Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Açıldı

Yapay Zeka
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği

Yapay zeka teknolojileri, dünyada her gün üretilen 2,5 kentilyon verinin analizinden robotikten doğal dil işlemeye; bilgisayar ile görü gibi ileri teknolojilerden sağlık hizmetlerine, telekomünikasyondan imalata pek çok farklı alanda kullanılıyor. 2021 yılının sonuna gelindiğinde ise, yeni gelişen teknolojilerin en az %80’inin yapay zeka teknolojilerinden beslenmiş olacağı öngörülüyor. Beklentilerin büyüklüğü ve bu büyük etkinin muhtemel yakınlığı düşünüldüğünde, programa girecek 40 öğrenci, Türkiye’nin ilk Yapay Zeka ve Veri Mühendisleri olarak Türkiye ekonomisinin ve sektörlerinin şekillenmesine liderlik edecek.

İTÜ bünyesinde yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası yapay zeka ve veri mühendisliği çalışmalarını lisans eğitimine taşıyor.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bilimsel alanı özellikle Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi, Matematik ve İstatistik temel mühendislik ve bilim dallarına dayanmaktadır. Bu dalların çevresinde, yapay zeka, hemen hemen tüm bilim ve mühendislik disiplinleri ile etkileşim içindedir. Örneğin, yapay zeka bilimi disiplinler arası uygulama alanları Sağlık ve Tıp, Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik, Hesaplamalı Kimya ve Fizik, İşletme, Endüstri, Enerji, Elektrik-Elektronik, Kontrol ve Otomasyon, Makina, İmalat, Uçak-Uzay, Atmosfer ve Yer Bilimleri gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinde yapay zeka ile bağlantılı olarak bilgisayar ağları, bilgisayarla görü, deprem tahmini, doğa-esinli hesaplama, doğal dil işleme, makine öğrenmesi, paralel ve dağıtık bilgi işleme, veri madenciliği, yapay zeka ve robotik, tarımsal izleme ve bilgi sistemleri, biyoinformatik, yazılım modellemesi ve analizi alanlarında eğitim ve araştırmalar yapılmaktadır.

İçinde bulunduğumuz yılın Haziran ayında YÖK tarafından onaylanan Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği lisans programının eğitim dili 100% İngilizce olup 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren programa yeni öğrenciler kabul edilecektir.

Bölümden mezun olacak öğrenciler Yapay Zeka ve Veri Mühendisi ünvanını alacaklardır. Mezunlar, akademik çalışmalarına üniversite, yüksek teknoloji enstitüleri veya araştırma merkezlerinde devam edebilecekleri gibi kariyerlerini veri yoğun çalışan kamu veya özel sektör kuruluşlarında da sürdürebileceklerdir. Bilişim, finans, bankacılık, sağlık, eğitim hizmetleri, savunma sanayi, enerji, telekomünikasyon gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların bilgi teknolojileri, veri analizi ve karar destek bölümlerinde istihdam edilebileceklerdir.

Yapay Zeka ve Veri Müh (%100 İngilizce) Ders Planı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı
FIZ 101E Physics I
FIZ 101EL Physics I Laboratory
BLG 101E Intr. to Information Systems
YZV 101E Intr. to AI & Data Eng& Ethics
MAT 103E Mathematics I
MAT 281E Linear Algebra and Applicat.
DAN 101E Academic Advising

2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı
MAT 104E Mathematics II
BLG 112E Discrete Mathematics
YZV 102E Int.toPrg.forDataSci.(Python)
FIZ 102E Physics II
FIZ 102EL Physics II Laboratory
ING 112 English I

3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı
YZV 201E Data Structures
YZV 211E Intro to Data Science and Eng.
YZV 231E Prob.& Stat. for Data Science
ING 201 English III
ITB Elective I

4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı
MAT 210E Engineering Mathematics
BLG 311E Formal Languages and Automata
BLG 454E Learning From Data
BLG 202E Numerical Methods in CE
YZV 321E Optimization for Data Science
ITB Elective II (SNT)

5. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı
YZV 302E Deep Learning
BLG 317E Database Systems
BLG 335E Analysis of Algorithms I
YZV 312E Data Mining
TUR 101 Türk Dili I
TM Elective I

6. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı
YZV 322E Applied Data Engineering
BLG 336E Analysis of Algorithms II
TUR 102 Türk Dili II
DAN 301E Career Advising
YZV 202E Fund.ofArtificial Intelligence
TM Elective II

7. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı
ATA 101 Atatürk İlk & İnkılap Trh I
YZV 401E Legal Aspects of AI&Data Eng.
YZV 411E Big Data Analytics
YZV 4901E AI &Data Engineering Design I
TM Elective III
MT Elective I
MT Elective II

8. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı
ATA 102 Atatürk İlk & İnkılap Trh II
EKO 201E Economics
YZV 4902E AI& Data Engineering Design II
MT Elective III
MT Elective IV

TOPLAM KREDİ : 135 TOPLAM AKTS : 239

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Hakkında Çarpıcı İstatistikler

• Yapay zekanın 2030 yılında kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı yaparak küresel gayri safi yurtiçi hasılayı %14 artırması bekleniyor.

• Gartner’ın yayınladığı bir başka araştırmaya göre dünya genelindeki organizasyonların %37’si “bir çeşit yapay zeka” teknolojisi kullanıyor ve bu oran geçmiş 4 yıl ile karşılaştırıldığında %270’lik bir artışa tekabül ediyor.

• Dünya Entelektüel Mülk Organizasyonu’nun (WIPO) yayınladığı istatistiklere göre, yalnızca 2013 ile 2017 arasında alınan yapay zeka patentleri 19.000’den 55.000’e çıkarak yaklaşık üç katına ulaştı.