar Mevki-Edremit, Kaz Dağı Milli Parkı

HEDEF KİTLE: Balıkesir İlinde yaşayan 5. Sınıftan 6. Sınıfa geçen 20 farklı ilçe ve farklı okullardan seçilen 20 öğrenci, YİBO ve Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu’ndan seçilecek 10 öğrencidir.

WEB SİTESİ: http://yarisortaokulu.meb.k12.tr (projenin web sitesi oluşturulduğunda bu adresten bağlanabilirsiniz)

PROJE EKİBİ: Yarış Ortaokulu Yürütücülüğünde, Balıkesir Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi, 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi işbirliği ile.

 

PROJEDE UYGULANACAK ETKİNLİKLER

1.GÜN

 • Tanışma ve Kaynaşma Etkinlikleri (Drama Aracılığıyla Grubun Kaynaşmasını Sağlamak)
 • Ön testlerin uygulanması
 • Su dolu beher; sıcak mı, soğuk mu? Her maddeye dokunmak güvenilir mi?
 • Renklerin Zamanda Yolculuğu
 • Günün Değerlendirmesi

 

 1. GÜN
 • Kimyasal Tepkimelerin Hızları
 • Madde İstasyonları ve sepeti
 • Dünyamız Neden Bu Kadar Renkli?
 • Sıvıdan gaza, gazdan sıvıya
 • Orman Altında Yaşam Belgeseli izleme
 • Günün Değerlendirilmesi
 1. GÜN
 • Aktif karbon adsorpsiyonu ile renk oyunları
 • Hadi katı olalım
 • Mitoz Bölünme Deneyi
 • Bitkilerden Kimyasal Bileşenlerin Ayrılması
 • Günün Değerlendirmesi
 1. GÜN
 • Soğandan DNA İzolasyonu
 • Isı geçişini görelim
 • Oryantiring
 • Günün Değerlendirmesi
 1. GÜN
 • Isı maddeleri nasıl etkiler?
 • Oryantiring ile doğanın bir parçasıyım
 • Biyoçeşitliliğin Gözlemlenmesi ve Doğal Bitki Örtüsünün Tanıtılmasına Yönelik Arazi Çalışması
 • Günün Değerlendirmesi
 • Son testlerin uygulanması

 

PROJE AMACIMIZ: Madde ve Değişim, Canlılar ve DNA, Fen ve Doğa kavramları hakkında basit bilimsel olguları fark eden, farkındalığı yüksek, bilime karşı olumlu davranış ve değerleri olan, karşılaştığı sorunları çözmede bilimsel süreç becerilerini ve yaratıcılıklarını kullanabilen ve bilimsel uygulamalar konusunda aktif olarak çalışan bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Bu hedefle; laboratuvar uygulamalarına, doğa gezilerinin ve bitkilerin incelenmesinin gerçekleştirildiği etkinliklere ek olarak öğrenciler tarafından yapılacak deneylerle bilginin özümsenmesi ve uygulanması sağlanacaktır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla öğrencileri aktif olarak katıldığı, yapan ve yaşayan uygulamalar seçilmiştir. Bu projede etkileşimli, görsel ve öğrencilerin aktif olacakları uygulamalar seçilerek merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi sağlanacaktır.

Gerçekleştirilen uygulamalar ile disiplinlerarası bir bakış açısı kazanmaları ve temalar arasında ilişkiyi fark etmeleri, özgüvenleri geliştirerek, girişimciliği ve yaratıcılığa katkı sağlanacaktır. Proje ile çocuklarımızı “Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz.” anlayışıyla, disiplinler arası etkinliklerin yer aldığı bilimsel bir ortamın içinde tutarak sosyal ve akademik yönlerden gelişimlerine katkı sağlamağı hedefliyoruz. Alanında uzman proje ekibi  tarafından belirlenen konular, katılımcılarla öğretmen-öğrenci hiyerarşisinden uzak, katılımcı ve sorgulayıcı, merak, keşfetmeye dayalı bir yaklaşımla doğanın içerisinde uygulamalı olarak tartışılacaktır. Gözleme ve uygulamaya dayalı öğrenme, bütüncül ve sentezci bir yaklaşım ön planda tutulacaktır.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destek Programı amaçlarına uygun olarak, Altıeylül Yarış Ortaokulu’nun yürütücülüğü ile BAÜ Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde Balıkesir Üniversitesi’nden ve Dokuz Eylül Üniversitesinden gelen öğretim üyeleri ve katılımcıların eğitim projesi kapsamında işbirliği yapmaları sağlanacak ve disiplinler arası işbirliği olanaklarına zemin hazırlanacaktır. Öğretim üyelerini, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenleri ve 5. Sınıftan 6. Sınıfa geçen farklı okullardan (farklı ilçelerden) örgün eğitimine devam eden öğrencileri ders dışı öğrenme ortamı içerisinde bir araya getirip, basit bilimsel olguların farkındalığı ile doğanın dilini ilişkiler temelinde vererek, disiplinler arası ilişki kurma, düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştirmeye yönelik yaratıcı ve katılımcı bir eğitim programı geliştirmek, değişik bakış açıları ve çoğulcu bir çevre anlayışı sunmak projemizin amaçları arasındadır. Eğitime katılan öğrencilere basit bilisel olguların yanında “Doğa Koruma” felsefesi aktarılarak, bunu kendi okullarında diğer arkadaşlarına ve çevrelerindeki bireylere yaymaları sağlanacaktır.

Cemile ÇAKIR

Proje Yürütücüsü

Altıeylül Yarış Ortaokulu/ Balıkesir