Yarınları Büyütecek Sosyal Girişimcilik Yarışması

Sosyal Girişimcilik
Girişimcilik Yarışması

Nilüfer Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Uludağ Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin destekleriyle kurmakta
olduğu ve 2020 yılı içerisinde açılışını yapacağı Sosyal Girişimcilik Merkezi ile Bursa’da sosyal
girişimci sayısının artması ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütmeye başlamıştır.
Eğitim, mentorluk, kuluçka desteklerinin yanı sıra Merkezin temel çalışmalarından biri de her
sene düzenlenmesi planlanan Sosyal Girişimcilik Yarışması’dır. Bu sayede, bölgede sosyal
girişimcilikle ilgili farkındalık artırılması, potansiyel sosyal girişimcilerin tespit edilmesi ve
desteklenmesi hedeflenmektedir. Yarışma Nilüfer Belediyesi koordinatörlüğünde, Bursa
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Bursa Teknik
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği ile düzenlenecektir.

Yarışma kapsamında iki farklı aşamada olan sosyal girişimlerin başvuruları kabul edilecektir:

Erken Aşama: Henüz fikir aşamasında olan ve/veya fizibilitesi yapılmış ya da belirli bir bölgede
pilot uygulaması bulunan ve yarattığı sosyal etkinin yaygınlaşma potansiyeli bulunan sosyal
girişimcilerin başvuruları kabul edilmektedir.

İleri Aşama: En az 3 yıldır aktif olan, faaliyet gösterdiği alanda hedef kitlesi üzerinde etki
yaratan ve ölçeklenme potansiyeli olan sosyal girişimlerin başvuruları kabul edilmektedir.

Yarışmanın Genel Hedefleri:
● Sosyal girişimcilik konusunda farkındalık artırmak
● Sosyal girişimcileri desteklemek
● Halkı sosyal ve çevresel sorunların çözümü için düşünmeye yönlendirerek sorumlu
vatandaşlık bilinci geliştirmek
● Bursa özelindeki sosyal girişimcilik potansiyelini anlamak ve artırmak

Yarışmanın Özel Hedefleri:
● Bursa’nın sorunlarına özel yaratıcı çözümler gelişmesine katkı sağlamak
● Bölgedeki sosyal girişimci sayısı ve faaliyetlerini artırmak
● Sosyal girişimcilere ve sosyal girişimci adaylarına girişimlerini geliştirme fırsatı
sunmak.

KATILIM KOŞULLARI
● Yarışma 18 yaş ve Bursa’da ikamet eden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
başvurusuna açık olacaktır.
● Yarışma başvurusu Erken aşama ve İleri aşama kategorileri üzerinden yapılacaktır.
● Bir kişi/ekip birden fazla sosyal girişimiyle başvuruda bulunabilir.
● Bir başvuru sahibi, bu yarışma kapsamında birden fazla ödül alamaz.
● Kurumlar bünyesinde hazırlanan projeler yarışmaya katılamaz.

Son başvuru tarihi 1 Ekim 2020, yerel saat ile 17:00’dir.
Son başvuru tarihinden sonra sunulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sorularınızı, nim@nilufer.bel.tr e-posta adresine yönelterek proje yarışması ve başvurunuzla
ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Sorularınızı e-posta yoluyla yöneltmeden önce projenin
internet sitesinde yer alan bilgilere göz atmanızı rica ederiz.

Başvurular www.niluferinovasyonmerkezi.com web sitesi üzerinden online başvuru formu
doldurularak yapılacaktır.