YARATICI ÇOCUKLAR ARANIYOR

İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN
5.  Ulusal  Mobilya  Tasarım  Yarışması

YARIŞMANIN AMACI

5.  Ulusal  Mobilya  Tasarım  Yarışması”,  Türkiye’de  yurt  dışına  satılabilme
potansiyeline  sahip  mobilya  tasarımlarının  ortaya  çıkarılmasında  aracı  olmak
ve  geleceğin mobilya  tasarımcıları  olabilecek  yetenekteki  öğrencilerin  tasarıma
yönlendirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN KAPSAMI

Yarışmaya,  Türkiye  Cumhuriyeti  veya  Kuzey  Kıbrıs  Türk  Cumhuriyeti’ndeki  İlk  ve
Orta Öğretim okullarında hâlihazırda okuyan ve bunu belgeleyebilecek öğrenciler
katılabilir.

YARIŞMANIN KONUSU

Geleceğin mobilyalarını tasarlayan öğrencilerimiz, yarışmaya yurt dışına satılabilme
potansiyeline sahip olan ve hayal ettikleri  tüm mobilya çeşitlerini çizerek katılım
sağlayabilirler  (Oturma  odaları,  yatak  odaları,  yemek  odaları,  çocuk  odaları,
oyuncak, mutfak, banyo, ofs… vs tasarımları).

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1.  Yarışmada;
   • “İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”,
  • “Lisans Öğrencisi Kategorisi” ve
  • “Profesyonel ve Uygulayıcılar Kategorisi” olmak üzere 3 ayrı kategori     
     bulunmaktadır.
2.  Yarışmanın  “İlk  ve  Orta  Öğretim  Öğrencilerini  Yaratıcı  Çözümlere  Teşvik
Kategorisi”;  Türkiye  Cumhuriyeti  veya  Kuzey  Kıbrıs  Türk  Cumhuriyeti’ndeki
İlk  ve Orta Öğretim okullarında hâlihazırda okuyan  ve bunu belgeleyebilecek
öğrencilerin katılımına açıktır.
3.  Yarışma  grup  katılımına  olanak  tanımakta  ve  teşvik  etmektedir.  İlk  ve  Orta
Öğretim  Öğrencilerinin  bireysel  olduğu  kadar  grup  olarak  da  yarışmaya
katılmaları mümkündür.
  Gruplar  en  fazla  3  kişiden  oluşmalıdır.  Kendi  kategorilerinde  farklı  sınıf
seviyelerinden öğrenciler grup oluşturabilir. Yarışmaya grup olarak katılımlarda
tüm  grup  üyeleri  İlk  ve  Orta  Öğretim  Öğrencisi  olmalıdır.  Tüm  grup  üyeleri
kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki yarışma  ile  ilgili formlarda eksiksiz olarak
dolduracaktır.
02  YARIŞMANIN AŞAMALARI
YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN
İSTENİLENLER
İhracatçı  Birlikleri  –  5.  Ulusal  Mobilya  Tasarım  Yarışması”  iki  aşamadan
oluşmaktadır.
Birinci Aşama: Bu aşamada, bir  tek  tasarım olmak koşulu  ile A3 boyutunda,
ölçekli ve beyaz zeminde bir tasarım önerisi istenilmektedir (Başvuru Belgesi 3’de
örneği verilen özel proje kâğıdı üzerine bilgisayar ortamında veya elle çizildikten
sonra OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılacaktır).
İkinci Aşama: Birinci Aşamada her  tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince
uygun  görülen  yeterli  sayıda  proje,  İkinci  Aşamaya  katılmak  üzere  seçilecek
ve  İkinci  Aşamada  İlk  ve  orta  öğretim  öğrencilerinin  tasarımları,  profesyonel
tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. Bu nedenle İkinci Aşama’ya
kalan projelerin çizimi 20 Ocak 2012 tarihinde projenin sahibi öğrencilerle beraber
yapılacaktır. Konuya ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.
org) yapılacaktır.
İkinci  Aşamada  ödül  alacak  tasarımlar  Asli  Jüri  Üyelerince  seçilecek  ve  ödül
almaya  hak  kazanan  tüm  projeler  ödül  töreni  esnasında  Asli  Jüri  Üyeleri
tarafından  törenin  yapıldığı  salondan  ayrı  bir  salonda  Onur  Jüri  Üyeleri’nin
uygunluk görüşüne sunulacaktır.
1.  Yarışma  şartnamesi,  yarışmaya  katılım  koşulları  ve  yarışma  ile  ilgili  tüm
dokümanlar  WEB  sayfasından  temin  edilecek  ve  yarışmaya  başvuru  WEB
sayfası aracılığıyla yapılacaktır. 
2.  Yarışmacılar  aşağıda  listelenen  6  başvuru  belgesini WEB  sitesi  aracılığıyla
doldurarak veya yükleyerek kolaylıkla yarışmaya başvurabilir:
  1)  Taahhütname
  2)  Kimlik Bilgi Formu
  3)  Özel Proje Kâğıdı
  4)  Öğrenci Belgesi
  5)  Vesikalık Fotoğraf
  6)  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.  Yarışmacıların;
  a- Asli Jüri üyeleri ve yarışmayı açan kuruluşta çalışanların herhangi birinin 
  birinci dereceden akrabası olmaması,
  b- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması 
  şarttır. Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.
5.  Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada
ödül  almamış  olması”  ve  “hâlihazırda  tasarımı  yapılmış,  üretilmiş  ve  satışa
sunulmamış olması” şartı aranmaktadır