Yarış Ortaokulu “Balıkesir Astronomi Şenliği” Projesi

YARIŞ ORTAOKULU 4007 – TUBİTAK BİLİM ŞENLİKLERİ “Balıkesir Astronomi Şenliği” Projesi

PROJE UYGULAMA TARİHİ: 23-24 Eylül 2017

PROJE UYGULAMA MEKANI: Yarış Ortaokulu, Gökyüzü Gözlemleri İçin Atatürk Parkı

HEDEF KİTLE: Astronomiye ilgi duyan her yaş grubundaki öğrenciler ve Genel Halk.

WEB SİTESİ: http://yarisortaokulu.meb.k12.tr (projenin web sitesi oluşturulduğunda bu adresten bağlanabilirsiniz)

PROJE EKİBİ: Yarış Ortaokulu Yürütücülüğünde, Balıkesir Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi’nden Öğretim Üyeleri/Akademisyenler, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Astroailem Ekibi.

 

 

PROJEDE UYGULANACAK ETKİNLİKLER

Şenliğimizde; Seminer, Konferans, Güneş Gözlemi, Gökyüzü Gözlemi, Uzayda Yolculuk (Planetaryum) ve uygulamalı 38 adet atölye olacaktır.

Seminer ve Konferanslar:

 • Güneş ve Güneş Sisteminin Temel Özellikleri,
 • Evrenimizde Bulunan Gökcisimleri
 • İlk Astronomi Bilgileri
 • Mars Gezegeni ve Önemi

Atölyeler:

 • Güneş Saati
 • Ters Kare Yasası Maketi
 • Güneş ve Ay Tutulması
 • CD Tayfçeker
 • Roket Arabası
 • Galileoskop
 • İğne deliği Kamerası
 • Üç boyutlu Takımyıldız Maketi
 • Newton Renk Çarkı
 • Güneş’in Işınım Özelliklerinin Belirlenmesi Etkinliği
 • Bir Simulasyon Programı Kullanarak Gökyüzünün Öğrenilmesi
 • Güneş Sisteminde Yolculuk
 • Uzay ve Orıgami / Orıgami ile Modelleme
 • Ben Bir Gezegen Olsam
 • Hayalimdeki Evreni Boyuyorum
 • Astronomi Temalı Orff Çalgıları Yapıyoruz.
 • Basit Tayf Çeker Yapımı
 • Gezegen Hareketleri
 • 3 Boyutlu Takımyıldızlar
 • El Planetaryumu
 • Güneş Patlaması
 • Güneş Sistemi
 • Grup oyunu (Gezegenleri Öğreniyorum)
 • Su Roketi Tasarımı ve Yapımı
 • Model Roket Tasarımı ve Yapımı
 • Maket Uçak Yapımı
 • Gökyüzünü Boyuyorum Resim Çizimi
 • Basit Teleskop (Galileskop) Yapımı
 • Kendi Uzay Aracını Tasarla (Ay Modülü)
 • Posterimde Uzay Var
 • Güneşi İzliyorum
 • Gök Atlası
 • Teleskop Yapımı
 • Gunes Saati
 • Yükselen Astronot
 • Takım Yıldızı Dürbünü
 • Uzayda Yolculuk (Planetaryum)
 • Dijital Kayıt Cihaz Maketi

 

 

PROJE AMACIMIZ: Bu proje ile Balıkesir ve yakın  illerde astronomi konularına ilgisi olan öğrencilerden yetişkinlere kadar herkesin temel astronomi kavramları ile ilgili bilgi sahibi olması ve çeşitli etkinliklere katılarak farkındalık düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır. Astronomi kavramları bireylerin ilgisini çeken bir konu olmakla birlikte bireyler bu kavramlara ilişkin çok fazla yanlış bilgiye sahip olduğu çalışmalar ile belirlenmiştir. Yapılan çalışmalara göre, sadece erken dönemdeki öğrencilerde değil yetişkin bireylerde de astronomi kavramlarına ilişkin çeşitli yanlış bilgi yapıları mevcuttur. Bu nedenle astronomi eğitimi her yaş düzeyindeki bireye verilmeli ve bilimsel bilgiyi öğrenmesi sağlanmalıdır. Bu proje kapsamında astronomiye ilgi duyan her yaş grubundaki öğrenci ve birey atölyelere katılabilecektir. Böylece sadece projenin etkisi öğrenciler ile sınırlı kalmayıp konuya ilgi duyan halka da yayılacaktır. Gökyüzü gözlemi yaparak insanların yaşadığımız Samanyolu galaksisi içerisindeki başta Ay olmak üzere, Güneş sistemindeki gezegenler ve yıldızları gözlemleme fırsatı olacaktır. Araştırmadan faydanılan bireyler bir bilim dalı olarak astronominin önemi ve gelişimi, astronotlar ve görevleri, ülkemizdeki astronomi çalışmalarının düzeyi, uzay ve uzay boşluğunda yer alan gökcisimleri, gök cisimlerinin hareketlerinin etkileri, uzay kirliliği, yıldızlar gibi konularda teorik bilgi sahibi olacaktır. Ayrıca katılımcılara atölyelerde atölye liderleri önderliğinde astronomi ile ilgili çok çeşitli model ve maket yapacaklardır. Bunlara örnek olarak; Basit teleskop yapımı, el planeteryumu yapımı, güneş saati ve gök atlası yapımı, Güneş ve Dünya’nın hareketleri ve sonuçları, Ay’ın evreleri,  gökbilim programları konularında uygulamalı eğitimler verilecektir. Teleskoplar aracılığı ile gece gökyüzü gözlemleri, gündüz güneş gözlemi yapılacak ve katılımcıların gökcisimlerini gözlemesi sağlanacaktır. Katılımcıların astronomi kavramlarına ilişkin teorik bilgi ile birlikte uygulamalı olarak etkinlikler yaparak kavramları daha iyi öğrenmesi ve gözlemler aracılığı ile astronomiye olan tutumunun olumlu artması amaçlanmaktadır. Böylece yaygın olarak kavram yanılgıları ile karşılaşılan astonomi kavramlarına ilişkin kalıcı öğrenme ve astronomi bilimine merak bilinci artması sağlanabilir. Bu projeye genel halkın ve her yaş grubundaki öğrencilerin katılımı, Balıkesir İl Milli Eğitim, Büyükşehir Belediyesi ve  Balıkesir Valiliği desteği ile ilimizdeki tüm ilçelerden, kırsal kesimden ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Cemile ÇAKIR

Proje Yürütücüsü

Altıeylül Yarış Ortaokulu/ Balıkesir