Yaratıcı Girişimcilik Atölyesi Bursa’da

Yaratıcı fikrinizi işe dönüştürün

Yaratıcı girişimciliği desteklemek amacıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve British Council tarafından Aralık ayında Bursa’da, girişimcilik üzerine atölye çalışmaları düzenleniyor.  12-14 Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlenen ‘Eğiticilerin Eğitimi’ ve 18-21 Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlenen ‘Yaratıcı Girişimcilik Atölyesi’ başlıklarında iki ayrı programın düzenlendiği atölye çalışmalarına katılım ücretsiz.

Detaylı bilgi ve başvuru için link:

 

British Council’ın Yaratıcı Girişim Programı’nı uluslararası platforma taşımak ve eğitim metodolojisini tüm dünyada yaygınlaştırmak üzere NESTA ile kurduğu ortaklık sonucu yürütülen program Türkiye’de bu yıl başladı. İlk defa 2014 Şubat ayında İzmir’de başarıyla gerçekleştirilen atölye çalışmasının ardından, Aralık ayında girişimciler ve eğitmenler için düzenlenen atölye çalışmaları Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleşiyor. Alanında yürüttüğü başarılı çalışmalar ve eğitime verdiği katkılarla yakından tanınan Percy Emmett programın eğitmenliğini üstleniyor.

 

Yaratıcı girişimcilerin fikirlerini geliştireceği atölye 18 Aralık’ta başlıyor

 

Yaratıcı girişimcilerin iş konusundaki fikirlerini adım adım geliştirmelerine ve işletmeleri için önemi olan değer ve ilişkileri keşfetmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanan ‘Yaratıcı Girişim Programı’nın atölye çalışması 18 – 21 Aralık 2014 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek. Atölye çalışması, yaratıcılık gerektiren sektörlerden birinde  (moda, mobilya tasarımı, seramik, tasarım, film, çizgifilm (animasyon) müzik, el sanatları, sanat galerileri, mimarlık, yayıncılık, görsel ve sahne sanatları, vb.) yaratıcı bir fikri, ürünü ya da hizmeti olan veya bu sektörlerden birinde iş kurmuş ve 18 aydan kısa süredir ticari faaliyet yürüten herkese açık olacak.  Atölyede iş kurmada ve sürekliliğini sağlamada karşılaşılan zorlukların aşılmasını sağlayacak pratik araç ve teknikler sunulacak. Katılımcılar girişimlerini başlatmayı, geliştirmeyi ve sürdürmeyi sağlayacak hevesi, vizyonu ve planlamayı geliştirme şansı bulacak.

British Council Sanat Direktörü Esra A. Aysun, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Türkiye’nin farklı şehirlerinden yaratıcı girişimcilere ulaşma fırsatı buldukları için mutlu olduklarını belirterek,  Aralık ayında Türkiye’ye gelecek ve bu eğitimin yaratıcısı Percy Emmet’in beceri ve vizyon geliştirme alanlarında katılımcılara önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Aysun  “Bu eğitim seti, yenilikçi bir metodoloji kullanarak katılımcılara pratik girişimcilik becerileri kazandırıyor. British Council, Nesta işbirliğiyle 2012 yılından beri Rusya, Brezilya, Vietnam ve Nijerya gibi ülkelerde bu program ile 311 girişimciye yaratıcı sektörlerde girişimlerini ilerletmelerine, becerilerini ve bilgi birikimlerini geliştirmelerine yardımcı oldu. Bursa’da düzenleyeceğimiz dört günlük programın sonunda katılımcılar, işletme planlarını, pazarlama stratejilerini ve mali planlarını geliştirmek için gerekli bilgileri edinmiş olacaklar” dedi. BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, “British Council işbirliğiyle düzenleyeceğimiz “Yaratıcı Girişimcilik Atölyesi” ile bölgemizde daha önceden uygulanmamış bir eğitime ev sahipliği yapmaktan onur duymaktayız. Yaratıcı endüstriler programımız kapsamında düzenlediğimiz bu eğitim ile bölgemizde yaratıcı sektörlerde girişim yapmak isteyen kişilere kendi işlerini kurma yolunda destek olarak, bölgemizin yaratıcı endüstrilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” diyerek eğitimin bölge için farklı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Katılımın ücretsiz olduğu Yaratıcı Girişimcilik Atölyesi’ne katılım 25 kişiyle sınırlı ve başvurular 21 Kasım’a kadar devam edecek. Detaylı bilgi ve katılım formuna British Council ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı web sitesinden ulaşılabilir. www.britishcouncil.org.tr. www.bebka.org.tr

 

EDİTÖRE NOT:

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA): Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yine yerel odaklı çözümler sunan, kaynakların yerinde ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden bir kurumdur. Bölgemizde potansiyeli yüksek olan yaratıcı sektörlerin rekabet gücünün artırılması amacı ile uzun dönemli program geliştiren BEBKA, bölgedeki girişimcilere, girişimci adaylarına ve yatırımcılara yönelik çeşitli faaliyetler ile desteğini sürdürmektedir. Girişim ortamlarının geliştirilmesi, girişimcilere teknik ve mali destek sunulması, sektörlere yönelik katma değeri artırıcı destekleri ile BEBKA bölgenin kalkınmasında stratejik bir rol üstlenmeye devam etmektedir.

 

British Council Yaratıcı Ekonomi Programı

Yaratıcı endüstriler dünyada en hızlı büyüme gösteren sektörlerden bir tanesi olup ekonomilerin canlanmasında, istihdam yaratılmasında, gelir artırımında, kazancın ihraç edilmesinde ve hem yaratıcı ve yenilikçi hem de girişimci toplumlara ilham olma konusunda önemli rol oynarlar.

British Council, Birleşik Krallık’ın bilgi ve becerilerinden yararlanarak Türkiye’deki fırsat ve ihtiyaçlara cevap veren yaratıcı endüstriler programı geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye ve Birleşik Krallık’daki iş ortakları ile çalışarak politika belirleyiciler arasındaki düşünce yapısını teşvik edecek, kültür ve yaratıcı sektör liderlerine ilham kaynağı olacak ve yaratıcı girişimcileri geliştirecek projeler geliştiriyor.

Percy Emmett

Percy Emmett geçtiğimiz son 20 senedir KOBI’lerde ve KOBI’ler ile birlikte çalışmaktadır. Emmet, beş tane işletmenin başında bulunmuş (her biri için yıllık 1.2 milyon GBP gelir elde ederek) ve 700’ün üstünde girişimci ve KOBI için işletme müdahale programı yürütmüştür. Birleşik Krallık ve dünyada içlerinde EEUK, HEEF ve Futurising’de bulunduğu birçok etkinlikte işletme politikaları ve başarılı uygulamalar üzerine konuşma yapmak üzere davet edilmiştir.

Birleşik Krallık ve Irlanda’da birçok işletme programı yürütmüş, 30’dan fazla üniversite ile işbirliği yapmıştır. Emmet, Ulusal Diplomalı Girişimci Merkezi (NCGE)’nde Endüstri Uzman Danışmanıdır ve yaptığı çalışmalardan dolayı birçok ödül kazanmıştır. Emmet aynı zamanda da NESTA Yaratıcı Girişimci Programı’nın yaratıcısı ve eğiticilerinden biridir.