Ana SayfaOkul Eğitim HaberleriYARALARIMIZI BİTKİLERLE SARIYORUZ

YARALARIMIZI BİTKİLERLE SARIYORUZ

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlık Teknolojileri

YARALARIMIZI BİTKİLERLE SARIYORUZ

Öğrenci: ÖYKÜ SERRA SARITAŞ Öğrenci: İNCİ SAHRA LAK
Danışman: DİĞDEM SARITAŞ

Bu proje çalışmasında, dut yaprağı, altın mühür otu ve dulavrat otunun
sahip olduğu antienflamatuvar, antimikrobiyal ve antiseptik
özelliklerinden yararlanarak, şeker hastaları için antibakteriyal ve yara
iyileştirici özelliklere sahip sargı bezi elde etmek amaçlanmıştır. Proje
konusu belirlendikten sonra literatür taraması yapılmış, kaynak olarak
şeker hastalığı, yara bakımı ve tedavisi ile şifalı bitkiler üzerine yapılan
çalışmalar taranmıştır. Literatür taramasının ardından projemizde dut
yaprağı, dulavrat otu ve altınmühür otu bitkilerinin kullanılmasına karar
verilmiştir. İlk aşamada çalışılacak bitkilerin özütleri çıkarılmıştır ve bu
özütlerin antibakteriyel özellik gösterip göstermediği incelenmiştir.
Ardından hazırladığımız özütlerin doku iyileştirici etkisini saptamak için
üreme olgunluğuna erişmiş toprak solucanlarıyla çalışılmıştır. Son
olarak hazırladığımız özütler ile yara bakım bezleri oluşturulmuştur.
Yaptığımız deneyler sonucunda en iyi antibakteriyel ve yara iyileştirici
özelliği dut yaprağı ekstresi göstermiştir. Dut yaprağı ekstresini
sırasıyla dulavrat otu ve altınmühür otu ile hazırlanan ekstreler
izlemiştir. Yara bakımında dut yaprağı ekstresini emdirerek elde
ettiğimiz sargı bezlerinin kullanılmasının deney sonuçlarına bağlı olarak
iyileşme sürecini kısaltacağını düşünmekteyiz. Ayrıca dut yapraklarının
kullanım alanı olmadığı için düşük maliyet ile tedavi mümkün olacaktır.
Yaptığımız bu çalışma ile özellikle şeker hastası kişilerin yaralarını
iyileştirmede umut olacağımızı düşünmekteyiz.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.