Yaratıcı ve Dahil Eden Eğiticinin Eğitimi

Yaratıcı ve Dahil Eden Eğiticinin Eğitimi

Eğitim Kapsamı
Deneyimsel öğrenme yaklaşımı günümüzde oyun tabanlı öğrenme, proje tabanlı öğrenme gibi birçok metodolojinin alt yapısını oluşturan önemli bir teori. Türkiye’de çok az bilinen ve uygulanan bu yaklaşım, eğitimimizin temelini oluşturuyor.

Bu eğitimde üzerinde çalışacağımız konular

 • Bir eğitim tasarlarken doğru pedagojik yaklaşımı seçmek,
 • Androgoji, yani yetişkin öğrenmesine uygun tasarım yapmak,
 • David Kolb, Paulo Friere, Maria Montessori, Jean Pieget gibi birçok teorisyenin eğitim teorilerini ve yaklaşımlarını keşfetmek,
 • Farklı öğrenme stillerini anlamak ve tüm öğrenme stillerini kapsayan bir eğitim tasarlamak,
 • Öğrenmede Evrensel Tasarım (Universal Design for Learning) ve farklı grupları eğitime dahil etmek,
 • Teknolojinin pedagojisini keşfetmek,
 • Feminist pedagojiyi anlamak,
 • Oyun pedagojisini çözmek,
 • Öğrenme ihtiyaçlarını belirleme yöntemleri ve öğrenen motivasyonu hakkında deneyim kazanmak,
 • İnteraktif öğrenme yöntemlerini seçmek ve uygulamak,
 • Eğitmen yaklaşımı ve eğitmen yetkinliklerinin farkına varmak,
 • Eğitmen dili ve iletişimini güçlendirmek,
 • Geri bildirim vermeyi anlamak,
 • Uluslararası eğitim kurumlarını ve networkleri öğrenmek.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Eğitmenler
 • Öğretmenler
 • Özel Sektörde eğitim alanında veya insan kaynakları gibi eğitimle ilgili departmanlarda çalışanlar
 • Kamu kurumlarında eğitimle ilgili alanlarda çalışanlar
 • Sivil Toplum alanında çalışan eğitim koordinatörleri
 • Eğitsel tasarımcılar
 • Dijital ve fiziksel oyun tasarımcıları
 • Eğitimle ilgilenen herkes