Yargı Sisteminin Sorunları ve Çözüm Yolları

“Düşünüyoruz, yazıyoruz, tartışıyoruz”
Yargı Sisteminin Sorunları ve Çözüm Yolları
Makale Yarışması

Amaç
1. Adil ve demokratik bir yargı sisteminin inşası ve sürdürülebilir kılınması
için birey, toplum ve kamuoyu nezdinde duyarlılık ve farkındalık yaratmak,
2. Yargıç ve savcılar, avukatlar, akademisyenler, hukuk öğrencileri, adliye
personeli ve diğer katılımcıların özellik geliştiren yargısal sorunları teşhis
ve tanıma yönündeki istek ve çabalarını canlı tutmak, belirlenen sorunlarla
etkin ve verimli bir mücadele için gerekli yöntem, araç ve ajandayı
oluşturmalarını teşvik etmek,
3. İdari tedbir veya davranış kurallarının değiştirilmesi yoluyla çözülebilecek
sorunlar ile mevzuat değişikliği gerektiren çözüm önerilerini ayrı ayrı
belirlemek, tasnif etmek ve derlemek,
4. Belirlenen sorunları; üniversiteler, hukuk fakülteleri, barolar, Türkiye
Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı, hukuk örgütleri ve diğer paydaşlarla
müzakere ederek, her birinin sorunun aşılması için verebileceği katkıyı
tartışmaya açmak ve adli politikalara demokratik bir katkı sunmaktır.

Makale Yarışmasının Yöntemi
1. Yarışma Programı, İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Komisyonu tarafından düzenlenmekte; izlence makale yarışması, yarışma
sonucunun raporlanması, ilgili kurumlarla paylaşılması, kapanış kongresi,
ödül töreni, basın açıklaması, seçilmiş makalelerin yayınlanması veya
yayımlanması aşamalarından oluşmaktadır.
2. Ödüller, İstanbul Barosu tarafından finanse edilmektedir.
3. Yarışma herkese açık olacaktır. Hukukçular, akademisyenler, görevdeki
yargı mensupları, emekli hâkim/savcılar, avukatlar, adliye personeli, hukuk
öğrencileri ve konuya duyarlı diğer yurttaşların katılımı özellikle teşvik
edilmektedir. İstanbul Barosu YK üyeleri ve HFSK asil ve yedek divan kurulu
üyeleri yarışmaya katılamaz.
4. Makaleler elektronik posta ile hfsk@istanbulbarosu.org.tr adresine
gönderilecektir. Ayrıca, iadeli taahhütlü olarak gönderilebileceği gibi Baro’ya
teslim de edilebilecektir.
5. Makalelerin seçimi7 kişilik bağımsız jüri tarafından yapılacaktır.
6. Yarışmanın birincisine 10.000,00 TL, ikincisine 7.500,00 TL, üçüncüsüne
5.000,00 TL, dördüncü ve beşinciye 3.000,00’er TL, ilk 10’a giren diğer kişilere
1.000,00’er TL para ödülü verilecek; ayrıca ilk 20’ye giren tüm yarışmacılara
20 kitaptan oluşan hukuk kitapları seti armağan edilecektir.

Makale Şartları ve Yayınlama Usulü
1. Makalelerin, 15 Haziran 2022 günü mesai bitimine kadar İstanbul Barosu
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonuna ulaştırılması zorunludur.
Makaleler, yarışmanın amacına ve asgari Türkçe kurallarına uygun olarak
yazılacaktır. Bilimsel makale şartları aranmamaktadır. Gönderilecek yazılar,
Times New Roman karakterinde ve 12 puntoyla yazılacak, 3 sayfadan az
10 sayfadan çok olmamasına özen gösterilecektir. Yazarın kısa biyografisi,
adresi, iletişim bilgileri ve bir fotoğrafı makaleye eklenecektir. Yazarın kısa
biyografisi, adresi, iletişim bilgileri ve bir fotoğrafı makaleye eklenecektir.
2. Makaleler soyut ve belirsiz olmamalı, sorun tespiti ve çözüm önerisi
içermelidir.
3. Yazarlar, makalelerin telif ücreti istemeksizin yayınlanmasına, PDF dosyası
şeklinde yayınlanmasına ve dağıtılmasına, dereceye giren ve jüri tarafından
uygun görülenlerin kitap olarak yayınlanmasına, özü korunmak koşuluyla
editoryal düzenlemeye tabi tutulmasına onay vermiş sayılırlar.
4. Jüri tarafından belirlenen ve kitaplaştırılan makaleler sosyal medyada
paylaşılacak, Baro tarafından kitap olarak basıldıktan sonra; yargı kurumları,
Adalet Bakanlığı, TBMM, üniversiteler, hukuk fakülteleri, enstitüler, STK’lar,
TBB, barolar ile gerek görülen diğer kurum ve kuruluşlara gönderilecektir.

Jüri Üyeleri ve Çalışma Süreci
1. Yarışma jürisi, (alfabetik sıralamaya göre) Av. Adil Giray Çelik, Yargıç
Hilmi Şeker, Av. Dr. Jale Bafra, Av. M.Ufuk Tekin, İstanbul Barosu Bşk. Yrd.
Av. Nazan Moroğlu, Av. Doç. Dr. Öykü Didem Aydın ve TBB Eski Başkanı
Av. Vedat Ahsen Coşar’dan oluşmaktadır.
2. Makaleler HFSK tarafından ön incelemeye tabi tutulacak, çoğaltılarak
jüri üyelerine teslim edilecek, jüri ise en geç 15 Temmuz 2022 tarihine kadar
değerlendirmesini tamamlayacaktır.
3. Jüri üyeleri, her makaleyi 100 puan üzerinden kıymetlendirecek, her bir
makalenin aldığı toplam puan, o makalenin sıralamasını tayin edecektir.
4. Jüri, harcamış olduğu mesai için herhangi bir ücret talebinde
bulunmamaktadır.
5. Yarışmaya gönderilen makalelerin belirlediği yargı sorunları ve getirilen
çözüm önerileri tasnif edilerek İstanbul Barosu tarafından belirlenecek heyet
tarafından raporlanacaktır.

Yarışmanın Sonuçları
1. Pandemi kısıtlamalarının kalkması veya koşullarda değişiklik olması
halinde, ödül töreni tertip edilecek, dereceye girenlerin ödülleri Adli Yıl
açılışında takdim edilecektir.
2. İstanbul Barosu tarafından hazırlanan rapor, basına ve kamuoyuna ödül
töreninde açıklanacaktır.
3. Ödül töreni, yargının tüm paydaş ve bileşenlerinin katıldığı bir kongreye
dönüştürülecek, hazırlanan rapor tartışmaya açılacaktır. Kongredeki
tartışmalar Komisyon tarafından ayrıca yayınlanacaktır.
4. Rapor ve kongre tartışma içerikleri; yukarıda sayılan kurumlara
gönderilecek ve Baro tarafından toplum ile paylaşılacaktır.
5. Kitapların satışından ve dağıtımından elde edilen gelirler, aynı amaca
özgülenen atideki yarışmaların finansmanında kullanılacaktır.

İletişim: hfsk@istanbulbarosu.org.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

1 × three =