YARA BANDI YAPIMI

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlık Teknolojileri

YARA TEDAVİSİNDE DOĞAL BİR ÖNERİ: ÇAM
REÇİNESİNDEN YARA BANDI YAPIMI

Öğrenci: FATMA NAZ KÖKSAL Öğrenci: MELİKE YILMAZ
Danışman: FERHAT OZAN

Günümüzde her alanda kullanılan maddelerin kimyasallardan yapıldığı
yadsınamaz bir gerçektir. Bu durum yiyecek içecekten oyuncaklara
kadar her alana yayılmış durumdadır. Söz konusu durum sağlık
sektöründe de baş göstermektedir. Bu araştırmada sağlık sektöründe
özel bir durum göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmada yara
örtülerinde (yara bandı) doğal koruyucular kullanılması amaçlanmış ve
bu amaca yönelik bir tasarım yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun
olan doğal yara koruyucusu olarak kullanılabilecek bir madde arayışına
girilmiş ve bazı ağaç türlerinin kendi yaralarını kapatmak için reçine
salgıladıkları belirlenmiştir. Ağaçların reçineyi aynı zamanda parazit ve
bakterilerden korunmak için de kullandığı tespit edilmiştir. Gerekli
araştırmalar yapıldıktan sonra piyasada satılan standart yara bantları
temin edilmiş ayrıca bölgedeki çam ağaçlarından reçine toplanmıştır.
Yara bantlarının yapışkan kısımlarını kullanmak için gazlı bezden
yapılan kısım ayrılmış yerine çam reçinesi ince bir tabaka halinde
yerleştirilmiştir. Daha sonra reçinenin üstü tekrar yara bandı ile
kaplanmıştır. Hazırlanan yara bandının üstü koruyucu bir kağıt katman
ile kapatıldıktan sonra tasarım tamamlanmıştır. Hazırlanan yara
bandının kullanımının sektöre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.